مراقبت و تمیز کردن کندانسور هوا خنک

مقدمه

مراقبت صحیح برای اطمینان از طول عمر خوب کندانسورها ضروری است. کندانسورهای کثیف یا آسیب باعث کاهش کارآیی و ظرفیت سیستم می شوند.

در انتخاب راه حل هایی که برای تمیز کردن کندانسورها استفاده می شود باید دقت شود. پاک کننده های کلر و مواد تمیز کننده ضد باکتری ها می توانند آسیب بزنند و  باید از استفاده از آنها جلوگیری کرد. همچنین باید از پاک کننده های اسیدی استفاده نکرد. عدم انجام این امر می تواند باعث تسریع در خوردگی اجزا شود و در نهایت منجر به خرابی اجزا شود.

 کویل های کندانسور

بسیاری از پاک کننده های کویل کندانسور تجاری در بازار وجود دارد. پاک کننده های کویل باید به گونه ای طراحی شوند که کویل ها را از بین نبرد. پس از اتمام تمیز کردن، کویل ها را باید کاملاً از پاک کننده ها بشویید. دستورالعمل های تولیدی را برای استفاده مناسب دنبال کنید. تعمیر و نگهداری پیشگیری و تمیز کردن معمول کویل ها برای اطمینان از طول عمر خوب از اهمیت برخوردار است.

  • در هنگام تمیز کردن کویل، ماده ای از نوع جاذب باید در زیر منطقه قرار گیرد تا تمیز شود تا بتواند بیشتر قسمت تمیز کننده را تصرف کند، بنابراین هر نوع حمله شیمیایی را به حداقل می رساند.

مواد پاک کننده کویل نباید اجازه دهید که درون تشتک اواپراتور تخلیه شوند زیرا این امر ممکن است باعث آسیب شود. پس از اتمام تمیز کردن کویل، مطمئن شوید که تمام مواد باقیمانده از تشتک اواپراتور DX خارج می شود.

فقط از پاک کننده های غیر خورنده باید برای اطمینان از طول عمر خوب در اجزای کویل استفاده شود. برای تمیز کردن یونیت نباید از پاک کننده های پایه هیدروکربن استفاده شود. استفاده از محلول های سفید کننده به دلیل خاصیت خورنده بالا باید جلوگیری کرد.

  • تحت هیچ شرایطی مواد تمیز کننده که دارای مواد حاوی موارد زیر است را استفاده نکنید:

محلول های غیر قابل قبول عبارتند از:

حلالهای کلردار Chlorinated Solvents

سفیدکننده ها Bleaches

سرکه Vinegar

آمونیاک Ammonia

ضد باکتریها Anti-Bacterials

نمک ها Salts

تعمیر و نگهداری پیشگیرانه باید در فواصل منظم انجام شود. کویل ها باید حداقل به صورت ماهانه تمیز شوند، احتمالاً بسته به شرایط محیط بیشتر!.

ایمنی

لطفاً تمام توصیه های ایمنی را که توسط سازنده عامل تمیز کننده ها ذکر شده است، رعایت کنید. این مواردشامل لباس های مناسب، دستکش و محافظت از چشم می باشد.

مراقبت-و-تمیز-کردن-کندانسور-هوا-خنک

مراقبت-و-تمیز-کردن-کندانسور-هوا-خنک.pdf

گروه مهندسی مهراسپند

گروه مهندسی مهراسپند

چیلر تراکمی

تعمیر کمپرسور چیلرچیلر کندانسور هوایی