ماژول های ایمنی یا رله محافظ کمپرسور اسکرو بیتزر SE-E1

ترمینال و تجهیزات کنترلی به کار رفته در تخته کلمپ را می توانید مانند شکل سیم کشی کنید.

ماژول های ایمنی SE-E1 رله محافظ کمپرسور اسکروماژول SE-E1 در صورت قفل شدن روتور و افزایش دمای موتور، سریعا مدار فرمان را قطع می کند.

جهت چرخش اسکروها

ماژول SE-E1، جهت چرخش اسکروها را در 5 ثانیه اول روشن شدن، بررسی می کند.

از دست دادن یک فاز

در مواردی از دست دادن یک فاز در 5 ثانیه اول راه اندازی، ماژول SE-E1 بلافاصله کنتاکت را به حالت باز در می آورد و برای 6 دقیقه مدار را قطع می کند. در صورت از دست رفتن 3 فاز، این زمان به 8 دقیقه می رسد.

ماژول های دیگری مانند SE-E2 , SE-C1 نیز برای کنترل به کار می روند که در شکل می توانید ببینید.

رله محافظ موتور کمپرسور اسکرو بیتزربرای تشخیص چرخش درست موتور، رنگ بندی زیر را رعایت کنید.

انتخاب تجهیزات الکتریکی کمپرسور اسکرو بیتزرچرخش درست موتور

انتخاب تجهیزات الکتریکی کمپرسور اسکرو بیتزر

کابلها، کنتاکتورها و فیوزها

زمانی که کابل، کنتاکتور و فیوز را انتخاب می کنید بایستی به حداکثر قدرت موتور توجه کنید.

در حالت PWS هر دو کنتاکتور بایستی حداقل 60% حداکثر جریان را توانایی تحمل داشته باشند.

کنتاکتور مثلث و اصلی هر کدام حداقل 60% بار و کنتاکتور ستاره 33% حداکثر جریان را بایستی توانایی تحمل داشته باشند.

برای کاهش جریان ری اکتیو در حین کاهش بار می توان از بانک خازنی استفاده کرد. هرچند یک طراحی درست مدار برق بایستی به گونه ای یاشد که موتور توانایی اضافه و یا کاهش جریان بیش از حد مجاز را نداشته باشد.

نقشه شماتیک مدار فرمان کمپرسور اسکرو بیتزر

در ادامه نقشه شماتیک مدار فرمان برای حالت PWS و ستاره مثلث با انواع مختلف تجهیزات محافظتی و در حالت کنترل نامحدود یا پیوسته و 4 پله ای نشان داده شده است. درمجموع در مدار کنترل بایستی مواردی از قبیل کارکرد اکونومایزر، کنترل سطح روغن، تزریق مایع و خنک کننده روغن بایستی لحاظ شود.

منطق مدار کنترل بایستی موارد زیر را پوشش دهد:

حداقل زمان خاموشی کمپرسور اسکرو:

5 دقیقه بایستی باشد. در این حالت شیر برقی CR3(Y3) بایستی برقدار شود تا به اسلایدر اجازه دهد به حالت بی بار حالت استارت بازگردد.

1 دقیقه در صورتی که قبل از پله CR25% خاموش شود.

حداقل زمان در زمان خاموشی برای تعمیرات را نیز در نظر بگیرید.

حداکثر نرخ روشن شدن کمپرسور اسکرو:

  • 6 بار در ساعت 65/75
  • 4 بار در ساعت 85/95

حداقل زمان کارکرد پیشنهادی برای کمپرسور اسکرو، 5 دقیقه می باشد.

زمان سوییچ کردن

0.5S برای حالت PWS

1S برای حالت ستاره مثلث (CS.65 .. CS.85)

زمان تاخیر وصل کردن با کارکرد اکونومایزر

تاخیر وصل(CUT IN) F6 به ما اطمینان می دهد که جریان مبرد به سابکول کننده مایع تا زمان پایدار شدن شرایط کارکرد برقرار نمی شود. این امر از طریق شیر برقی Y6 انجام می شود.

کنترل سطح روغن

کنترل سطح روغن چشمی(اپتیکی) OLC-D1-S تنها برای کمپرسورهای اسکرو مدل CSH.3 و CSW.3 قابل استفاده است. در نقشه هایی که در ادامه آمده روش استفاده از کنترل سطح روغن برای زیر نظر داشتن حداقل سطح روغن آمده است.

برای مشاهده حداکثر سطح روغن(برای مثال روغن بازگشتی از جداکننده روغن ثانویه) می توانید از OLC-D-S به جای سایدگلس روغن در کمپرسورهای مدل CSH.3 و CSW.3 استفاده کنید.

