در این فیلم روش انجام پمپ دان نشان داده شده است که در فیلم قبل با محدودیتای این روش آشنا شدیم. در روش پمپ دان، گاز فریونی از قسمت فشار پایین جمع آوری می شود و در قسمت فشار بالا گردآوری می شود که نتیجه آن تخلیه اواپراتور و کمپرسور از مبرد است. این کار باعث جلوگیری از آسیب به کمپرسور در شروع راه اندازی می شود و همچنین در هنگام تعمیرات از هدر رفت مبرد جلوگیری می کند.

برای مشاوره می توانید با کارشناسان گروه مهندسی مهراسپند تماس بگیرید.

 

 

در پمپ دان بایستی به حداقل فشار برای پمپ دان دقت بالایی شود که در فیلم قبل توضیح داده شده است و همچنین توجه کنید که در کمپرسورهای اسکرو امکان پمپ دان وجود ندارد.

چیلر تراکمی و کمپرسور

آموزش تعمیر چیلرتعمیر چیلر تراکمیتعمیر کمپرسور پیستونی