چیلر تراکمی و کمپرسور

کمپرسور کریر کارلایل سیلندر پیستونی 2

کمپرسور کریر کارلایل سیلندر پیستونی

کمپرسور کریر کارلایل سیلندر پیستونی

مدل و روغن کمپرسورهای کریر

وقتی قطعه ای برای کمپرسور کریر کارلایل سیلندر پیستونی درخواست می کنید، تنها دانستن مدل کمپرسور کافی نیست. بلکه شماره سریال کمپرسور نیز نیاز است. شماره سریال کمپرسور برای کمپرسورهای 06D و 06Eو 06CC وجود دارد. شماره سریال کمپرسورهای نو و کمپرسورهایی که توسط شرکت کارلایل تعمیر شده و کمپرسور نو محسوب نمی شود، فرق دارد.

شماره سریال کمپرسورهای کریر

شماره سریال 10 کاراکتر است. همانند شماره مدل هر کاراکتر یا چند کاراکتر مشخص کننده یک ویژگی است. اولین 2 کاراکتر نشان دهنده هفته ساخت کمپرسور است. برای مثال هفته اول ماه ژانویه (ماه اول)، اعداد 3 و 4 مشخص کننده سال ساخت کمپرسور است. برای مثال 95، مشخصه بعدی نشان دهنده محل ساخت یا تعمیر کمپرسور است. در کمپرسورهای تعمیر شده کاراکتر ششم حرف D یا E است. اعداد بعدی مشخص کننده ویژگی‌هایی است که برای تهیه قطعه نو برای کمپرسور به همراه مدل کمپرسور به آن نیاز است.

برای مشاوره می توانید با کارشناسان فنی گروه مهندسی مهراسپند تماس بگیرید.

روغنکاری داخلی و برگشت روغن

برای درک بهتر روش کار کمپرسور و توانایی در تعمیر کمپرسور کریر کارلایل سیلندر پیستونی و رفع مشکلات آن بایستی روش روغنکاری و برگشت روغن کمپرسورهای 06E و 06D را بدانند. هرچند هر دو مدل کمپرسور از یک روش روغنکاری استفاده می کنند. روغن از کارتر و از فیلتر روغن عبور کرده و پس از گذر از لوله مسی موجود در کارتر وارد پمپ روغن می شود. و به قسمت های مختلف از طریق سوراخ موجود در میل لنگ فرستاده می شود.

پیستون ها، شاتون ها، رینگ و دژنگپین و دیواره سیلندر از طریق روغن موجود در کارتر روغن کاری می شود. پمپ روغنی که مدل 06D  و06E استفاده می شود مشابه یکدیگر است. میل لنگ باعث چرخش قطعه کوچکی در پمپ روغن می شود. که با پیچ آلن به میل لنگ متصل می شود. که آن نیز به نوبه خود وظیفه گرداندن قطعه ای مدور که روغن را پمپ می کند دارد. (فشار روغن به صورت معمول بالاتر از فشار ساکشن است.)

فشار روغن در اینجا نشان داده شده است.

جدول فشار روغن کمپرسورهای کریر

مبردهای جدیدی که برای کمپرسورهای کارلایل استفاده می شوند، نیاز به روغن های جدیدتری نیز دارند. روغن های سنتتیک با روغن های معدنی که قبلا استفاده می شد، متفاوت هستند. روغن پلی استر برای مبردهای جدید کاربر دارد و جاذب رطوبت قوی است.

به دلیل کیفیت این روغن میزان کمتری روغن نسبت به گذشته مورد نیاز است. هنگام استفاده از روغن های جدید بایستی دقت شود. این روغن ها در معرض هوای آزاد قرار نگیرد. در تصویر انواع روغن های مورد استفاده در کمپرسورها را می بینید. که در فیلم روغن های کمپرسور به صورت کامل شرح داده شده است. زمانی که روغن به کمپرسور اضافه می کنید و یا روغن را تعویض می کنید، حتماً به دستور العمل کارخانه سازنده مبنی بر استفاده از نوع روغن توجه کنید.

رگلاتور فشار روغن

رگلاتور فشار روغن همانطور که می بینید برای ثابت نگه داشتن فشار در سیستم استفاده میشود. رگلاتور فشار روغن در تمام مدل های قدیمی 06D مانند تصویر وجود داشت. که روغن را بالای سطح روغن کارتر اسپری می کرد و روبروی سایدگلس بود. در تمام کمپرسوهای جدیدتر 06D، رگلاتور جدید روغن در زیر سطح روغن قرار دارد. بنابراین مزیت رگلاتورهای قدیمی که روغن را به خظط متعادل کننده روغن در کمپریسورهای چندتایی اسپری می کردند را ندارد. در مدل قدیمی محل پاشش روغن روبروی سایدگلس بود. توجه کنید رگلاتور روغن در کمپرسورهای 06E در قسمت بوش پمپ روغن کمپرسور قرار دارد.

تمام کمپرسورهای سیلندر پیستونی مقدار کمی روغن را همراه با گاز فریونی کمپرس شده به سیکل تبرید می فرستند. کمپرسور و طراحی سیستم بایستی به گونه ای باشد که روغن بتواند با همان فرمی که کمپرسور را ترک می کند، به کمپرسور باز گردد. روغنی که به کمپرسور باز می گردد بایستی از گاز جدا شود و به کارتر کمپرسور باز گردد. برای رسیدن به این هدف چند راه وجود دارد.

انواع روش ورود روغن به کارکتر

دیاگرامی که در شکل می بیند طرحی شماتیک از کمپرسور 06D است. در تصویر سمت چپ، گاز از قسمت 1 وارد هوزینگ موتور کمپرسور می شود. و در کمپرسورهای 06D قسمت هوزینگ موتور به دلیل ظرفیت بیشتر بزرگ است. و وقتی گاز وارد شد، حرکت آن کند می شود. و روغن اجازه می یابد تا به پایین هوزینگ بریزد. که با عدد2 در تصویر نشان داده شده است. و روغن به این صورت به کمپرسور باز می گردد. اما هنوز به کارتر نشده است. عدد3، محلی است که کارتر از هوزینگ موتور جدا می شود.

چندین روش برای ورود روغن به کارکتر وجود دارد که وابسته به طراحی کمپرسور متفاوت است. در کمپرسورهای 06D یک شیر یطرفه و یک اریفیس پایین تر از سطح روغن قرار دارد. در شکل سمت راست از سیستم و نت برای دمیدن گاز استفاده می شود. این روش باعث کاهش فشار کارتر می شود. اختلاف فشار ناچیز باعث وارد کردن نیرو به روغن و ورود آن به کارتر می شود. بدون سیستم و نت،شیر یکطرفه بسته باقی می ماند. و روغن توانایی ورود به کارتر را پیدا نمی کند.

SPINNE TUBE که در سمت راست نشان داده شده، مانند یک پمپ سانترفیوژ برای ونت کردن کارتر و به وجود آوردن اختلاف فشار عمل می کند و چرا شیر یکطرفه هنوز وجود دارد؟ چرا نبایستی مسیر بین کارتر و هوزینگ موتور باز باشد؟ زیرا در شروع راه اندازی و تغییر ناگهانی در فشار و بار، فشار کارتر می تواند بیشتر از فشار قسمت هوزینگ موتور برای مدت کوتاهی شود. شیر یکطرفه برای جلوگیری از دست دادن روغن کارتر به کار می رود.

بازگشت روغن داخلی کمپرسور

در کمپرسورهای 06E، بازگشت روغن داخلی کمپرسور با کمپرسورهای 06D متفاوت است. همانطوری فیلتر گفته شد. کمپرسورهای 06E به طور قابل ملاحظه ای بزرگتر از کمپرسورهای 06D هستند. هرچند هیوزینگ موتور در هر دو مدل دارای قطر یکسان است. همچنین حجم هوزینگ موتور برای کمپرسورهای 06E  و 06D یکسان است. اما حجم گازی که جابجا می کنند یکسان نیست. در نتیجه سرعت گاز در هوزینگ موتور کمپرسورهای 06E زیاد است. سرعت زیاد گاز ساکشن که به موتور وارد می شود. به روغن همراه با بخار گاز اجاره نمی دهد تا از گاز جدا شود. که در کمپرسورهای 06D جدا می شد.

ثابت نگاه داشتن سطح روغن

گاز روغن مستقیماً وارد سیلندر می شوند. از رینگ روغن با طراحی خاص استفاده می شود تا روغن را از روی دیواره سیلندر پاک کند و به کارتر باز گرداند. به دلیل این که روغن در کمپرسورهای 06Eبه کارتر توسط رینگ باز می گردد.نیازی به کاهش فشار کارتر نسبت به فشار هوزینگ موتور نیست. هرچند فشار کارتر از طریق مسیر قرمز رنگ به هوزینگ موتورونت می شوذ. یک اریفیس در فضای بین کارتر و هوزینگ موتور نصب می شود.

ونت از افزایش فشار کارتر جلوگیری می کند که باعث از دست دادن روغن می شود. به صورت معمول فشار کارتر در کمپرسورهای 06E کمی بالاتر از فشار هوزینگ موتور است. اختلاف فشار 2psi مشکلاتی را برای رینگ ها و پیستون ها و یا سوپاپ ها به وجود می آورد. به همین دلیل از یکاریفس استفاده می شود که سطح روغن را در زمانی که روغن بیش از اندازه شارژ شده باشد، ثابت نگه می دارد. اگر سطح روغن به اریفیس برسد، روغن اضافی از طریق اریفیس به بیرون فرستاده می شود تا همراه گاز در سیکل سیر کوله شود.

عوامل مهم در طول عمر کمپرسورها

نگه داشتن سطح روغن در طول عمر کمپرسور ها موضوع مهمی است. و در صورت بالا رفتن از سایدگلس که یکی از مشکلات عام کمپرسورهای کریر است، طول عمر کمپرسور کاهش خواهد یافت. در کمپرسورهای 06eکه با سطح نا مناسب روغن کار می کنند، باعث افزایش دمای 20-30 درجه فارنهایت داغتر شدن کمپرسور نسبت به حالت طبیعی و افزایش جریان (آمپر) مصرفی کمپرسور و ضربه زدن میل لنگ به سطح روغن می شود. همچنین گهگاهی باعث پر شدن هوزینگ موتور با روغن می شود، این پدیده باعث ضربات روغن در سیلندر و در زمان راه اندازی کمپرسور می شود. و احتمال به وجود آمدن مشکلات مکانیکی مانند پاره شدن واشرها، شکستن سوپاپ ها یا شاتون ها را افزایش دهد.

اگر سایدگلس پر از روغن باشد. روغن مجبور می شود از طریق اریفیس از کارتر خارج شود و همچنین پیشنهاد می شود بر اساس نوع کاربرد و مدل کمپرسوراز روغن های مناسب استفاده کنید.

توزیع گاز از طریق خط ساکشن

موازی کردن کمپرسور کریر

خط متعادل کننده روغن بین کمپرسورها

شماره سریال کمپرسورهای کریر