چیلر تراکمی

پروسه تعمیر کمپرسور اسکرو

پروسه تعمیر کمپرسور اسکرو

 1. دریافت کمپرسور

تعمیرات کمپرسورهای اسکرو

اولین گام برای آغاز تعمیرات، دریافت کمپرسور و تخلیه و کدگذاری آن است.

 1. دمونتاژ کمپرسور

تعمیرات کمپرسور اسکرو بیتزر، هنبل، دانهام بوش

بعد از دریافت، پروسه تعمیر کمپرسور با دمونتاژ کلیه قطعات کمپرسور و مشخص کردن علت خرابی آغاز می گردد.

 1. شستشوی کمپرسور

 

تعمیر کمپرسور اسکروهای برودتی

سپس تمامی قطعات کمپرسور شستشو می شود.

 1. تمیز کردن

تعمیر کمپرسور اسکرو، پیستونی

در این مرحله تمامی قطعات از کلیه آلودگی ها پاک می گردند.

 1. مونتاژ اولیه کمپرسور

تعمیرات کمپرسورهای تبرید

در این مرحله تمامی قطعات آماده مونتاژ  می شوند.

 1. پروسه مونتاژ کمپرسور

تعمیر و بازسازی کمپرسورهای اسکرو

در این قسمت، تکنسین های با تجربه اقدام به تعمیرات و مونتاژ کمپرسور می نمایند.

 1. پایان مونتاژ کمپرسور

تعمیر کمپرسورهای اسکرو

بعد از آنکه پروسه مونتاژ کمپرسور پایان یافت، کمپرسور مورد تست نشتی قرار می گیرد و تمام قسمت ها مطابق استانداردهای OEM برای کمپرسور، تست تمی شوند.

 1. تست کمپرسور

تعمیر کمپرسور برودتی

بعد از تست نشتی، کمپرسور بر روی میز تست قرار می گیرد و راه اندازی می گردد و گزارش کارکرد و آمپر مصرفی آن ثبت می گردد.

 1. رنگ آمیزی کمپرسور

تعمیر کمپرسور برودتی

کمپرسور مطابق کد رنگ کمپرسور، رنگ آمیزی می گردد.

 1. پالت گردن کمپرسور

تعمیر کمپرسور اسکرو

بعد از رنگ آمیزی و خشک شدن کمپرسور، مرحله پالت کردن آغاز می شود.

 1. کمپرسور آماده تحویل

تعمیر کمپرسور برودتی

در پایان مرحله تعمیرات، کمپرسور بسته بندی شده به همراه چک لیست مربوطه کمپرسور ارسال می گردد.