استارت الکتروپمپ ها و موتورهای مختلف در تاسیسات دارای مدارهای فرمان و قدرت محدود و ساده ای می باشد که در این فیلم روش روشن کردن الکتروموتور با استفاده از استپ و استارت، مدار ستاره مثلث و… شرح داده شده است. لازم به ذکر است روشن کردن الکتروموتورهای بالای 11kw بهتر است با استفاده از مدار ستاره مثلث انجام گیرد.

برق

تاسیسات،چیلر تراکمی،چیلر جذبی،کمپرسور چیلر