چیلر تراکمی

گیج فشار لوله بوردون، چیلر مدل MREG-K

گیج فشار لوله بوردون، چیلر مدل MREG-K

گیج فشار لوله بوردون ، چیلر مدل MREG-K

حوزه های احتمالی کاربرد
به طور مشخص برای استفاده در سیستم های سردخانه و چیلر طراحی شده اند و با این شرایط سازگار هستند. گیج فشار لوله بوردون مقیاس اندازه ای دارند که هم دمای تبخیر وابسته به فشار و هم دمای تبخیر فشار مرتبط با مبرد (گاز فریونی) را نشان می دهد. برخی از این گیج های فشار بر اساس دسته بندی خطر مبرد، مشخصه های ایمنی مکملی را نیز دارا هستند.

توضیحات

نسخه الگوی ایمنی
مبردها بر اساس VGB 20 در سه گروه تقسیم بندی می شوند:
• گروه 1: مبردهای غیرقابل اشتعال بدون اثر مخرب بر سلامتی
• گروه 2: مبردهای سمی و مضر و مبردهایی با وسعت انفجار پایین که در صورت ترکیب با هوا به حجم حداقل 3.5% می رسد.
• گروه 3: مانند گروه 2 اما با وسعت انفجار زیر 3.5%
گیج های فشار مبرد SIKA برای مبردهای گروه 1 و 2 با EN 837-1 و سطح ایمنی S2 و برای مبردهای گروه 3 با EN 837-1 و سطح ایمنی S3 مطابقت دارند.

مقیاس ها

گیج های با صفحه نمایش استاندارد در محدوده 15…1- بار (bar) و …30…1- بار (bar) موجود هستند. صفحات مقیاس با فشار ترکیبی و مقیاس دما چاپ شده اند. مقیاس های فشار با bar، kPa/MPa یا psi آمده اند؛ مقیاس های دما نیز با °C یا °F نشان داده می شوند و با منحنی فشار تبخیر مبرد مطابقت دارند. مقیاس های دما همچون “مقیاس های نقطه ای“ پیاده سازی شده اند و معمولا به صورت رنگی چاپ می شوند. گیج هایی با مقیاس برای بیش از یک مبرد در صورت تقاضا عرضه خواهدشد. SIKA تنوع وسیعی از مقیاس های ویژه آماده را برای مبردها و دامنه های اندازه گیری ویژه و تکی ارائه می دهد.

مواد و رشته های اتصال

تمامی گیج های فشار دارای thread استاندارد G1/4 B یا G1/2 B هستند (با thread NPT نیز موجود است). ما به عنوان یک گزینه انتخابی قادریم گیج های فشار با flare connection 1/4 را بر اساس نمودار عرضه کنیم. اجزایی که در تماس با میانگین اندازه گیری شده هستند از برنج یا برنز ساخته شده اند. فلزات غیرآهنی اجازه ندارند برای استفاده با مبرد آمونیاک (R717, NH3) در گیج ها استفاده شوند، بنابراین آلیاژهای فولاد ضدزنگ برای این منظور استفاده می شوند.

کیس (Case)

کیس های گیج فشار سردخانه را می توان بر اساس تقاضا رنگی کرد تا گیج ها را در ظاهر با مدارهای خنک کننده مرتبط ساخت و به سیستم اجازه بهتر دیده شدن را داد. برای مثال شاید رنگ قرمز برای فشار بالا و رنگ آبی برای فشار پایین استفاده شود.

جهت مشاوره بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید.

گیج فشار چیلر تراکمی