چیلر تراکمی

کمپرسورهای اسکرال کوپلند

کمپرسورهای اسکرال کوپلند

کمپرسورهای اسکرال کوپلند ZR  و ZP

شماره سریال کمپرسورهای اسکرال کوپلند مطابق زیر است:

شماره سریال کمپرسورهای اسکرال کوپلند

شرایط  ARI:

دمای اواپراتور 7.2

دمای کندانس54.4 

         سوپرهیت خط ساکشن 11

سابکول خط مایع 8.3

دمای محیط 35

محدوده کاربردها و روغنها و گازهای کمپرسورهای اسکرال کوپلند

محدودیتهای کارکرد کمپرسور اسکرال

در صورت کمبود روغن، کمپرسور آسیب خواهد دید و همچنین دمای سوپر هیت 5k (گاز مافوق داغ) ساکشن کمپرسور در ورودی کمپرسور باید مناسب باشد تا مبرد مایع به کمپرسور باز نگردد. برای اواپراتورها و اکسپنش ولوهای معمول میزان حداقل سوپرهیت 5 است.

توجه: برای کاربردهای با گازهای فریونی R22 و R134a می توانید از طریق نرم افزار، نمودارهای کاربردی را بدست آورید.

اکومولاتور

میزان برگشت مبرد به صورت مایع را به کمپرسور کاهش می دهد. درصورت وجود مبرد زیاد در سیستم به دلیل شارژ زیاد امکان مخلوط شدن روغن و گاز وجود دارد. مایع مبرد می تواند روغن را از روی بوش ها و قطعات مختلف بشوید و باعث گرم شدن و خرابی کمپرسور شود.

اکومولاتور باعث دوام بیشتر سیستم های تراکمی می شود. توجه داشته باشید مقدار زیادی مبرد مایع در زمان خاموشی کمپرسور و یا دیفراست به کمپرسور باز می گردد که باعث خرابی کمپرسور می شود.

اگر اکومولاتور استفاده می کنید قطر اریفیس برای مدل های ZR18K تا ZR81K و ZP24K تا ZP91K باید 1 تا 1.4میلی متر و برای مدل های دیگر باید 2.0 میلی متر باشد و دقت کنید که انتخاب اریفیس اکومولاتور براساس ظرفیت کمپرسور انجام می شود و برای توری ورودی می تواند از مثل 30*30 استفاده کنید تا از ورود ذرات به ارفیس و گرفتگی اریفیس جلوگیری کند. تجربه نشان داده که توری های کوچک محافظ اریفیس خیلی سریع دچار گرفتگی می شوند و نتیجه آن کمبود روغن برای روغنکاری کمپرسور است.

سایز اکومولاتور وابسته به رنج کارکرد سیستم و میزان سابکول و میزان فشار بالای سیستم است.

سردخانه ای که با دمای زیر منفی 18درجه سانتی گراد کار می کند نیاز به اکومولاتوری دارد که 70% تا 75% شارژ گاز سیستم را خود نگه دارد.

موفلرها

موفلرها معمولا در کمپرسورهای سیلندر پیستونی استفاده می شوند در حالیکه وجود آنها در کمپرسورهای اسکورال ضروری نیست.

در صورت ضرورت استفاده از موفلر به دلیل طراحی سیستم باید از موفلرهای پوسته خالی و با حداقل فاصله 15 تا 45 سانتی متر از کمپرسور استفاده کنید و هر چقدر موفلر به کمپرسور نزدیک تر باشد، تاثیر آن بیشتر است و از موفلر با طول 10 الی 15 سانتی متر استفاده کنید.

صدا و لرزش خط ساکشن کمپرسورهای اسکرال کوپلند

کمپرسورها دارای صدا و لرزش کمی هستند. کمپرسورهای اسکرال با وجود صدای کم دارای فرکانس زیاد هستند. که ممکن است در خط ساکشن صدا و لرزش در ساختمان احساس شود. که برای جلوگیری از این اتفاق می توان از یک لوپ کوچک شوک گیر استفاده کرد.

طراحی لوله ساکشن کمپرسور

مدار قدرت و مدار فرمان کمپرسور اسکرال

در تخته کلمپ کمپرسور مدار برقی وجود دارد. قبل از برق دار کردن کمپرسور از ولتاژ ورودی و فرکانس و فازها مطابق با نقشه تخته کلمپ مطمئن شوید.

مدار فرمان پیشنهادی در شکل زیر نشان داده شده است:

توجه: پیشنهاد می شود طبق استاندارد EN60335 از کنتاکتور K2 نیز استفاده کنید.

سیم پیچی موتور کمپرسور اسکرالZR/ ZP

کمپرسورهای اسکرال وابسته به سایز، تک فاز و 3فاز هستند. تمام موتورها به صورت اتصال ستاره سربندی می شوند. و کمپرسورهای تک فاز نیاز به خازن دارند.

هیتر کارتر کمپرسور

درصورت شارژ گاز کمپرسور اسکرال بیش از اندازه جدول زیر نیاز به استفاده از هیتر وجود دارد.

محل نصب هیتر کارتر برای مدل های ZR18N تا ZR81K و ZP24K تا ZP91K که باید 10تا 40 میلی متر بالاتر از پایه کمپرسور نصب شود.

محل نصب هیتر کارتر برای مدل های ZR94K تا ZR380K و 2P485K تا SP103K که باید پایین تر از شیر جداکننده روغن در پایین پوسته نصب شود.

کنترل ایمنی فشار

کنترل فشار بالای کمپرسور

کنترل فشار بالا با تغییرات 28.8bar (قطع cut-out) برای مدل های ZR و یا 43bar برای مدلهای zp پیشنهاد می شود.

کنترل فشار بالا باید دارای شاستی ریست دستی باشد تا بیشترین حفاظت از سیستم صورت گیرد.

کنترل فشار پایین کمپرسور اسکرال

برای جلوگیری از آسیب بوش ها در صورت خالی شدن شارژ گاز کمپرسور نیاز به یک کنترل فشار پایین است. حتی برای کمپرسورهایی که دارای سنسور دمای دیسچارج هستند، کاهش فشار سیستم باعث گرم شدن کمپرسور و عمل کردن سنسورهای موتور می شود. و در صورت کارکرد کمپرسور بدین صورت، پمپ روغن کار نخواهد کرد. و بوش ها آسیب می بینند.

برای کاربردهای چیلر تراکمی، میزان قطع CUT-OUT نباید کمتر از 2bar برای ZR407C و4.4bar برای ZP10A باشد.

برای کاربردهای سردخانه، میزان CUT-OUT نباید کمتراز 0.5bar برای ZR407C و2bar برای  ZP410Aباشد. کارکرد کمپرسور در نزدیک به دمای اشباع ساکشن منفی 28 درجه سانتگراد، خارج از توانایی کارکرد کمپرسور است هر چند در بعضی از سردخانه ها به دلیل دمای محیط، کمپرسور در این رنج دمایی کار می کند. این مطلب تا زمانی که دمای دیسچارج پایین تر از 130درجه باشد، مورد قبول است.

این شرایط همچنین می تواند در موارد مسدود شدن موقت ساکشن در حین کارکرد معکوس یا کمبود مایع مبرد ورودی به اکسپنش در زمان راه اندازی بر روی حالت گرمایش بروز کند.

زمان تاخیر برای خطای فشار پایین حداکثر 60 ثانیه پیشنهاد می شود که بعد از دریافت سیگنال به کمپرسور برای کارکرد در این زمان اجازه می دهد و کنترل فشار پایین برای محافظت  سیستم بایستی دارای ریست دستی باشد.

کنترل دمای دیسچارج

کمپرسورهای ZR18K تا ZR81K و ZP24K تا ZP91K دارای محافظ ترمودیسکی داخلی دمای گاز دیسچارج هستند. زمانی که دما به میزان بحرانی برسد، این ترمودیسک مسیر گاز دیسچارج را به ساکشن (نزدیک سنسور محافظ موتور) باز می کند و باعث می شود تا کمپرسور خاموش شود.

کمپرسورهای اسکرال ZR94K تا ZR190K و ZP103K تا ZP182K که در اکتبر 2004 و قبل تر ساخته شده اند دارای محافظ دمای (ASTP) اضافی هستند. محافظ دمای اسکرال یک ترمودیسک حساس است که از بیش از حد داغ شدن دمای گاز دیسچارج جلوگیری می کند. زمانی که دمای گاز دیسچارج به دمای بحرانی برسد، ASTP باعث می شود اسکرال ها جدا شوند. و پمپ کردن متوقف شود. هرچند موتور به کار خود ادامه می دهد. و بعد از کمی کارکرد بدون پمپ کردن گاز، محافظ موتور مدار را قطع می کند.

برای تشخیص محافظ دمای اسکرال، یک برچسب به بالای ترمینال کمپرسور نصب شده است.

توجه: بسته به افزایش دما ممکن است تا 1 ساعت برای ریست موتور زمان ببرد.

برای کمپرسورهای ZR250K تا ZR380K و ZP235K یک ترمیستور بر روی اسکرال ثابت در مسیر دیسچارج نصب شده است. افزایش دمای دیسچارج باعث ایجاد خطا در مدار فرمان می شود. ترمیستور دمای گاز دیسچارج با ترمیستور موتور به صورت سری سربندی می شود.

ماژول محافظ موتور (رله محافظ کمپرسور)

محافظ الکتریکی موتور برای تمام مدل های ZR250K تا ZR380K و ZP235K تا ZP485K با کلمه W کد موتور مشخص شده است. در موتورها 4 عدد ترمیستور به صورت سری قرار گرفته است که از موتور در برابر افزایش دما محافظت می کند.

سیم کشی ماژول محافظ سیم پیچی موتور

L1/T1 اتصال نول

L2/ T2 اتصال فاز

S1/S2 اتصال ترمیستور

M1/M2 اتصال مدار فرمان

زمانی که مقاومت هر کدام از ترمیستورها به مقدار خطا دادن می رسد، ماژول مدار فرمان را قطع می کند و زمانی که ترمیستور خنک شود و مقاومت ترمیستور به میزان ریست (دوباره راه اندازی) کاهش یابد، بعد از 30 دقیقه تاخیر، کمپرسور دوباره راه اندازی می شود.

ترمیستور در ترمینال های S1 و S2 بسته می شود. مقاومت ترمیستور بایستی بین 150 و 125O اهم باشد.

اگر ترمیستور دارای مقاومت بالاتر از 2750 اهم و یا بالاتر باشد، دمای موتور هنوز بالاست و هنوز باید خنک شود و سپس دوباره اندازه گیری صورت گیرد.

اگر مقاومت زیر 30 اهم باشد، بدین معنی است که مدار ترمیستور اتصال کوتاه شده است و اگر میزان مقاومت بینهایت باشد، بدین معنا است که مدار سنسور باز شده است و کمپرسور بایستی تعویض شود.

اتصال کنترل M1 و M2 باید جدا شود و با بیزر (برق) اهم متر اتصال این ترمینال چک شود.

دستورالعمل شارژ گاز کمپرسور اسکرال

کارکرد کمپرسور در فشار ساکشن پایین باعث آسیب به کمپرسور می شود بنابراین کمپرسور را در فشار ساکشن پایین راه اندازی نکنید. حداقل فشار ساکشن باید 0.5bar باشد. با چند ثانیه کارکرد کمپرسور در فشار کمتر از 0.5bar باعث گرم شدن کمپرسور اسکورال و بیش از حد داغ شدن کمپرسور و آسیب به بوش ها می شود.

برای شارژ گاز بایستی از خط مایع(ریسیور)یا شیر سرویس خط مایع،گاز به صورت مایع شارژ شود و برای شارژ گازR410AوR407Cبایستی به صورت مایع شارژ شوندوتوجه کنید برای شارژ گاز اولیه بایستی جهت جلوگیری از شستن روغن از روی قطعات و بوش ها بهتر است شارژ مایع در خط دیسچارج صورت گیرد.

جهت چرخش کمپرسور اسکرال

کمپرسورهای اسکرال همانند دیگر کمپرسورها (کمپرسور اسکرو) تنها با چرخیدن در یک جهت، کمپرس کردن را انجام می دهند. کمپرسورهای  3 فاز اسکرال ممکن است چپ و یا راستگرد راه اندازی شوند و باید از جهت چرخش درستِ کمپرسور اطمینان داشته باشید.

زمانی که جهت چرخش درست باشد فشار ساکشن افت می کند و فشار دیسچارج افزایش می یابد.

در صورت چرخش معکوس، دمای موتور افزایش می یابد.

اتصال دمای دیسچارج بالای کمپرسور و دمای دیسچارج با رسیدن به دمای 177 درجه سریعاً قطع می کند. این اتفاق برای مثال زمانی که فن کندانسور کار نکند و یا گاز کم شارژ شده باشد، اتفاق می افتد.

سیکل پمپ دان

زمانیکه کمپرسور در هوای سرد قرار دارد، ممکن است از سیکل پمپ دان کمپرسور برای جلوگیری از مخلوط شدن مبرد و روغن استفاده شود.

حداقل زمان استارت کمپرسور اسکرال

حداکثر تعداد روشن شدن کمپرسور در ساعت 10 بار در ساعت است. حداقل زمان خاموشی کمپرسور برای کمپرسورهای اسکرال وجود ندارد. اما حداقل زمان روشن بودن کمپرسور را باید در نظر بگیرید زیرا روغن امکان برگشت به کمپرسور پیدا نمی کند و در صورتی که اختلاف دمای تنظیمی نزدیک باشد، باعث کارکرد کوتاه مدت کمپرسور و فرار روغن از کمپرسور می شود.

سطح روغن کمپرسور اسکرال

سطح روغن باید تا وسط سایدگلس باشد. در صورتی که از رگلاتور روغن استفاده می کنید باید سطح روغن بین وسط سایدگلس و بالای کمپرسور باشد.

تعویض کمپرسور

در مواردی که موتور کمپرسور می سوزد، بیشتر آلودگی با تعویض کمپرسور خارج می شود. مابقی روغن را می توان با فیلتر ساکشن و فیلتر درایر خط مایع جمع کرد. با استفاده از فیلتر درایر 100% آلومینای فعال (activated alumina) در خط ساکشن و تعویض آن بعداز 72 ساعت، می توان میزان زیادی از آلودگی را حذف کرد. پیشنهاد می شود در صورت آلودگی بالای سیستم تراکمی، اکومولاتور را تعویض کنید. زیرا امکان دارد اریفیس (سوراخ) برگشت روغن و یا توری آن گرفتگی پیدا کند.

روغن استاندارد برای شارژ روغن با مبرد R134a/ R410a/ R407c، روغن پلی استر (POE) یا EmkarateRL32 3MAF است و از روغن معدنی (mineral oil) برای استفاده با گاز R22 (Suniso03GS) یا بنا به مدل کمپرسور می توان استفاده کرد.

نقطه ضعف روغن های پلی استر (POE)، جاذب رطوبت بودن بالای آنهاست. در صورتی که روغن های معدنی (mineral oil) چنین خاصیتی را با این شدت ندارند. در تماس بودن ناچیزی برای روغن های EPO کافی است تا میزان رطوبتی را جذب کنند که برای سیستم تبرید نامناسب شوند و در صورت استفاده از پمپ وکیوم، به سختی می توان این رطوبت را از سیستم خارج کرد. پیشنهاد می شود در روغن های POE از فیلتر درایرهای با سایز مناسب استفاده شود که در صورت استفاده از فیلتر درایر مناسب، سطح رطوبت پایین تر از 50PPm باقی میماند. اگر روغن POE را به سیکل شارژ می کنید پیشنهاد می شود از روغن با سطح رطوبت پایین تر از 50PPm استفاده شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره کمپرسورهای اسکرال کوپلند با کارشناسان ما در تماس باشید.

جذب رطوبت در روغن استر در مقایسه با روغن معدنی به ppm برساعت در دمای 25 درجه و رطوبت نسبی 50% نشان داده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *