چیلر تراکمی

کمپرسورهای اسکرو بیتزر HS موازی

کمپرسورهای اسکرو بیتزر سری های HS به ویژه برای کارکرد موازی مناسب هستند. امتیازات مهم تکنولوژی ترکیبی کمپرسورهای بیتزر:

  • رفع مشکل محدودیت ظرفیت یک کمپرسور تکی (تا 6 کمپرسور موازی)
  • ترکیب کمپرسورهایی با ظرفیت های متفاوت
  • امکان ترکیب سیستم هایی با دماهای متفاوت
  • بدون افت کنترل ظرفیت
  • توزیع روغن بهینه (ریسیور روغن معمول)
  • کارکرد ایمن بالا
  • هزینه نصب پائین

اویل سپراتور و دیگر تجهیزات برای کارکرد موازی امکان پذیر است که نصب 6 عدد کمپرسور را در یک مدار امکانپذیر می کند.

کمپرسور اسکرو بیتزر با اویل کولر آب خنک و اویل سپراتور

کمپرسور اسکرو بیتزر با اویل کولر آب خنک و اویل سپراتور

کمپرسور اسکرو بیتزر با اویل سپراتور و اویل کولر هوا خنک

کمپرسور اسکرو بیتزر با اویل سپراتور و اویل کولر هوا خنک

 کمپرسور اسکرو بیتزر با با  دماهای متفاوت سردخانه ها

کمپرسور اسکرو بیتزر با دماهای متفاوت سردخانه ها

کمپرسور اسکرو بیتزر با اویل سپراتور و اویل کولر آب خنک و پمپ روغن خارجی

کمپرسور اسکرو بیتزر با اویل سپراتور و اویل کولر آب خنک و پمپ روغن خارجی

نکات

  • ترتیب اویل سپراتور، اویل کولر و هدر ساکشن و دیسچارج و دیگر تجهیزات باید رعایت شود که در سایت گروه مهندسی مهر اسپند توضیح داده شده است.
  • فاصله بین اویل سپراتور، اویل کولر و کمپرسور باید کوتاه باشد.
تجهیزات کمپرسورهای اسکرو بیتزر موازی

تجهیزات کمپرسورهای اسکرو بیتزر موازی