زمانی که جای کمپرسور CSH.1 را با کمپرسور CSH.3 عوض می کنید، می توانید از کنترل سطح الکترومکانیکی برای کمپرسور جدید استفاده کنید.

F1 فیوز اصلی

F2 فیوز کمپرسور اسکرو

F3 فیوز مدار کنترل

F4 فیوز مدار کنترل

F5 کنترل فشار بالا CUT OUT

F6کنترل فشار پایین CUT OUT

F7 تاخیر وصل اکونومایزر

F8 کنترل سطح روغن (اپتیکی)

F9 ترموستات کنترل LI

F10 ترموستات کنترل خنک کننده روغن

F13 اور لود حرارتی موتور 1

F14 اور لود حرارتی موتور 2

H1 لامپ سیگنال (خطای موتور) (دمای بیش از اندازه و یا خطای فاز)

H4 لام سیگنال (خطای سطح روغن)

K1 کنتاکتور (اولین PWS) و برای مدار ستاره مثلث، کنتاکتور اصلی

K2 کنتاکتور (دومین PWS) و برای مدار ستاره مثلث، کنتاکتور ستاره

K3 کنتاکتور مثلث برای مدار ستاره مثلث

K4 کنتاکتور کمکی (اختیاری)

K2T رله زمانی (زمان توقف) 300 ثانیه

K3T رله زمانی (برای موتورهای PWS) 0.5 ثانیه یا برای ستاره مثلث 1 ثانیه و در مدل CS.95 حداکثر 2 ثانیه

K4T رله زمانی (کنترل سطح روغن) 90 ثانیه

K5T رله پالس ثابت (CR4) دارای تابع قطع و وصل 10 ثانیه ای

M1 کمپرسور

Q1 کلید اصلی

R1 گرم کن روغن

R2 سنسور دمای روغن (PTC)

R3-8 سنسورهای PTC موتور

S1 کلید قطع و وصل

S2 ریست خطا (دمای موتور و دمای گاز دیسچارج) (جهت چرخش موتور)

S4 ریست خطای سطح روغن

U صفحه نمایش

Y1 SV کنترل ظرفیت

Y2 SV کنترل ظرفیت

Y3 SV کنترل ظرفیت

Y4 SV کنترل ظرفیت

Y5 SV خط مایع

Y6 SV اکونومایزر

Y7 SV (LI)

Y8 SV تزریق روغن اضافی

Y9 SV خط خنک کننده روغن

SE-E1 وسیله محافظ کمپرسور برای کنترل موتور و دمای روغن و همچنین SE-E2 برای حالت ککارکرد کمپرسور اسکرو با اینورتر)

SE-C1 وسیله حفاظتی موتور، دمای روغن و کنترل سطح روغن (اختیاری)

OLC-D1 کنترل سطح روغن چشمی الکتریکی

SV شیر برقی

کنترل ظرفیت: Y1= CR1 , Y2 = CR2 , Y3 = CR3 , Y4 = CR4

هیتر روغن یا گرم کن روغن کمپرسور اسکرو

هیتر از قدرت روغن کاری کمپرسور حتی در زمانهای طولانی خاموش بودن به شما اطمینان می دهد و از مخلوط شدن روغن با مبرد در زمان خاموشی کمپرسور جلوگیری می کند که باعث کاهش شدید قدرت روغنکاری و افزایش اصطکاک قطعات می شود.

هیتر روغن بایستی در زمان خاموشی کمپرسور روشن باشد و در صورت نصب در هوای آزاد، در صورت نیاز برای جداکننده روغن نیز از هیتر استفاده کنید و وظیفه دیگر هیتر جلوگیری از کندانس مبرد زیاد در کمپرسور است.

زمان پالس تقریبا 0.5 ثانیه و حداکثر 1 ثانیه و وابسته به ویژگیهای چیلر تراکمی اسکرو است.

زمان پالس تقریبا 0.5 ثانیه و حداکثر 1 ثانیه  و وابسته به ویژگیهای چیلر تراکمی اسکرو است.

مدار فرمان چیلر اسکرو با کنترل ظرفیت پالسی

زمان پالس را 10s/10s تنظیم کنید.

مدار فرمان چیلر اسکرو بیتزر با کنترل ظرفیت پالسی

زمان پالس را 10s/10s تنظیم کنید.

رله زمانی مدار فرمان چیلر تراکمی اسکرو بیتزر

زمان پالس را 10s/10s تنظیم کنید.

رله زمانی k3t:

Cs65….cs85: 1s, cs95:1.5…2s

برای مشاوره می توانید با کارشناسان فنی گروه مهندسی مهراسپند تماس بگیرید.

چیلر تراکمی و کمپرسور

کاتالوگ کمپرسور اسکرو بیتزر، تعمیر کمپرسور اسکرو بیتزر