چیلر تراکمی و کمپرسور

کمپرسور بیتزر اسکرو CSH 7563-80

کمپرسور بیتزر اسکرو CSH 7563-80

کمپرسور بیتزر اسکرو CSH 7563-80

سیستم روغنکاری و کنترل ظرفیت کمپرسور بیتزر اسکرو

هنگام روغنکاری و کنترل ظرفیت کمپرسور بیتزر اسکرو، روغن از طریق این لوله از oil sump تزریق می‌شود. همانطوری که می‌بینید، این لوله تا پایین قسمت oil sump رفته است. روغن وارد فیلتر می‌شود و پشت این روغن، فشار گاز دیسچارج است. که نیروی مورد نیاز برای حرکت روغن را تامین می‌کند. روغن وارد فیلتر می‌شود و بعد از فیلتر شدن از طریق دو لوله از فیلتر خارج می‌شود. یکی از لوله‌ها مستقیم وارد قسمت راست بدنه می‌شود. و لوله باریک بعدی به قسمت چپ بدنه می‌رود. لوله سمت راست مسئول روغنکاری قسمت‌های مختلف مانند بلبرینگ‌ها است. لوله‌ای که سمت چپ است وارد قسمت کنترل ظرفیت می‌شود. و از قسمت کنترل ظرفیت سه لوله خارج می‌شود. این سه لوله وارد سیستم اسلاید می‌شود. یکی از 25 و 100 است و لوله بعد 50 درصد و لوله آخر 75 درصد است.

The oil is injected through the oil sump through by this tube. As you can see, this tube has gone down to the bottom of the oil sump. The oil enters the filter and behind it there is discharge gas pressure that supplies the force needed to move the oil. The oil enters the filter and after filtering through the two tubes it is filtered out.

One of the tubes goes directly into the right part of the body and after filtering through two tubes, the filter is removed. The right tube is responsible for lubricating various parts such as bearings. The pipe to the left enters the capacity control section and comes out of the capacity control section of the three pipes. These three pipes enter the slide system. One is 25 and 100 and the next tube is 50% and the last tube is 75%.

تغییر ظرفیت

یک لوله و شیر برقی مسئول ظرفیت 100 درصد و تزریق روغن به داخل سیلندر اسلایدر است. وقتی روغن وارد سیلندر اسلاید می‌شود، پیستون هُل داده می‌شود. و حرکت می‌کند و اسلایدر نیز بر روی اسکروها حرکت می‌کند. تغییر ظرفیت بوجود می‌آید اما زمانی که شیر برقی 25 درصد فعال شود، روغن از این قسمت به فضای اسکروها بای پس می‌شود. پس کنترل ظرفیت انجام می‌شود. و ظرفیت پایین می‌آید. اما زمانی که شیر برقی‌های 50 و 75 درصد فعال شود میزان حرکت پیستون و جابجایی پیستون تغییر می‌کند. پس با حرکت پیستون و متعاقب آن اسلایدر، ظرفیت تغییر می‌کند.

A pipe and solenoid valve is responsible for 100% capacity and injection of oil into the slider cylinder. When the oil enters the cylinder, the piston moves. And the slider also moves on the screws and the capacity change But when the 25% solenoid valve is activated, the oil is then bypassed into the screw space. Then the capacity control is done and the capacity comes down But when the 50 and 75% solenoid valve is activated, The amount of piston movement and piston displacement varies. So with the piston movement and then the slider, the capacity changes.

علت خرابی کمپرسور

حال پیچ نگه دارنده پیستون سر اسلایدر را باز می‌کنیم. و پیستون را از داخل سیلندر خارج می‌کنیم. پشت پیستون فنر برگشت وجود دارد. پیستون به پیچ انتقال نیرو به اسلایدر وصل می‌شود. در داخل سیلندر همانطوری که می‌بینید تعدادی سوراخ قرار دارد. از طریق این سوراخ‌ها می‌توانیم بای پس روغن را انجام دهیم و ظرفیت تغییر کند. خطوطی که در سیلندر مشخص است نشان دهنده بیشترین حضور پیستون اسلایدر در یک نقطه است.

چیزی که مشخص است، ظرفیت حدود 30 درصد است. که بیشترین زمان کارکرد کمپرسور در این ظرفیت است. پیستون در ظرفیتی حدود 30 تا 50 درصد حرکت می‌کرده است. می‌توانیم علت خرابی را متوجه شویم. کمپرسور در ظرفیت‌های پایین کار کرده است و همانطوری که می‌دانیم کمپرسور بیتزر اسکرو توانایی کارکرد در ظرفیت‌های پایین را ندارند. و علت خرابی کمپرسور نیز همین مطلب بوده است.

Now open the piston retaining screw on the head of the slider And remove the piston from the cylinder. There is a spring behind the piston. The piston is connected to the slider by the piston rod. Inside the cylinder are some holes as you can see. Through these holes we can bypass the oil And the capacity to change, as you can see The lines shown in the cylinder indicate the greatest presence of a slider piston at one point. What is clear is that the capacity is about 30%, which is the highest compressor operating time. The piston moved at about 30 to 50 percent capacity. We can find out the cause of the failure. The compressor has been operating at low capacity and as we know Screw compressors are compressors are not capable of operating at low capacities so this will be the reason of compressor failure.

کارکرد کمپرسور در ظرفیت‌های پایین

زمانی که روتورهای نری و مادگی را بیرون می‌آوریم، به قسمت هوزینگ دسترسی پیدا می‌کنیم. در قسمت چمبر می‌توانیم حرکت اسلایدر را ببینیم. بنابراین می‌توانیم ظرفیت را تغییر بدهیم و ظرفیت‌های متغییری داشته باشیم. اما باز هم می‌گوییم که کمپرسورهای اسکرو توانایی کارکرد در ظرفیت‌های پایین را ندارد و این کمپرسور بیتزر اسکرو نیز به دلیل کارکرد در ظرفیت‌های پایین خراب شده است. یکی از مشکلات کارکرد کمپرسور در ظرفیت‌های پایین، گشاد شدن محل حرکت اسلایدر است. گشاد شدن قسمت اسلایدر بعد از تعمیرات خود را نشان می‌دهد و باعث خرابی‌های بعدی می‌شود.

When we take out male and female rotors, We have access to the hosting section. In the chamber section we can see the slider movement. So by changing the capacity we have the variable capacities. So we can change capacity and have variable capacities. But again we say that screw compressors are not capable of working at low capacities. This compressor has also been damaged due to low capacity.

مشاهده فیلم در یوتیوپ

تماس با کارشناسان گروه مهندسی مهراسپند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *