چیلر تراکمی

مدار فرمان و سیم پیچ کمپرسور اسکرو بیتزر HS

مدار فرمان و سیم پیچ کمپرسور اسکرو بیتزر HS

کمپرسورهای سری HS دارای سیم پیچ استاندارد دو ضرب دوبل مثلث (Part Winding Motors) هستند.

دو روش برای استارت کمپرسور وجود دارد:

  • استارت دو ضرب که جریان راه اندازی را کاهش می دهد.
  • استارت مستقیم (DOL)
 سربندی سیم پیچ کمپرسور اسکرو بیتزر HS

سربندی سیم پیچ کمپرسور اسکرو بیتزر HS

دیاگرام سیم پیچ (PW)

دیاگرام سیم پیچ (PW)رله محافظ کمپرسور

اسکروهای HS به رله های محافظ SE-E1 مجهز هستند. SE-C1 می تواند به صورت آپشن برای مدلهای HS74 و HS64 استفاده شود.

تجهیزات محافظتی در ترمینال باکس قرار دارد. سیم کشی سنسورهای PTC موتور و سنسورهای دمای گاز دیسچارج (PTC) و سربندی سیم پیچ به این رله محافظ وصل می شود.

 رله محافظ کمپرسور اسکرو بیتزر SE-E1

رله محافظ کمپرسور اسکرو بیتزر SE-E1کنترل دما

SE-E1 بلافاصله زمانیکه دمای سیم پیچ و یا گاز دیسچارج افزایش یابد، مدار را قطع می کند.

کنترل جهت چرخش

SE-E1 جهت چرخش را در 5 ثانیه اول راه اندازی چک می کند.

اگر کمپرسور با جهت چرخش اشتباه راه اندازی شود ، SE-E1 بلافاصله مدار را قطع می کند.

کنترل خطای فاز

در هنگام خطای فاز در 5 ثانیه اول استارت، SE-E1 بلافاصله کنتاکت مدار کنترل را باز می کند و بعد از 6 دقیقه دوباره می بندد. مدار را در حالت های زیر قطع می کند:

  • 3 بار خطای فاز برای 18 دقیقه
  • 10 بار خطای فاز برای 24 ساعت مدار را قطع می کند.

ترمینالهای 11 و 14 مربوط به مدار کنترل بوده و لامپ H2 به ترمینال 12 متصل می گردد. در صورت قطع ولتاژ بعد از 5 ثانیه مدار وصل می گردد.

SE-C1  آپشن برای HS74  و HS64

این وسیله محافظتی را می توان برای کمپرسورهای مدل HS74  و HS64 استفاده کرد.

کنترل دما

سنسورهای دما در سیم پیچ و دمای گاز دیسچارج خروجی:

SE-C1بلافاصله قفل می شود.

 رله محافظ SE-E1 و سوئیچ بورد OFC

رله محافظ SE-E1 و سوئیچ بورد OFC

کنترل سنسورهای PTC

SE-C1 سنسورهای PTC را کنترل می کند. ترمینالهای 5 و 6 مربرط به سنسور PTC است.

کنترل جهت چرخش

SE-C1 به صورت پیوسته جهت چرخش را کنترل می کند. اگر جهت چرخش اشتباه باشد، بلافاصله مدار قطع می گردد.

کمپرسور نمی تواند به صورت دستی دوباره راه اندازی شود. این امر نتها بعد از اصلاح مشکل امکان پذیر است.

کنترل خطای فاز و تقارن

SE-C1 بلافاصله در هنگام خطای فاز یا عدم تقارن در هنگام کارکرد، مدار را قطع می کند و بعد از 6 دقیقه دوباره مدار وصل می گردد.

مدار را بعد از موارد زیر قطع می کند:

  • 3 بار خطای فاز یا عدم تقارن بالا برای 40 دقیقه قطع می شود.
  • 10 بار خطای فاز یا عدم تقارن بالا برای 24 ساعت قطع می شود.

کنترل حداکثر تعداد راه اندازی

  • SE-C1 زمان بین دو استارت را حداقل به میزان 12 دقیقه محدود می کند. (مجموع زمان کارکرد و خاموشی) و حداقل 3 دقیقه زمان خاموشی بعد از یک زمان طولانی کارکرد.
  • بعد از گذشت زمان تأخیر ، SE-C1 به صورت اتوماتیک ریست می شود.

رله محافظ SE-C1 برای کمپرسورهای اسکرو HS64 و HS74

رله محافظ SE-C1 برای کمپرسورهای اسکرو HS64 و HS74کارکرد با اینورتر فرکانس یا سافت استارتر

برای کارکرد با اینورتر فرکانس (FI) می توان از SE-E2 یا SE-C1 استفاده کرد. سیم کشی SE-E2 همسان با SE-E1 است. شماتیک سیم کشی برای کار کرد FI با SE-C1 در سایت گروه مهندسی مهر اسپند توضیح داده شده است.

جعبه ترمینال کمپرسور اسکرو بیتزر HS

جعبه ترمینال کمپرسور اسکرو بیتزر HS

 سایز کابل و گلند کمپرسور اسکرو بیتزر HS

سایز کابل و گلند کمپرسور اسکرو بیتزر HS

 

سایز کابل قدرت کمپرسور اسکرو بیتزر HS

سایز کابل قدرت کمپرسور اسکرو بیتزر HS

 انتخاب تجهیزات تابلو برق کمپرسور اسکرو بیتزر HS

قدرت نرمال مشخص کننده حداکثر قدرت موتور نیست. در هنگام انتخاب کابل ها، فیوزها و کنتاکتورها، حداکثر جریان را باید در نظر گرفت. مقادیر جریان در سیم پیچ های دو ضرب برابر 50% برای PW1 و 50% برای PW2 است. هردو کنتاکتور باید حدلقل 60% حداکثر جریان کارکرد انتخاب شوند.

اصلاح فاکتور قدرت

برای کاهش جریان راکتیو، از خازن ها استفاده می شوند. در هنگام استفاده از خازن ها باید توجه کرد که بیش از حد اصلاح صورت نگیرد.حداکثر فاکتور قدرت (P.F) 0.95 در تمام شرایط کارکرد در نظر گرفته می شود.

 فاکتور اصلاح برای موتور مستقیم و دوضرب اسکرو بیتزر

فاکتور اصلاح برای موتور مستقیم و دوضرب اسکرو بیتزر

 فاکتور اصلاح برای موتور دوضرب کمپرسور اسکرو بیتزر

فاکتور اصلاح برای موتور دوضرب کمپرسور اسکرو بیتزر

دیاگرام سیم کشی کمپرسور اسکرو بیتزر HS

در ادامه شماتیک و تجهیزات کمپرسورهای اسکرو بیتزر سری های HS شرح داده شده  است:

  • HS53

رله محافظ SE-E1 و کنترل جریان روغن SE-B2 با خازن الکترولیت (C1) و رله زمانی اضافی (K1T)

رله محافظ کمپرسور SE-E1 و کنترل جریان روغن OFC ( شامل تمام قطعات SE-B2, C1, K1T که در کنترل کننده های سنتی استفاده می شود)

  • HS64 , HS74

رله محافظ SE-E1 و کنترل جریان روغن SE-B2 با خازن الکترولیت (C1) و رله زمانی اضافی (K1T)

رله محافظ کمپرسور SE-C1

SE-C1  شامل تمام تابع هایی است که تجهیزات  SE-B2, C1, K1T مورد استفاده در کنترل سنتی است.

تجهیزات

B1 ترموستات روغن

B2 یونیت کنترل

C1  خازن الکترولیت

F1 فیوز اصلی

F2 فیوز کمپرسور

F3 فیوز مدار کنترل

F4 فیوز مدار کنترل

F5 سوئیچ فشار بالا

F6 سوئیچ فشار پائین

F7 فلوسوئیچ روغن

F8 کنترل سطح روغن

F12 کنترل یونیت ECO(در صورت نیاز)

F13 اورلود گرمایی سیم پیچPW1

F14 اورلود گرمایی سیم پیچPW2

F15 سوئیچ فشار پائین سیستم پمپ دان

F21 فیوز المنت در جعبه ترمینال

H1 لامپ سیکنال خطای سیم پیچ (بیش از حد گرم شدن / خطای فاز/ جهت گردش)

H2 لامپ سیکنال توفق زمانی

H3 لامپ سیگننال خطای جریان روغن

H4 لامپ سیگنال خطای کنترل سطح روغن

K1 کنتاکتور PW اول

K2 کنتاکتور PW دوم

K4کنتاکتور کمکی

K5 کنتاکتور کمکی

K1T رله زمانی کنترل جریان روغن 10-20S

K2T رله زمانی توقف زمانی300S

K3T رله زمانی بین دوضرب سیم پیچ0.5S

K4T رله زمانی کمنرل سطح روغن120S

M1 کمپرسور

Q1 کلید اصلی

R1 هیتر روغن

R2 سنسور دمای دیسچارج

R3-8 سنسورهای PTC سیم پیچ

R9 المنت جعبه ترمینال (پیشنهاد)

S1 سوئیچ قطع و وصل

S2 ریست خطا

دمای گاز دیسچارج و سیم پیچ

جهت گردش اسکروها

جریان روغن

Uصفحه نمایش EMC (اگر نیاز باشد)

SV Y1 تزریق روغن

SV Y2 خط مایع

SV Y3 بای پس زمان خاموشی

SV Y6 کنترل ظرفیت

SV Y7 کنترل ظرفیت

SV Y8 اکونومایزییر (ECO) در صورت نیاز

SE-B2 رله محافظ برای کنترل جریان روغن

SE-E1 رله محافظ برای محافظت سیم پیچ و کنترل سوپرهیت گاز دیسچارج

SE-C1 رله محافظ سیم پیچ و محافظ سوپرهیت گاز دیسچارج و کنترل چریان روغن (آپشن)

OFC کنترل جریان روغن ( آپشن برای HS53)

OLC-D1 کنترل سطح روغن اپتوالکتریکال

SV شیر برقی

 نقشه برق کمپرسور اسکرو بیتزر HS

نقشه برق کمپرسور اسکرو بیتزر HS

توالی کنترل Y6/Y7 را در نظر بگیرید.

نقشه برق کمپرسور اسکرو بیتزر HS.53

نقشه برق کمپرسور اسکرو بیتزر HS.53

نقشه برق کمپرسور اسکرو بیتزر HS64,HS74

نقشه برق کمپرسور اسکرو بیتزر HS64,HS74

 کنترل سطح روغن و کارکرد ECO و هیترها کنترل سطح روغن و کارکرد ECO و هیترها

کنترل سطح روغن و کارکرد ECO و هیترها

31 کارکرد ECO

آپشن

41-44 کنترل سطح روغن

تصویر چپ : سوئیچ اپتوالکتریکال OLC-D1

تصویر راست : سوئیچ الکترومکانیکی، امکان استفاده از OLC-D1 وجود دارد.

51-52 هیترها

51 هیتر روغن

52 هیتر ترمینال برای HS64, HS74

تأخیر زمانی وصل ECO

یونیت کنترل F12 از جریان مبرد به سابکولر مایع تا زمان کارکرد سیستم و پایداری آن اطمینان پیدا می کند. این امر از طریق شیر برقی Y8 انجام می شود. با استارت متوالی تحت فشار ساکشن بالا، یک پرشر سوئیچ باید استفاده شود. این وسیله در تمام سیستم های دما پائین وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می شود مدار ECO تنها زمانیکه دمای اواپراتور به زیر 20- رسید، عمل کند. برای این امر، ست پوینت ها باید به میزان قابل ملاحظه ای بالاتر از دمای طبیعی اواپراتور باشد تا از استارت متوالی شیر برقی Y8 اکونومایزر جلوگیری شود

پمپ دان اتومانیک

پمپ دان اتوماتیک کمپرسور اسکرو بیتزر HS

پمپ دان اتوماتیک کمپرسور اسکرو بیتزر HS

پمپ دان تکی

سیستم پمپ دان تکی کمپرسور اسکرو بیتزر HS

سیستم پمپ دان تکی کمپرسور اسکرو بیتزر HS