چیلر تراکمی و کمپرسور

چیلر تراکمی و سردخانه قسمت ۱

در این مجموعه فیلم می توانید با روش کارکرد سیکل تراکمی چیلر تراکمی و سردخانه آشنا شوید و اجزای سیکل تبرید از قبیل کمپرسور، کندانسور، شیر انبساط، اواپراتور، موفلر، فیلتر درایر و شیر برقی را بهتر بشناسید.