چیلر تراکمی

کمپرسور اسکرو بیتزر اوپن OSK/N

کمپرسور اسکرو بیتزر اوپن OSK/N

کاتالوگ فروش کار کمپرسورهای اسکرو بیتزر اوپن سری های OSK/N

در این متن در مورد طراحی های ویژه این کمپرسورها و قابلیت استفاده در محل هایی که قابلیت انفجار دارند مطالعه می کنیم. اگر این کمپرسورها مورد استفاده قرار گیرند، باید از یک اویل سپراتور (جداکننده روغن) مدل OA-EX در سیکل تبرید استفاده کرد. مطابق با استاندارد 2006/42/EC و تجهیزات E این کمپرسورها مطابق استاندارد 2014/68/EU برای استفاده در مناطقی که امکان انفجار (2014/34/EU) وجود دارد مناسب می باشند. این کمپرسورها در صورت نصب مطابق استاندارد راه اندازی ارائه شده در این متن و توضیحات موجود در سایت گروه مهندسی مهر اسپند امکان کارکرد درست دارند. قبل از راه اندازی کمپرسور ار تمام موارد ذکر شده در این متن اطمینان کسب کنید و توجه داشته باشید هرگونه تعمیرات و اصلاحات و راه اندازی باید توسط پرسنل متخصص انجام شود.

گازها (مبردها) ی مورد استفاده

 • گازهای R134a, R507A, R404A : HFC
 • گازهای R22 : HCFC
 • آمونیاک NH3

روغن کمپرسور

 • برای گازهای HFC: روغن پلی استر BSE170
 • برای گاز R22: روغن آلکیل بنزن B100، روغن استر B150SH
 • برای SHC226E(PAO), KC68(MO) : NH3/R717

اطلاعات اضافی پلاک کمپرسور

طراحی ویژه کمپرسور برای استفاده در زون 1 و 2 مطابق ATEX که با حروف EX در پلاک کمپرسور مشخص شده است.

تعریف زون

قبل از نصب، منطقه ای که قابلیت انفجار دارد باید مشخص گردد و اطلاعات حفاظتی مطالعه گردد و زون مناسب انتخاب گردد.

نصب

اجزای سیستم مطابق دیاگرام سیم کشی، نصب گردند.

جدول تجهیزات کمپرسورهای اسکرو بیتزر اسکرو OSK/N

جدول تجهیزات کمپرسورهای اسکرو بیتزر اسکرو OSK/N

کنترل ظرفیت بوسیله استفاده از بوبین شیر برقی در طراحی ضد انفجار

 • اطلاعات تکنیکی را می توان با استفاده از پلاک بوبین توسط سازنده کویل پیدا کرد. برای جلوگیری از آسیب در حین حمل و نقل، شیرهای برقی جداگانه ارسال می شوند.
 • کابل کشی را مطابق تصویر شماتیک انجام دهید.

نقشه کمپرسور اسکرو بیتزر OSK/N اپن

نقشه کمپرسور اسکرو بیتزر OSK/N اپنمخزن ذخیره روغن

مخزن ذخیره مطابق شکل زیر متصل می گردد و حداقل 30 سانتی متر بالاتر از نقطه اتصال 2 نصب می شود. برای اطمینان از روغن کاری سیل، نیاز به کنترل سطح روغن با استفاده از یک کنترل کننده سطح است که مطابق نقشه برق ارائه شده در این متن، کابل کشی  می گردد

مخزن روغن کمپرسور اسکرو بیتزر OSK/N

مخزن روغن کمپرسور اسکرو بیتزر OSK/Nنقشه برق و سیم کشی کمپرسور اسکرو بیتزر OS

OFC سیستم کنترل جریان روغن (فلوسوئیچ روغن)

B1 ترموستات روغن

B2 یونیت کنترل

B3 ترموستات در خط ساکشن

F1 فیوز اصلی

F2 فیوز اصلی

F3 فیوز مدار کنترل

F4 فیوز هیتر روغن

F5 کنترل فشار بالا (HP)

F6 کنترل فشار پائین (LP)

F7 فلوسوئیچ روغن

F8 کنترل سطج روغن در اویل سپراتور

F12 پرشر سوئیچ ECO))

F13 رله اورلود حرارتی (سیم پیچ)

F16 کنترل جهت گردش

F17 فیوز کنترل ترانسفورمر

F18 کنترل سطح روغن در مخزن ذخیره روغن

F23 فیوز کنترل جهت جریان

H1 لامپ سیگنال خطای سیم پیچ (افزایش دما/ خطای فاز)

H3 لامپ سیگنال خطای جریان روغن

H4 لامپ سیگنال خطای سطح روغن

H7 لامپ سیگنال خطای جهت گردش

J1 سوئیچ انتخاب آمپلیفایر FUCHS/PEPPERL

K1  کنتاکتور اصلی

K2 کنتاکتور مثلث

K3 کنتاکتور ستاره

K4 کنتاکتور کمکی

K2T رله زمانی توقف زمانی

K3T رله زمانی ستاره مثلث

K4T رله زمانی کنترل سطح روغن

M1 کمپرسور

M3 موتور

Q1 کلید اصلی

R1 هیتر روغن

R2 سنسور دمای گاز دیسپارج

S1 سوئیچ کنترل (ON/OFF)

S2 ریسیت دمای گاز دیسچارج / جریان روغن

T1 کنترل ترانسفورمر

T2 ولتاژ ورودی برای وسیله محافظتی

Y1 شیر برقی تزریق روغن

Y2 شیر برقی خط مایع

Y3 شیر برقی قطع کن بای پس

Y6 شیر برقی رگلاتور ظرفیت

Y7 شیر برقی رگلاتور ظرفیت

Y8 شیر برقی اکونومایزر (اگرنیاز باشد)

 نقشه برق و مدار فرمان کمپرسور اسکرو بیتزر اپن OSK/N

نقشه برق و مدار فرمان کمپرسور اسکرو بیتزر اپن OSK/N

نقشه برق و مدار فرمان کمپرسور اسکرو بیتزر اپن OSK/N

نقشه برق و مدار فرمان کمپرسور اسکرو بیتزر اپن OSK/N

چک کردن کوپلینگ جهت خوردگی لاستیک

بعد از 3 ماه برای اولین بار و پس از آن هرسال خوردگی لاستیک ها را مطابق شکل زیر چک کنید.

 کوپلینگ کمپرسور اسکرو بیتزر OSK/N

کوپلینگ کمپرسور اسکرو بیتزر OSK/N

 • دو نیمه را مقابل هم بچرخانید تا متوقف شوند.
 • هر دونیمه را علامت بزنید.
 • فاصله ایجاد شده را اندازه گیری کنید.
 • تمام لاستیک ها را در صورتی که فاصله بیش از 4mm شد، تعویض کنید.

تعویض سیل شفت

کمپرسورهای اسکرو بیتزر os به سیل شفت ویژه ای مجهز هستند (طرحی ویژه برای استفاده در مناطق با پتانسیل انفجار). این سیل های شفت با سیل های شفت استاندارد دارای تفاوت در دو اتصال مخزن روغن و سیل لبه ویژه هستند.

سیل شفت کمپرسور اسکرو بیتزر اپن os

سیل شفت کمپرسور اسکرو بیتزر اپن os