برق

مدار فرمان و مدار قدرت در تاسیسات

استارت الکتروپمپ ها و موتورهای مختلف در تاسیسات دارای مدارهای فرمان و قدرت محدود و ساده ای می باشد که در این فیلم روش روشن کردن الکتروموتور با استفاده از استپ و استارت، مدار ستاره مثلث و… شرح داده شده است. لازم به ذکر است روشن کردن الکتروموتورهای بالای 11kw بهتر است با استفاده از مدار ستاره مثلث انجام گیرد.