چیلر تراکمی و کمپرسور

پرشر سوئیچ و ترموستات دانفوس

پرشر سوئیچ و ترموستات دانفوس

پرشر سوئیچ و ترموستات دانفوس

danfoss pressure switch

در این فیلم با انواع پرشر سوییچ ها و ترموستات های دانفوس و رنج کارکرد آنها و روش نصب پرشر سوییچ ها و تنظیم پرشر سوییچ های فشار و روغن آشنا می شوید

 
پرشر سوئیچ یا کنترل کننده فشار، وسیله ای است که برای قطع و وصل مدار الکتریکی در زمانی که فشار در سیستم به میزان تنظیمی برسد استفاده می شود. اما ترموستات یا همان کنترل کننده دما، وسیله ای است که برای قطع و وصل مدار الکتریکی در زمانی که دما در سیستم به میزان تنظیمی برسد است.
در بیشتر سیستم های تبرید ترموستات ها و پرشر سوئیچ ها سه کار اصلی را نشان می دهند:
  • کنترل
  • اخطار
  • ایمنی
هنگامی که فشار یا دمای سیستم از میزان تنظیمی بیشتر شود با استفاده از پرشر سوئیچ یا ترموستات، اخطار دریافت می کنیم.
در فیلم می توانید سیکل تبرید شماتیک را ببینید. این سیکل شامل اجزای اصل مثل کمپرسور، اواپراتور، کندانسور و شیر انبساط است. در این سیکل پرشر قطع و وصل دانفوس را می توانید مشاهده کنید.

پرشر سوئیچ ها یا ترموستات های دانفوس

در این سیکل زمانی که فن کندانسور قطع شود و یا کویل کندانسور کثیف باشد و یا گرفته ای در ان وجود داشته باشد، پرشر سوئیچ عمل می کند. کنترل کننده های قطع و وصل و یا همان پرشر سوئیچ ها یا ترموستات های دانفوس که از نوع on و off هستند در چیلرهای تراکمی و سردخانه ها استفاده می شوند، در 6 گروه اصلی طبقه بندی می شوند:
  1. تروستات و پرشر سوئیچ های خانواده KP
  2. پرشر سوئیچ های خانواده KPR
  3. تروستات و پرشر سوئیچ های خانواده KPU
  4. تروستات و پرشر سوئیچ خانواده RT
  5. Oil differential perssure switches MP
  6. Universal thermostat UT

برای کسب مشاوره و اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید.