در این 3 فیلم مشکلات و روش کارکرد درست آنلودر را بررسی می کنیم. در کمپرسورهای سیلندر پیستونی کریر کارلایل و در قسمت سرسیلندر آنلودر دار، پیستونی با رینگ PTFE وجود دارد که در صورت خوردگی این رینگ، گاز دیسچارج از کنار آن گذر می کند و به پیستون نیروی مناسبی برای به حرکت درآمدن وارد نمی کند و در نتیجه مسیر ساکشن باز نمیگردد و یا به درستی بازنمی شود و آنلود و لود به درستی انجام نمی گیرد.

چیلر تراکمی و کمپرسور

تعمیر کمپرسور کریر کارلایلفروش کمپرسور کریر کارلایلقطعات کمپرسور کریر کارلایل