چیلر تراکمی و کمپرسور

محاسبه سوپرهیت

محاسبه سوپرهیت

محاسبه سوپرهیت

اکسپنش ولوها به عنوان قطعاتی پیچیده و تخصصی شناخته می‌شوند. در نتیجه، در هنگام عدم کارکرد مناسب یا نقص در سیکل تبرید، معمولا به سرعت تصمیم به تعویض شیر انبساط گرفته می‌شود. یا تنظیمات شیر انبساط ترموستاتیک تغییر داده می‌شود. در اینجا شما را با نحوه محاسبه سوپرهیت آشنا می‌کنیم:

شیر انبساط جریان مبرد ورودی به اواپراتور را کنترل می‌کند و باعث افت فشار می شود. زمانی که فشار افت کند، دمای مبرد نیز افت می کند ( و سوپرهیت ساکشن صرف نظر از میزان بار اواپراتور ثابت نگه داشته می شود.

مطابق با انیمیشن، قبل از نقطه x اواپراتور از گاز و مایع مبرد پر می شود. این قسمت اواپراتور در تولید برودت موثر است. در نقطه x، مایع به صورت کامل تبخیر شده است. اگر شیر برای سوپرهیت 6K گاز عبوری از حباب شیر تنظیم شده باشد، گاز عبوری بایستی گرمتر از این میزان باشد. نحوه محاسبه سوپرهیت اینگونه است:

 1. گام 1: گاز فریونی مورد استفاده در سیکل تبرید را مشخص کنید) معمولا بر روی شیر انبساط نوشته می شود (
 2. گام 2: یک گیج فشار پایینترجیحا نزدیک به خروجی اواپراتور (نصب کنید.
 3. گام 3: با استفاده از صفحه مدرج گیج مانیفولد، دمای معادل فشار ساکشن را بخوانید.
 4. گام 4: با استفاده از یک ترموستات دمای خط ساکشن بعد از حباب اکسپنشن ولو را مشخص کنید.
 5. گام 5: میزان سوپرهیت خط ساکشن برابر تفریق 2عدد به دست آمده است.

تنظیم کردن سوپرهیت شیر انبساط ترموستاتیک:

میزان سوپرهیت شیر اکسپنشن ولو ترموستاتیک در کارخانه سازنده معمولا 6K است. اگر نیاز به تنظیم شیر انبساط وجود داشت مراحل زیر را انجام دهید:

 1. گام 1 : بعد از راه اندازی کمپرسو اجازه دهید شرایط سیکل تثبیت شود.
 2. گام 2 : درپوش شیر را باز کنید، 1/4 دور پیچ را بچرخانید و صبر کنید تا سیستم سرمایش بالانس شود.

تغییرات را چک کنید و در صورت نیاز دوباره پروسه را تکرار کنید.

 • پیچ را به چپ )پاد ساعتگرد (بچرخانید تا سوپرهیت کاهش یافته و نقطه x جلوتر آمده و جریان و فشار مبرد در اواپراتور افزایش یابد.
 • پیچ را به راست) ساعتگرد (بچرخانید تا سوپرهیت افزایش یافته و نقطه x عقب تر آمده و فشار و جریان مبرد در اواپراتور کاهش یابد .

در هر سیکل تراکمی محاسبه سوپرهیت بسیار مهم است، به ویژه در مواردی که کمپرسور بسیار دورتر از اواپراتور نصب شده است مانند نگه‌داری مواد غذایی در سوپرمارکت‌ها.

میزان سوپرهیت کمپرسور بایستی مانند روش زیر چک شود:

 1. گام 1: میزان فشار ساکشن را در شیر سرویس کمپرسور اندازه بگیرید و با استفاده از جداول، فشار را به دما تبدیل کنید )همچنین می توانید از صفحات مدرج مربوط به این کار استفاده کنید.(
 2. گام 2: دمای ساکشن را تقریبا 10 سانتی متر قبل از شیر سرویس کمپرسور با استفاده از ترموستات اندازه بگیرید.
 3. گام 3: این دو عدد را از همدیگر کسر کنید و عدد بدست آمده میزان سوپرهیت است ) دمای تبخیر دمای ساکشن(

مطابق با گراف، در موارد استاندارد منطقه سوپرهیت (1a) روجی اواپراتور، مشخص کننده سوپرهیت کل ساکشن کمپرسور (1) است، ظرفیت کاربردی اواپراتور(qo) برابر با ظرفیت کمپرسور(qoh) است.

اگر سوپرهیت بیشتر از کل منطقه ) 1st<1) باشد، ظرفیت اواپراتور کمتر از ظرفیت کمپرسور (qoh) است. می توان این تغییرات را از طریق نرم افزار بیتنزر نیز انجام داد. مهم! بیتزر میزان پیشنهادی سوپرهیت را بین 8k تا 20k عنوان می کند. میزان سوپر هیت کم می تواند برگشت مایع به کمپرسور را باعث شود که در نتیجه باعث:

 • شکستن قطعات مکانیکی به دلیل مخلوط شدن روغن و گاز و خرابی بوش ها و بلبرینگ ها و شاتون و قفل شدن رینگ ها در پیستون را باعث می شود.
 • قفل شدن رینگ ها در پیستون و شکستن شاتون ها تنها نتایج کوچکی از آسیب ها است .

مشکلات بالا بودن سوپرهیت می تواند شامل: دمای دیسچارج بالا شود که کربونیزه شدن روغن و آسیب به رینگ ها، دیواره سیلندر و در حالت کلی خوردگی قطعات کمپرسور و کوتاهی عمر قطعات شود. نقص در خنک کاری سیم پیچ می تواند باعث سوختن سیم پیچ شود) سیم پیچ موتورهای نیمه بسته توسط گاز ساکشن خنک می شود (

و همچنین باعث کاهش ظرفیت سرمایی اواپراتور و افزایش قدرت مصرفی کمپرسور می شود.

سوپرهیت:

شیرهای انبساط ترموستاتیک در کارخانه معمولا با رنج‌های 3~7k تنظیم می‌شوند. در صورت نیاز پروسه زیر را طی کنید. بعد از راه اندازی کمپرسور، اجازه دهید چیلر متعادل گردد.

سوپرهیت را مجدد اندازه گیری کنید و در صورت نیاز دوباره پروسه را تکرار کنید:

پیچ تنظیم سوپرهیت را به چپ )پادساعتگرد) باعث کاهش سوپرهیت می شود. نقطه x به جلو حرکت می کند، فشار اواپراتور و جریان مبرد افزایش می یابد.

پیچ تنظیم سوپرهیت به راست )ساعتگرد) باعث کاهش سوپرهیت می شود. نقطه x به عقب حرکت می کند، فشار اواپراتور و جریان مبرد کاهش می یابد.

سابکول را چگونه اندازه گیری کنیم :

 1. نوع مبرد را در سیکل مشخص کنید )معمولا بر روی شیر انبساط نوشته می شود(
 2. فشار قسمت بالا، بعد از خروجی کمپرسور را مشخص کنید و با استفاده از یک گیج سرویس و رابطه فشار و دما، دمای کندانس را مشخص کنید.
 3. دمای خط مایع را در فیلتر درایر اندازه گیری کنید.
 4. دمای خط مایع را از دمای کندانس کسر کنید، این اختلاف برابر سابکول سیکل تبرید شماست)دمای کندانسدمای خط مایع(

میزان سابکول مطلوب خط مایع )از کندانسور) در رنجی بین 5 تا 11k است تا ظرفیت سرمایی سیستم در اثر وجود گاز فلش در خط مایع کاهش نیابد. تبخیر مایع مبرد در خط مایع گاز فلش در خط مایع باعث عدم تغذیه شیر انبساط می شود. عدم توازن یکنواخت تغذیه و متناوب بودن تغذیه) یا عدم تنظیم مناسب شیر انبساط به دلیل حضور بخار مبرد می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *