چیلر تراکمی

کارکرد موازی کمپرسورهای اسکرو بیتزر

کارکرد موازی کمپرسورهای اسکرو بیتزر

کارکرد موازی کمپرسورهای اسکرو بیتزر

کمپرسورهای اسکرو بیتزر مدل CS(H) و HSKC برای کاربردهای صنعتی و سیستم های تهویه مطبوع با شارژ کم و یا چیلر تراکمی آب خنک مورد استفاده قرار می گیرند.

برای بدست آوردن ظرفیت کلی بیشتر، کاربرد دو کمپرسور اسکرو به صورت موازی نیز امکانپذیر است. در این مورد باید توضیع یکنواخت روغن لحاظ شود بنابراین اندازه های دقیقی مورد نیاز است. طراحی مناسب یک چیلر تراکمی در قسمت دوم متن توضیح داده شده و استفاده از جداکننده های روغن معمول برای کمپرسورهای اسکرو HSK نیز امکانپذیر است.

طراحی چیلر تراکمی دو کمپرسوره موازی

طراحی چیلر در شکل نشان داده شده است و موارد زیر نیز در تصویر وجود دارد:

  • کمپرسور بایستی به کنترل سطح روغن مجهز شود F10/F20.
  • لوله های شیرهای برقی انتگرالی (Y10 ,Y20) بین شیرهای سرویس روغن (CS)/ اتصال درین روغن اویل سپراتور (HSKC) و مطابق با اتصال ساکشن کمپرسور بقلی متصل می شود.
  • ترتیب لوله کشی خط ساکشن و دیسچارج، زیر کمپرسور قرار می گیرد. درمجموع هدر ساکشن به صورت متقارن لوله کشی شود تا توزیع روغن بین کمپرسورها یکسان باشد.

علائم سیم کشی مدار فرمان کمپرسورهای اسکرو بیتزر

F10/F20 … کنترل سطح روغن کمپرسور 2/1

H1(1)/H1(2) … محافظ موتور کمپرسور 2/1

H10/H20 … لامپ سیگنال

خطای سطح روح روغن کمپرسور 2/1

K1(1) … کنتاکتور کمپرسور اسکرو1 اولین PW

کنتاکتور برای دومین PW که نشان داده نشده

K1(2) … کنتاکتور کمپرسور اسکرو 2 اولین PW

کنتاکتور برای دومین PW که نشان داده نشده

K10/K20 … رله کمکی برای سوییچ سطح روغن

K10T/K20T … رله زمانی 45 ثانیه

K11T … رله زمانی”خطای سطح روغن” کمپرسور 1

K21T … رله زمانی”خطای سطح روغن” کمپرسور2

S1/S2 خطای ریست”سطح روغن” کمپرسور 1

Y10 شیر برقی تغذیه روغن به کمپرسور 2

Y20 شیر برقی تغذیه روغن به کمپرسور 1

توزیع روغن با رله زمانی در کمپرسور اسکرو

برای اطمینان از سطح روغن در هر دو کمپرسور نیاز به منطق دقیقی است.این منطق کنترل را می توان با استفاده از مدار رله ای عادی و یا PLC انجام داد.

برای سیستم های کنترل مرسوم می توان از یک تایمر برای کنترل سطح روغن استفاده کرد و سنسور سطح روغن به جای سنسور فشار روغن (در کمپرسورهای سیلندر پیستونی استفاده می شود) به مدار متصل است.

منطق کنترل

  • کنترل و بررسی سطح روغن را شاید بتوان تنها در زمان کارکرد کمپرسور انجام داد. (در زمان خاموشی کمپرسور، سطح روغن در سپراتور می تواند پایین تر از حداقل سطح مجاز باشد.)
  • اگر سطح روغن به زیر سطح حداقل برای 45 ثانیه افت کند، شیر برقی  خط روغن کمپرسور کناری برقرار می شود (باز می شود) سپس روغن از جداکننده روغن که زیر فشار حداکثر است به قسمت ساکشن کمپرسور با میزان کم روغن جریان یافته بنابراین افزایش سطح روغن در سپراتور افزایش می یابد.
  • زمانی که سنسور سطح روغن میزان روغن را بالای نقطه تنظیم ثبت کند، جریان روغن دوباره قطع می شود (شیر برقی بی برق می شود).
  • اگر سطح روغن به زیر حداقل برای 90 ثانیه افت کند باعث می شود کمپرسور خاموش شود (خطای سطح روغن).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *