پیستون های کمپرسور کوپلند

شماره سریال مدل
004-0377-11 4R, 6R 2 ½” BORE
004-0377-11 X.030  
004-0377-11 X.020  
004-0378-11 4R, 6R 2 11/16” BORE
004-0378-11 X.020  
004-0378-11 X.030  
004-0379-11 4R, 6R, 8R 2 15/16” BORE
004-0379-11 X.020  
004-0379-11 X.030  
004-0378-15 4D, 6D, 8D 2 11/16 BORE
004-0378-15 X.020  
004-0378-15 X.030  
004-0379-15                       4D, 6D, 8D 2 15/16”
004-0379-15 X.020  
004-0379-15 X.030  
NPST–1575 3D 2 3/8” BORE
NPST1575 X.020  
NPST1575 X.030  
004-0377-11 9R
004-0377-11 X.020  
004-0377-11 X.030  
004-0346-12 A/C 9R 2 7/16” BORE
004-0346-12 X.020  
004-0346-12 X.030  

پیستون های کمپرسور کوپلند

پیستون های کمپرسور کوپلند1

پیستون یکی از اجزای مهم کمپرسورهای رفت و برگشتی است. گروه مهندسی مهراسپند رنج وسیعی از سایزها و مدلهای مختلف پیستون را عرضه می کند. پیستون ها از آلیاژ مناسب آلومینیوم ریخته گری تولید شده اند و همگی محصول کارخانجات معتبر و برند اصلی می باشند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان گروه تماس بگیرید.

کمپرسور کوپلند

قطعات کمپرسور کوپلند،تعمیر کمپرسور،اجزای کمپرسور،فروش کمپرسور