موتو رکمپرسور اسکرو یک موتور دو قطبی و با میزان گردش2880 rpm  روتور در 50Hz و 3470 rpm روتور در 60Hz انجام می گیرد.

· گازهای فریونیR22 ,R407a,R134a قابل استفاده در این کمپرسور ها هستند. روغن در کمپرسورهای اسکروهای نو، شارژ شده است.

· کمپرسورهای اسکرو هیتاچی مدل 4005SC_H, 5005SC_H, 6005SC_Hبرای کنترل ظرفیت پله ای طراحی شده اند.

ظرفیت می تواند 100% ، 75%، 50% یا 25% باشد.(به غیر از 4005SC_H)

ظرفیت می تواند 100% ، 75%، 50% یا 33% باشد.(تنها برای مدل 4005SC_H)

· 4 مدل 4005SC-Z , 5005SC-Z , 6005SC-Z برای کنترل ظرفیت نامحدود طراحی شده اند.

محدوده ظرفیت بین 100% و 25% است.(به غیر از 4005SC-Z)

محدوده ظرفیت بین 100% و 33% است(تنها4005SC-Z)

· تمام ابعاد و وزن خالص بر اساس سفارش تغییر می کند.

· این کمپرسور ها بایستی در فضای داخل ساختمان یا تهویه شونده نصب شوند.

جهت مشاوره میتوانید با کارشناسان فنی این شرکت تماس بگیرید.

 

 

چیلر تراکمی و کمپرسور

تعمیر کمپرسور اسکرو هیتاچی، تامین قطعات کمپرسور