چیلر تراکمی

کمپرسورهای اوپن بیتزر

کمپرسورهای-اوپن-بیتزر

کمپرسورهای اوپن بیتزر

کمپرسورهای اوپن بیتزر (کمپرسورهای بیتزر پیستونی درایو اپن) (باز) برای کاربردهای حمل و نقل

 • (4UFC(Y) .. 4NFC(Y
 • (4UFR(Y) .. 4NFR(Y
 • (6UFC(Y) .. 6NFC(Y

محتوا

 1. ایمنی
 2. محدوده کاربرد
 3. نصب
 4. دستگاه محافظت
 5. راه اندازی
 6. کارکرد / نگهداری
 7. راه اندازی مجدد
 8. ایمنی

این کمپرسورهای برودتی برای نصب در دستگاه ها طبق دستورالعمل EC Machines EC 98/37 / EC در نظر گرفته شده اند. آنها می توانند فقط درصورتیکه طبق دستورالعمل موجود در این دستگاهها نصب شده باشند، در معرض سرویس قرار گیرند. مقررات قانونی (استاندارد هایی که باید اعمال شود: به اعلامیه تولید کنندگان مراجعه کنید). *

کارمندان مجاز کلیه کارها روی سیستم های کمپرسور و برودتی فقط توسط پرسنل تبرید انجام می شود که در کلیه کارها آموزش دیده و راهنمایی شده اند. مهارت و دانش تخصصی پرسنل تبرید مطابق با دستورالعملهای معتبر مطابقت دارد.

کمپرسورهای اوپن بیتزر مطابق با شرایط طراحی و مقررات معتبر ساخته می شوند. تأکید ویژه ای بر ایمنی کاربران شده است.

این دستورالعملهای عملیاتی را در تمام طول عمر کمپرسور حفظ کنید.

خطرات باقیمانده

برخی از خطرات باقیمانده از کمپرسورهای اوپن بیتزر اجتناب ناپذیر است. بنابراین تمام افرادی که روی این واحدها کار می کنند باید این دستورالعمل های کاری را با دقت بخوانند! همه موارد زیر دارای اعتبار هستند:

 • مقررات و استانداردهای ایمنی خاص (به عنوان مثال EN 378، EN 60204) ،
 • استانداردهای ایمنی به طور کلی تصدیق شده ،
 • دستورالعمل های اتحادیه اروپا ،
 • مقررات ملی.
 • منابع ایمنی دستورالعمل هایی هستند که برای جلوگیری از خطرات در نظر گرفته شده اند. دستورالعمل های ایمنی باید با دقت رعایت شود!

توجه! دستورالعمل در مورد جلوگیری از آسیب احتمالی تجهیزات.

احتیاط! دستورالعمل در مورد جلوگیری از خطر جزئی احتمالی برای افراد.

هشدار! دستورالعمل در مورد جلوگیری از خطر جدی احتمالی برای افراد.

خطر! دستورالعمل های جلوگیری از خطر فوری خطر جدی برای افراد.

ارجاعات عمومی ایمنی

 • هشدار! کمپرسور تحت فشار با فشار نگهدارنده تا فشار 0.5 تا 2 بار بالاتر از فشار اتمسفر قرار دارد. عمل نادرست ممکن است باعث آسیب به پوست و چشم شود. عینک ایمنی را هنگام کار روی کمپرسور بپوشید. قبل از آزاد شدن فشار اتصالات را باز نکنید.
 • احتیاط! در حین کار دمای دمای بیش از 60 درجه سانتیگراد یا کمتر از 0 درجه سانتیگراد می تواند برسد. سوختگی های جدی امکان پذیر است. بخش های قابل دسترسی را قفل کرده و علامت گذاری کنید. قبل از کار روی کمپرسور: کمپرسور را خاموش کنسد و بگذارید خنک شود.

برای کار در کمپرسور پس از راه اندازی کارخانه:

هشدار! کمپرسور تحت فشار است! در صورت عدم کار با صدمات جدی ممکن است. فشار را در کمپرسور رها کنید! عینک ایمنی بپوشید!

خطر! مو ، دست یا لباس را می توان در درایو تسمه یا کوپلینگ گرفتار کرد! آسیب های جدی امکان پذیر است.

محدوده کاربرد

محدوده کاربرد

مبردهای اضافی

 • در صورت درخواست R12 از پتانسیل تخلیه ازن بالایی برخوردار هستند. به همین دلیل ، مشمول محدودیت های ملی و بین المللی است (رعایت مقررات خاص کشور). فقط R134a باید برای کاربری جدید استفاده شود.
 • برای اطلاعات بیشتر به KT-500 و KT-510 مراجعه کنید.
 • توجه! از کار در محدوده خلاء خودداری کنید! توجه به محدودیت های برنامه را با استفاده از محدود کننده فشار کم، از سیستم محافظت کنید!
 • در مورد ورود هوا: توجه! واکنشهای شیمیایی ممکن است و همچنین افزایش فشار تراکم و دمای گاز دیسچارج.
 • هشدار! در صورت ورود هوا، تغییر بحرانی در حد احتراق مبرد ممکن است. کاملاً از ورود هوا خودداری کنید

نصب

توجه! کمپرسور را در حالت ایستاده قرار دهید!

خطر! موتور را خاموش کنید! اطمینان حاصل کنید که موتور هنگام کار تعمیر و نگهداری نمی تواند شروع به کار شود!

نصب کمپرسور

کمپرسور را طوری سوار کنید که در هنگام کار بیش از شیب مجاز نباشد (به KH-540 مراجعه کنید).

برای عملکرد در شرایط شدید (به عنوان مثال جوهای تهاجمی یا خورنده) باید از اندازه گیری های مناسب اندازه گیری شود. مشاوره با BITZER توصیه می شود.

3.2 تسمه V

خطر! مو ، دست یا لباس را می توان در درایو تسمه یا کوپلینگ گرفتار کرد! آسیب های جدی امکان پذیر است.

کمپرسور را به صورت محکم در موتور یا به صورت الاستیک در شاسی ببندید (شکل 1).

 • نصب مستقیم در موتور (شکل 1a):

– از تنظیم قرقره ای به کار رفته در فنر در قسمت داخلی دهانه استفاده کنید تا تنش تسمه را تنظیم کنید. با استفاده از تسمه های پلی V ، ضخامت دهانه بیرونی نیز ممکن است.

 • نصب شاسی با بلبرینگ الاستیک (شکل 1b): – با استفاده از دستگاه های کشش هیدرولیکی ، پنوماتیک یا فنر ، کمپرسور را با سیستم Rocker تنظیم کنید.

شکل 1 نصب نمونه ای از حالت ثابت در موتور و کمپرسور که بصورت الاستیک بر روی شاسی نصب شده است، نشان می دهد

نیروی شعاعی مورد نیاز برای درایو مخصوص این منظور کمتر از 1500 نیوتن است.

 • کشش تسمه ها مطابق توصیه های سازنده.
 • فقط از تسمه های V به همان طول (با طول های کالیبره شده یا به صورت مجموعه) استفاده کنید.
 • توجه! خطر نشت! خسارت احتمالی در تحمل و شفت در کمپرسور و کلاچ ناشی از نیروی زیاد شعاعی. از پیش بینی پیشنهادی تجاوز نکنید (مشورت با BITZER توصیه می شود).

شکل 2 تراز پولی های تسمه

نصب کلاچ الکترو مغناطیسی

توجه! پیچ و مهره را به گشتاورهای مشخص محکم کنید.

توجه! فقط از کلاچهای تأیید شده BITZER استفاده کنید.

 • 4UFC(Y) .. 6TFC(Y): LA16, KK 73.1

6PFC(Y) .. 6NFC(Y): LA26, KK 73.4

نمونه نصب برای کلاچ LINNIG LA16 (شکل 4). • آهنربا (4) را به محوطه وصل کنید. پیچ ها (5) را وارد کرده و به صورت متقاطع محکم کنید (گشتاور محکم 25 نیوتن متر). • خار (2) را نصب کنید. • پیچ کشش روغن (10) را روغن کاری کنید. روتور (6) را روی شافت و آهنربا (4) بکشید. پیچ کشش (10) را به انتهای شافت (گشتاور محکم 85 نیوتن متر) بچسبانید.

شکل 4 ، کلاچ الکترو مغناطیسی را نصب کنید

پولی را روی پین های پیچ کلاچ بکشید و با مهره پیچ کنید (7) (گشتاور محکم 25 نیوتن متر).

توجه! شما باید بتوانید پولی را با دست چرخانده و بدون اینکه مالش در مقابل آهنربا باشد! • کابل (3) را وصل کنید (قطبیت در اینجا بی ربط است) و از قسمت های داغ (tmax = 105 درجه سانتیگراد) دوری کنید. دستورالعمل نصب سایر بندها در صورت درخواست.

3.4 شیرهای سرویس

شیرهای سرویس را می توان در موقعیتهای مختلف چرخانده و نصب کرد (برای اتصالات ، به صفحات 12 ، 13 مراجعه کنید)

شکل 5 شیر سرویس (موقعیت عملیاتی)

3.5 اتصالات خط لوله

هشدار! کمپرسور با شارژ تحت فشار است. آسیب دیدگی به پوست و چشم ممکن است. عینک ایمنی را هنگام کار روی کمپرسور بپوشید. قبل از آزاد شدن فشار اتصالات را باز نکنید.

توجه! کاملاً از نفوذ هوا خودداری کنید! شیرهای سرویس باید تا زمان تخلیه بسته باشند.

اتصالات لوله

اتصالات لوله برای پذیرش لوله هایی با ابعاد میلی متر استاندارد یا اینچ طراحی شده است. توجه! شیر ها را بیش از حد گرم نکنید! بدن شیر در حین و بعد از جوشکاری خنک شود! حداکثر دمای جوشکاری 700 درجه سانتی گراد.

خطوط لوله فقط از خطوط لوله ، شیلنگها و قطعاتی استفاده کنید که داخل آنها تمیز و خشک باشد (عاری از پوشش های سرباره، زنگ زدگی و فسفات)

توجه! سیکل هایی با خطوط لوله طولانی تر یا اگر بدون گاز محافظت شده باشد: فیلتر سمت مکش تمیز کننده(فیلتر ساکشن) را نصب کنید (اندازه مش <25 میکرومتر).

توجه! آسیب کمپرسور ممکن است! از خشک کن های فیلتر با کیفیت بالا و با اندازه بالا باید اطمینان حاصل شود که از درجه بالایی از دهیدراته شدن و حفظ پایداری شیمیایی سیستم (غربالهای مولکولی با مواد منافذ مخصوص تنظیم شده) استفاده می شود.

3.6 کنترل ظرفیت (CR)

 • اختیاری:

4UFC(Y) .. 4NFC(Y): 50%

4UFR(Y) .. 4NFR(Y): 50%

 • کنترل ظرفیت را می توان در هر سر سیلندر نصب کرد.

6UFC(Y).. 6NFC(Y):

1x: 66% و 2x: 33/66٪ ظرفیت باقی مانده

موقعیت نصب ترجیحی با یک تنظیم کننده ظرفیت: سرسیلندر مرکزی.

موقعیت نصب ترجیحی با دو تنظیم کننده ظرفیت: سرسیلندر های خارجی. قسمت های بالایی شیرآلات به طور جداگانه بسته بندی می شوند تا از آسیب دیدن در حمل و نقل جلوگیری شود. قبل از وکیوم کمپرسور، این قطعات شیر ​​باید در جای فلنج های آب بندی قرار گیرند. (در صورت تمایل می توان نصب را در کارخانه انجام داد.)

 • با جابجایی نیاز به تعویض سرسیلندر دارید. یک پین در سطح فلنج امکان مونتاژ صحیح را می دهد.
 • هشدار! کمپرسور با نگه داشتن شارژ تحت فشار است! صدمات شدید ممکن است. فشار را در کمپرسور رها کنید! عینک ایمنی بپوشید! برای توضیحات بیشتر به اطلاعات فنی KT-100 و KT-110 مراجعه کنید.

اتصالات

اتصالات

دستگاه محافظت

محدود کننده های فشار (HP & LP) به منظور محدود کردن محدوده کار کمپرسور برای جلوگیری از شرایط کار غیرقابل قبول ضروری هستند. به هیچ وجه محدود کننده فشار نمی تواند به اتصال سرویس شیر متصل شود!

کمپرسورهای پیستونی 4UFC (Y) .. 6NFC (Y) در درجه اول برای استفاده در وسایل نقلیه و برای سیستم هایی با حداقل حجم و محتوای مبرد که معمولاً با آنها همراه هستند طراحی شده اند. یک سوئیچ فشار روغن دیفرانسیل باید نصب شود و یک هیتر کارتر برای دستگاههای مخصوص شارژ مبرد زیاد کار می کند.

سوئیچ فشار روغن دیفرانسیل (اختیاری) برای اتصال برق و اطلاعات مربوط به آزمایش عملیاتی، به KT-170 مراجعه کنید.

هیتر کارتر (اختیاری) از روانکاری روغن حتی پس از مدت زمان ایستادن طولانی اطمینان می دهد. از افزایش محلول مبرد در روغن و در نتیجه کاهش ویسکوزیته جلوگیری می کند.

سنسور دمای گاز دیسچارج برای 4UFR (Y) .. 4NFR (Y) اتصال یک سنسور دماسنج گاز تخلیه(دیسچارج) برای اطمینان از حداکثر دمای مجاز کار توصیه می شود.

راه اندازی

کمپرسور در حال حاضر کاملاً کم آبی است ، برای نشت و تحت فشار با نگه داشتن فشار (N2) آزمایش شده است. توجه! فشار استحکام و محکم بودن کل گیاه را ترجیحاً با نیتروژن خشک (N2) آزمایش کنید. کمپرسور هنگام استفاده از هوای خشک باید از مدار خارج شود – شیرهای خاموش را بسته نگه دارید.

گفهر! به هیچ وجه ممکن است کمپرسور تحت فشار آزمایش شده با اکسیژن یا سایر گازهای صنعتی باشد!

هشدار! هرگز مبرد را به گاز تست (N2 یا هوا) اضافه نکنید – e. گرم به عنوان نشانگر نشت تغییر بحرانی حد احتراق مبرد با فشار زیاد ممکن! آلودگی محیط زیست با نشت یا هنگام خنثی سازی!

تست فشار قدرت

مدار مبرد را مطابق استاندارد EN 378-2 (یا استانداردهای ایمنی معادل معتبر) ارزیابی کنید. کمپرسور قبلاً در کارخانه برای فشار مقاومت آزمایش شده بود. بنابراین یک تست سختی (5.2) کافی است.

خطر! فشار تست نباید از حداکثر فشارهای عملیاتی که در صفحه پلاک نشان داده شده است تجاوز کند! در صورت لزوم شیرهای سرویس را بسته نگه دارید!

 تست سفتی

با استفاده از ترجیحا فشار ازت خشک، محکم بودن کل مدار مبرد (مونتاژ) یا بخش هایی از آن را – مطابق با استاندارد EN 378-2 (یا معیارهای ایمنی معادل معتبر) ارزیابی کنید.

خطر! فشار تست ها و منابع ایمنی به فصل 5.1 مراجعه کنید.

تخلیه یا وکیوم

شیرهای سرویس و برقی را باز کنید. با استفاده از پمپ خلاء متصل به طرف فشار قوی و پایین ، کل سیستم از جمله کمپرسور را تخلیه کنید. “خلاء ایستاده” (یعنی فشار در دو ساعت افزایش نمی یابد) باید کمتر از 1.5 mbar با پمپ خاموش باشد. در صورت لزوم چندین بار این روش را تکرار کنید.

توجه! خسارت های مکانیکی ممکن است. کمپرسور را تحت خلاء راه اندازی نکنید. مبرد را ابتدا شارژ کنید!

 شارژ مبرد

فقط مبردهای مجاز را شارژ کنید (به فصل 2 مراجعه کنید).

 • قبل از اینکه مبرد را شارژ کنید:
 • سطح روغن کمپرسور را بررسی کنید. – کمپرسور را روشن نکنید!
 • مبرد مایع را مستقیماً در داخل کندانسور شارژ کنید. ریسیور.
 • پس از راه اندازی ممکن است مبرد لازم باشد: مبرد را در حین کار کردن کمپرسور از طرف مکش شارژ کنید. ترجیحاً در ورودی اواپراتور شارژ کنید.
 • اگر مایع شارژ شده است: توجه! خطر برگشت مایع! مقدار کم هر بار شارژ کنید! دمای روغن را بالاتر از 40 درجه سانتیگراد نگه دارید.

خطر! خطر انفجار قطعات و خطوط لوله با فشار بیش از حد هیدرولیک. از بیش از حد شارژ سیستم با مبرد جلوگیری کنید!

 بررسی قبل از راه اندازی

 • سطح روغن (در محدوده شیشه دید)

هنگام تعویض کمپرسور: توجه! روغن در حال حاضر در سیستم است. بنابراین ممکن است نیاز به تخلیه بخشی از روغن باشد. اگر مقادیر زیادی روغن در مدار وجود داشته باشد (احتمالاً در اثر صدمه به كمپرسور قبل از تعویض) ، در استارت نیز خطر لجن شدن روغن وجود دارد. سطح روغن را در محدوده سایت گلس مشخص شده تنظیم کنید!

 • تنظیم و عملکرد دستگاههای ایمنی و حفاظتی
 • زمان تأخیر سوئیچ فشار روغن دیفرانسیل (در صورت نصب)
 • فشارهای قطع محدود کننده های فشار قوی و کم فشار
 • آیا شیرهای سرویس باز شده است؟

روش راه اندازی

روغن کاری / بررسی روغن

خطر! مو ، دست یا لباس را می توان در درایو تسمه یا کوپلینگ گرفتار کرد! آسیب های جدی امکان پذیر است. اطمینان حاصل کنید که موتور هنگام شروع کار تعمیرات نمی تواند استارت شود.

 • سطح روغن از glass تا ¾ ارتفاع شیشه دید (بررسی های مکرر در اولین ساعت کار).
 • فشار روغن را در صورت لزوم بررسی کنید: با استفاده از مانومتر از طریق اتصال سرویس شیر مکش و اتصال در پمپ روغن. فشار دیفرانسیل روغن (مقادیر مجاز): ……………….. 0.7 تا 3.5 بار

در صورت نصب ، کنترل خودکار توسط سوئیچ فشار روغن دیفرانسیل. “فشار روغن” را به شیر شرودر (مورد 8)، “LP” به کارتر (4) وصل کنید. فشار قطع دیفرانسیل 0.65 بار ، تأخیر در زمان 90 ثانیه. در صورت قطع این دستگاه، تشخیص عیب بعدی سیستم مورد نیاز است. اطلاعات را در توضیحات سوئیچ فشار روغن دیفرانسیل مشاهده کنید!

در صورت افزودن مقادیر بیشتر روغن:

توجه! بازده روغن را بررسی کنید.

ارتعاشات کل سیکل، به خصوص نصب کمپرسور، درایو (تسمه های V) ، خطوط لوله انعطاف پذیر و لوله های مویی باید برای ارتعاشات غیر طبیعی بررسی شود. در صورت لزوم، اقدامات مناسب را انجام دهید.

توجه! شکستگی و نشت لوله در کمپرسور و سایر اجزای سیکل ممکن است! از لرزش های قوی خودداری کنید!

فرکانس راه اندازی کمپرسور نباید بیش از 10 بار در ساعت راه اندازی شود. بدین ترتیب حداقل زمان کارکرد 2 دقیقه. باید تضمین شود

بررسی داده های عملیاتی

 • دمای تبخیر اواپراتور
 • دمای گاز مکش
 • دمای کندانس
 • دمای دیسچارج
 • دمای روغن
 • فرکانس راه اندازی در ساعت
 • کشش تسمه

عملیات / نگهداری

خطر! مو ، دست یا لباس را می توان در درایو تسمه یا کوپلینگ گرفتار شود! آسیب های جدی امکان پذیر است. اطمینان حاصل کنید که موتور هنگام کار تعمیر و نگهداری نمی تواند روشن شود!

 چک های منظم

طبق مقررات ملی بطور مرتب سیکل را معاینه کنید. نکات زیر را بررسی کنید:

 • داده های عملیاتی (فصل 5.6)
 • خشک کن و فیلتر روغن (فصل 5.6)
 • دستگاه های محافظتی و کلیه قطعات نظارت بر کمپرسور (به فصل 4 مراجعه کنید)
 • بعد از دوره اجرا دوباره فشار تسمه اولیه را بررسی کنید. اتصالات و اتصالات کابل برق در اتصالات محکم.
 • گشتاورهای سفت کردن به KW-550 مراجعه کنید

شیر تسکین فشار داخلی سوپاپ بدون تعمیر و نگهداری است.

با این وجود، باز شدن شیر به دلیل شرایط غیر طبیعی عملکرد ممکن است منجر به نشت مداوم شود. پیامد ها تلفات ظرفیت و افزایش دمای دیسچارج است. شیر را در این حالت بررسی و تعویض کنید.

سوپاپ های کمپرسور

برای کارکرد بدون تعمیر و نگهداری طراحی شده اند. با این وجود توصیه می شود پس از خرابی های عملیاتی و همراه با تغییر روغن (در حدود هر 10000 تا  12000 ساعت کار) ، یک بازرسی انجام دهید. به دستورالعمل تعمیر و نگهداری KW-540 مراجعه کنید.

جدا کردن کلاچ electro-mag

توجه! آسیب کمپرسور ممکن است! برای جدا کردن کلاچ هرگز نباید با استفاده از اهرم ها استفاده  شود! برای برداشتن کلاچ الکترو مغناطیسی دقیقاً به دستورالعمل های سازنده عمل کنید.

به عنوان مثال حذف برای کلاچ LINNIG LA16 (شکل 4 را نیز ببینید):

سیل شافت

لازم نیست یک بازرسی منظم از سیل شافت انجام شود.

سیل شافت با روغن کار می کند  که از نشت مبرد جلوگیری می کند. روغن یک فیلم روان کننده و آب بند نازک تشکیل می دهد و همچنین در خنک شدن سیل شافت نقش دارد.

مقادیر روغن نشت تا 0.05 cm3 در ساعت در محدوده تحمل مجاز است. روغن در حال نشت توسط یک حلقه نمدی گرفتار می شود. در صورت لزوم حلقه حساس را تعویض کنید.

در طول دوره درزگیری(گازبندی) از سیل شفت جدید (حدود 250 ساعت) ممکن است نشت روغن افزایش یابد.

تأثیرات مضر در سیل شفت:

 • گرمای بیش از حد گاز مکش(سوپرهیت بالا)
 • فشار بیش از حد تسمه
 • ضربه تسمه
 • اضافه بار حرارتی (عملکرد خارج از محدوده کاربرد)
 • نوسان مکرر
 • دوره خاموش شدن طولانی
 • ذرات فلزی
 • آلودگی های سیستم

این تأثیرات می توانند باعث نشت سیل شفت شوند و نیاز به تعویض دارند. علت نشت را تعیین و از بین ببرید!

دستورالعمل های دقیق برای تغییر سیل شافت، به دستورالعمل تعمیر و نگهداری KW-540 مراجعه کنید.

تعویض روغن

تعویض روغن کمپرسور لزوماً برای سیکلی که به روش عادی کار می کند ، ضروری نیست. فقط ناخالصیهای حاصل از اجزای سیکل یا عملکرد خارج از محدوده کاربردها می توانند منجر به رسوب در روغن شده و رنگ آن را تیره تر کنند. روغن را در این حالت تغییر دهید. فیلتر روغن و پلاگین مغناطیسی را نیز تمیز کنید. تعیین و از بین بردن علت عمل در خارج از محدوده برنامه. توصیه: و فیلتر روغن و پلاگین مغناطیسی را تقریباً تمیز کنید. هر سه سال یا 10000 .. 12000 ساعت کار.

انواع روغن: به فصل 2 مراجعه کنید.

توجه! روغنهای استر به شدت جاذب رطوبت هستند. رطوبت از نظر شیمیایی با این روغنها ترکیب می شود. با وکیوم، نمی توان آن را حذف کرد یا به اندازه کافی خارج کرد. دقت بسیار لازم را انجام دهید: از ورود هوا به داخل سیکل و قوطی روغن خودداری کنید. فقط از ظرف های بسته شده استفاده کنید.

روغن زباله را به درستی دفع کنید!

مدت استفاده طولانی

توجه! هنگام استارت خطر آسیب رساندن به سیل شافت و از بین رفتن مبرد امکان پذیر است! در دوره های طولانی تر (ماه های زمستان) ، کمپرسور را تقریباً به کار بگیرید. 15 دقیقه یک بار در ماه.
Operation / Maintenance

جهت مشاوره یا تعمیر کمپرسور، با کارشناسان ما در تماس باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *