چیلر تراکمی

نسل جدید کمپرسور اسکروبیترز کامپکت CS.3

کمپرسورهای اسکرو CSH.3 ابعاد و اتصالات

در تصویر زیر کمپرسورهای اسکرو CSH.1 و CSH.3 را می بینید

 • اتصالات و ابعاد کمپرسور
 • ابعاد پایه یکسان
 • ابعاد یکسان و محل قرارگیری اتصال ساکشن و دیسچارج یکسان

موارد بدون تغییر کمپرسور CSH.1 و CSH.3

 • ابعاد کمپرسور و اتصالات
 • اتصال اکونومایزر(محل و سایز اتصال)
 • جعبه ترمینال و اتصالات الکتریکی
 • نوع روغن و شارژ روغن
 • هیتر روغن
 • سنسور دمای روغن
 • اتصالات سرویس HP/LP
 • شیر سرویس روغن

 موارد اختیاری:

 • کنترل کننده سطح پائین روغن اپتوالکتریکال (چشمی)
 • کنترل کننده سطح بالای روغن اپتوالکتریکال (چشمی)
 • برای بهبود برگشت روغن از جداکننده ثانویه (سیستم های فلودد)
 • اتصال کنترل کننده سطح روغن مکانیکی
 • برای تعویض کمپرسورهای CSH.1 موجود

اتصال جدید تزریق مایع (LI):

 • اتصال اضافی برای تزریق مایع (برای کاربردهای اکونومایزر)

اتصال تزریق مایع جدید (LI):

 
 • نازل تزریق بهینه شده است.
 •  شیر برقی خارجی و دمای دیسچارج

کنترل:

 • در دمای 110 درجه سانتی گراد شیر برقی باز می شود .
 • دردمای 100 درجه سانتی گراد شیر برقی بی برق می شود.
 • شیر قطع کن برای LI (اختیاری)

اتصال و کنترل جدید خنک کننده روغن:

 
 • در موقعیت یکسان با سری قبلی
 • سایز لوله مشابه CSH.1 است

منطق کنترل جدید:

 • جریان طبیعی روغن با استفاده از درپوش در شکل (استاندارد)
 • جریان اضافی روغن به خنک کننده روغن (برای خنک کننده روغن خارجی)
 • جریان اضافی روغن به خنک کننده روغن (برای خنک کننده روغن خارجی)