در این فیلم روش استفاده از نرم افزار بیتزر (bitzer software) را شرح می دهیم و خواهیم دید که این نرم افزار چگونه کار می کند. در قسمت overview در بالا نوار ابزاری داریم که شامل New، باز کردن و ذخیره کردن و ثبت تغییرات، برای مثال زبان است و همچنین قسمت con new نیز در این قسمت قرار دارد.

برای مشاوره می توانید با کارشناسان فنی گروه مهندسی مهراسپند تماس بگیرید.
مجموعه نرم افزارهای انتخاب و شرایط کارکرد کمپرسورهای بیتزر، کریر، کوپلند، هنبل را می توانید در سایت گروه مهندسی مهراسپند مشاهده و در صورت نیاز نرم افزار بیتزر و دیگر نرم افزارها را به صورت رایگان دانلود نمایید.

چیلر تراکمی و کمپرسور

کمپرسور اسکرو بیتزرنرم افزار انتخاب کمپرسور بیتزرنرم افزار بیتزر