چیلر تراکمی

مراقبت و تمیز کردن کندانسور هوا خنک

مراقبت و تمیز کردن کندانسور هوا خنک

مراقبت و تمیز کردن کندانسور هوا خنک

مقدمه

مراقبت صحیح برای اطمینان از طول عمر خوب کندانسورها ضروری است. کندانسورهای کثیف یا آسیب باعث کاهش کارآیی و ظرفیت سیستم می‌شوند.

در انتخاب راه‌حل‌هایی که برای مراقبت و تمیز کردن کندانسور هوا خنک استفاده می‌شود باید دقت شود. پاک کننده‌های کلر و مواد تمیز کننده ضد باکتری‌ها می‌توانند آسیب بزنند. و باید از استفاده از آنها جلوگیری کرد. همچنین باید از پاک کننده‌های اسیدی استفاده نکرد. عدم انجام این امر می‌تواند باعث تسریع در خوردگی اجزا شود. و در نهایت منجر به خرابی اجزا شود.

 کویل های کندانسور

بسیاری از پاک کننده‌های کویل کندانسور تجاری در بازار وجود دارد. پاک کننده‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که کویل‌ها را از بین نبرد. پس از اتمام تمیز کردن، کویل‌ها را باید کاملاً از پاک کننده‌ها بشویید.

دستورالعمل‌های تولیدی را برای استفاده مناسب دنبال کنید. تعمیر و تمیز کردن معمول کویل‌ها برای اطمینان از طول عمر اهمیت دارد.

  • در هنگام تمیز کردن کویل، ماده‌ای از نوع جاذب باید در زیر منطقه قرار گیرد. تا تمیز شود و بیشتر قسمت تمیز کننده را تصرف کند. بنابراین هر نوع حمله شیمیایی را به حداقل می‌رساند.

مواد پاک کننده کویل نباید اجازه دهید که درون تشتک اواپراتور تخلیه شوند. زیرا این امر ممکن است باعث آسیب شود. پس از تمیز کردن کویل، مطمئن شوید که تمام مواد از تشتک اواپراتور DX خارج می‌شود.

برای اطمینان از طول عمر فقط از پاک‌کننده‌های غیرخورنده باید در اجزای کویل استفاده شود. برای تمیز کردن یونیت نباید از پاک‌کننده‌های پایه هیدروکربن استفاده شود. استفاده از محلول‌های سفید کننده به دلیل خاصیت خورنده بالا باید جلوگیری کرد.

  • تحت هیچ شرایطی مواد تمیز کننده که دارای مواد حاوی موارد زیر است را استفاده نکنید:

محلول های غیر قابل قبول عبارتند از:

حلال‌های کلردار Chlorinated Solvents

سفیدکننده ها Bleaches

سرکه Vinegar

آمونیاک Ammonia

ضد باکتری‌ها Anti-Bacterials

نمک ها Salts

تعمیر و نگهداری پیشگیرانه باید در فواصل منظم انجام شود. کویل‌ها باید حداقل به صورت ماهانه تمیز شوند، احتمالاً بسته به شرایط محیط بیشتر!.

ایمنی

لطفاً تمام توصیه های ایمنی را که توسط سازنده عامل تمیز کننده ها ذکر شده است، رعایت کنید. این موارد شامل لباس‌های مناسب، دستکش و محافظت از چشم می‌باشد.