در این فیلم در مورد جدا کننده روغن کمپرسورهای اسکرو صحبت میکنیم که در مدلهای مختلف دارای تفاوت می باشد. در کمپرسورهای اسکرو مدلی از کمپرسور وجود دارد که با نام کامپکت(compact) خوانده می شود. در این مدل از کمپرسورها جداکننده روغن جدا از کمپرسور نمی باشد بلکه در خروجی کمپرسور، قسمت جداکننده نیز وجود دارد که روغن و گاز از یکدیگر جدا می شوند و روغن به کمپرسور بازمی گردد. این مدل از کمپرسورها در صنایع تهویه مطبوع و چیلر تراکمی دارای کاربرد گسترده هستند. برای مشاوره می توانید با کارشناسان گروه مهندسی مهراسپند تماس بگیرید.

چیلر تراکمی و کمپرسور

کمپرسور اسکرو بیتزرکمپرسور اسکرو رف کومکمپرسور اسکرو هنبل