چیلر تراکمی

مبردهای فریونی

مبردهای فریونی

مبردهای فریونی

مبردهای فریونی برای تولید برودت در چیلرهای تراکمی و سردخانه ها کاربرد دارند. اطلاعات زیر برای استفاده از این گازهای فریونی است.

مبرد هایی که در این متن لیست شده اند به صورت گسترده در چیلر های تراکمی و سردخانه ها استفاده می شوند. این مبردها غیر سمی هستند و تمام نیازهای صنایع را مرتفع می کنند.

اطلاعات تکنیکی ارائه شده شامل خواص فیزیکی است، همچنین نکات کلیدی استفاده از این مبردها ذکر شده است.

برای اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان فنی گروه مهندسی مهراسپند تماس بگیرید.

انواع مبردهای فریونی

گاز فریونی R-410A

مبرد R-410A یک مبرد یا گازهای ترکیبی هیدروفلوئور کربن (HFC) بوده که به لایه ازون آسیب نمی زند و مخلوط R-32 و R-125 است و برای کاربردهای چیلر تراکمی و جایگزین R-22 (HCFC) طراحی شده است. این مبرد در فشار بالاتری (حداکثر High pressure =610 psi) کار می کند و نباید از تجهیزات R-22 برای کاربرد با این مبرد استفاده کرد.

کاربرد

 R-410A در سیستم های تهویه و چیلرهای تراکمی و هیت پمپ ها، رطوبت زداها و چیلرهای کوچک (مینی چیلر) استفاده می شود. R-410A همچنین در بعضی کاربردهای سردخانه ای دما متوسط نیز استفاده می شود.

خواص و راندمان

R-410A یک گاز ترکیبی آزئوتروپیک است که در چیلرهای تراکمی کاربرد دارد. این گاز از نظر ایمنی رتبه A1 را توسط ASHRAE(حداقل مقدار سمیت و آتش پذیری)دارد و میزان آسیب زدن به لایه اوزون آن صفر است.

R-410A دارای فشار و ظرفیت مبرد نسبت به R-22 است و نیازمند تجهیزات ویژه برای کاربردهای فشار بالا و نرخ جریان کمتر است. فشار کارکرد R-410A همچنین به میزان قابل توجه ای دارای ظرفیت حجمی برودت نسبت به R-22 در بیشتر شرایط کارکرد است.

روغنکاری

برای اطمینان از برگشت روغن، گاز ترکیبی R-410A معمولا با روغن پلی استر POEاستفاده می شود. اجزای مبرد HFC گاز ترکیبی R-410A با روغن معدنی یا آلکلیل بنزین مخلوط نمی شوند. سازنده های کمپرسور برای مبرد R-410 A معمولا روغن مناسب برای این کاربرد را معرفی می کنند. در هنگام استفاده از روغن POE به جاذب قوی رطوبت بودن روغن های پلی استر دقت کنید.

جایگزینی

به دلیل فشار و ظرفیت بالای R-410A نباید در سیکل تبرید با R-22 جایگزین شود و تنها می توان در سیکل هایی که برای این کاربرد طراحی شده اند استفاده شود.

خواص R-410A

 • میانگین وزن ملکولی (g/moll)   72.6
 • نقطه جوش طبیعی (F)               -60.6
 • دمای بحرانی                        160.4
 • طبقه بندی ایمنی مبردهای ASHRAE  A1
 • تاثیر بر لایه اوزون               0
 • پتانسیل گرم کردن زمین      2.088

مبردهای فریونی R-427A

مبرد R-427A به لایه ازون آسیب نمی زند و یک گاز ترکیبی HFC از ترکیب مبردهای R-32 ،  R0125 و R-134a است و برای جایگزینی با R-22  طراحی گردیده است.

کاربرد

R-427A جایگزین R-22 برای دمای متوسط و پائین و چیلرهای تراکمی است.

خواص و راندمان

R-427A برای تامین نیاز چیلرهای تراکمی و سردخانه ها طراحی شده است و یک گاز ترکیبی HFC آزئوتروپیک است که از لحاظ ایمنی در رده A1 قرار می گیرد.

R-427A دارای ظرفیت قابل مقایسه با R-22 و دارای راندمان بهتر در جایگزینی با R-22 نسبت به جایگزین های دیگر است. دمای دیسچارج R-427A معمولا 25-45 درجه فارنهایت سرد تراز R22 است و پتانسیل گرمایش زمین(GWP) بسیار پائینی دارد .

روغنکاری

روغن های معدنی و آکلیل بنزین با مبرد R-427A قابل قبول هستند در صورتی که سیکل دارای جداکننده روغن و خط برگشت روغن برای مبرد R22 باشد، روغن بایستی به پلی استر POE تغییر یابد. در صورتیکه تعویض روغن R-427A مورد نیاز باشد، تنها یک بار تعویض روغن کفایت می کند.

شارژ گاز

به دلیل طبیعت زئوتروپیک بودن گاز ترکیبی R-427A، بایستی به صورت مایع شارژ گردد.

جایگزینی

R-427A برای تعویض نیاز به تغییر شیر انبساط یا دیگر اجزای کلیدی ندارد. ممکن است اکسپنشن ولو نیاز به تنظیم داشته باشد تا راندمان حداکثر شود.

دستورالعمل جایگزینی

 1. به روغن مورد استفاده و اطلاعات کارکرد سیستم توجه کنید. نشتی های موجود را با ازت مشخص و رفع کنید.
 2. گاز R-22 را ریکاوری کرده و در کپسول ذخیره کنید.
 3. مرحله 1 را در صورت وجود گاز در سیکل انجام دهید.
 4. فیلتر درایر را تعویض کنید.
 5. میزان شارژ روغن مورد نیاز کمپرسور را مشخص کنید. در صورتی که جداکننده روغن نصب است، روغن معدنی یا آلکیل بنزین را درین بزنید و همین کار را برای کمپسور و اکومولاتور نیز انجام دهید.
 6. مقدار روغن مورد نیاز را شارژ کنید . تا 5% باقی ماندن روغن معدنی در سیکل مجاز است.
 7. سیستم را وکیوم کنید (به کمتر از 500 microns) و مطمعن شوید وکیوم باقی می ماند، در صورتی که میزان وکیوم کم شود یا از دست رفت، بایستی تست نشتی و وکیوم کردن مجدد انجام شود.
 8. سیکل تبرید چیلر تراکمی و یا سردخانه را با مبرد R-427A شارژ کنید. این کار را تنها با شارژ مایع انجام دهید. میزان شارژ وزنی بایستی 95% میزان شارژ گاز R-22 باشد و در صورت نیاز می توانید این میزان را به 100% برسانید.
 9. شیر اکسپنشن ولو TXV  (شیر انبساط ترموستاتیک) را برای میزان سوپرهیت مورد نظر تنظیم کنید.
 10. سطح روغن کمپرسور را چک کنید و در صورت نیاز، کسری روغن را برطرف کنید.
 11. پلاکی بر روی  کمپرسور و سیکل تبرید نصب کنید و نوع مبرد و روغن را مشخص کنید.

خواص مبردهای فریونی R-427A

میانگین وزن مولکولی (g/moll)         90.4

نقطه جوشش طبیعی (درجه فازنهایت) -45.3  

نقطه بحرانی(درجه فارنهایت) 185.6          

طبقه بندی ایمنی ASHRAE          A1

پتانسیل آسیب به ازون                         0

پتانسیل گرمایشی جهان                      2.024

مبردهای فریونی R-407A

فریون R-407A مبردی است ترکیبی و بدون آسیب به لایه ازون و ترکیب مبردهای

 HFC ، R-32 و R-134a است. این مبرد برای جایگزینی با R-22 معرفی شده است.

کاربرد

R-407A برای جایگزینی با مبرد R-22 برای دمای متوسط و دمای پائین کاربرد دارد و برای کاربرد چیلرهای تراکمی و تهویه مطبوع و اواپراتورهای فلودد مناسب نیست.

خواص و راندمان

این مبرد برای کاربرد در بسیاری از سیستم های قدیمی و جدید طراحی شده است. R-407A یک مبرد زئوتروپیک ترکیبی HFC است که در گروه A1 در ASHRAE طبقه بندی می شود و پتانسیل آسیب به لایه ازون آن صفر است.

R-407A دارای ظرفیت بسیار نزدیک به R-22 و نرخ های جریان مشابه است و به این دلیل برای جایگزینی با R-22 در سوپر مارکت ها و سردخانه ها مناسب است. در مجموع R-407A یکی از بهترین جایگزین های R-22 یا راندمان انرژی بهینه برای کاربردهای سردخانه ای است.

دمای دیسچارج R-407A به میزان قابل توجهی کمتر از R-22  است. فشارهای R-407A بیشتر از R-22 است به ویژه در دماهای محیط بالا.

دمای دیسچارج R-407A به میزان قابل توجهی کمتر از R-22 است. فشارهای R-407A بیشتر از R-22 است به ویژه در دماهای محیط بالا.

روغنکاری

همانند بسیاری از گازهای ترکیبی HFC، مبرد R-407A نیاز به روغن پلی استر (POE) دارد تا برگشت روغن و سیرکوله آن در سیستم تضمین شود. برای سیستم هایی که دارای جداکننده روغن هستند، چندین بار فلش کردن و تعویض روغن نیازی نیست.

شارژ

به دلیل طبیعت زئوتروپیک بودن گاز ترکیبی R-407A بایستی به صورت مایع شارژ گردد. 95%~100 میزان شارژ R-22 نیز میزان شارژ وزنی این مبرد است.

جایگزینی

در بیشتر موارد، ظرفیت و راندمان جایگزینی R-407A مشابه R-22 است. تفاوت ها در راندمان بیشتر به دلیل طراحی سیستم، شرایط کارکرد و دماهای محیط است. نرخ جریان مبرد R-407c کمی بیشتر از R-22 است. ممکن است نیاز به تنظیم اکسپنشن داشته باشید تا راندمان سیستم بهینه گردد.

فشارهای کارکرد سیکل بالاتر است و ممکن است نیاز به تغییرات cut-out و تجهیزات ریلیف ولو (relief valve) یا شیر اطمینان باشد.

ویژگی مبردهای فریونی R-407A

مبردهای فریونی R-407c

مبرد R-407c یک گاز ترکیبی بدون آسیب به لایه اوزون و ترکیب گازهای HFC ، R-32 ، R-125 و R-134a است و دارای خواص بسیار نزدیک به R-22 است.

کاربرد

کاربرد این مبرد در تهویه مطبوع و چیلرهای تراکمی به جز چیلرهایی با اواپراتور فلودد است.

خواص و راندمان

این مبرد برای کاربرد در بسیاری از سیستم های تهویه مطبوع و چیلر تراکمی تولید شده است.R-407c یک گاز ترکیبی زئوتروپیک است که در دسته A1 مبردهای بی ضرر ASHRAE قرار می گیرد و پتانسیل آسیب به لایه اوزون آن صفر است.

روغنکاری

روغن های POE بایستی با مبرد R-407c استفاده شوند و این مبرد با روغنهای معدنی ترکیب نمی شود. در زمان تعویض با مبرد R-22 بایستی دستورالعمل های لازم برای تخلیه کامل روغن انجام گیرد. تنها  باقی ماندن 5% روغن معدنی در سیکل مجاز است.

شارژ

به دلیل طبیعت زئوتروپیک، بایستی به صورت مایع شارژ شود.

جایگزینی

R-407c را می توان به جای سیستم هایی با جابه جایی مثبت که از R-22 استفاده می کنند، به کاربرد از قبیل چیلرهای انبساط مستقیم DX و چیلرهای تراکمی. از این مبرد نمی توان در چیلرهای سانترفیوژ و یا در اواپراتورهای فلودد استفاده کرد.

ویژگی مبردهای فریونی R-407c

مبرد فریونی R-134a یک گاز بی ضرر برای لایه ازون و مبردی است HFC که دارای خواص نزدیک به  R-12 است که می توان در بسیاری از کاربردهای R-12 آن را به کار برد.

کاربرد

کاربرد این مبرد در چیلرهای تراکمی، سیستم های دما متوسط و سردخانه ها و حمل و نقل است.

از این مبرد می توان در بسیاری از سیستم ها که از R-12 و R-500 استفاده می کنند، بهره برد.

خواص و راندمان

R-134a برای کاربرد در تهویه مطبوع و سردخانه های دما متوسط طراحی گردید. این مبرد تک جزئی بوده و در جدول ASHRAE در گروه A1 قرار دارد و میزان پتانسیل آسیب به لایه اوزون آن صفر است.

روغنکاری

روغن های POE یا PAG بایستی برای مبرد R-134a استفاده شوند زیرا این مبرد با روغن های معدنی یا آلکیل بنزین اختلاط ناپذیر است. توجه ویژه در هنگام شارژ روغن کمپرسور به دلیل جذب رطوبت بایستی صورت گیرد. بایستی دستورالعمل تمیز کردن روغن از سیکل را اجرا کرد و حداکثر باقی ماندن 5% روغن معدنی قبلی مجاز است.

شارژ

شارژ R-134a را می توان به صورت مایع یا گاز انجام داد.

جایگزین

زمانی که این مبرد را با R-22 جایگزین می کنید، خروج روغن معدنی از سیکل و کمپرسور بایستی صورت گیرد و حداکثر باقی ماندن 5% روغن معدنی مجاز است.

ویژگی مبردهای فریونیR-134a  

مبردهای فریونی R-404A

مبرد R-404A یک گاز ترکیبی HFC و ترکیب مبردهای R-125، R-134a و R-143a است.

کاربرد

R-404A دارای خواص نزدیک به R-502 و به این دلیل برای بسیاری از کاربردهای دما متوسط و دما پائین سردخانه ها مناسب می باشد. R-404A برای بسیاری از کمپرسورهای تولیدی کارخانه های مختلف مناسب است و از این مبرد برای پروسه های تبرید، تونل انجماد، دستگاه های یخ ساز و سردخانه ها استفاده می شوند.

خواص و راندمان

R-404A برای بسیاری از سیستم های جدید و جایگزین قدیمی تبرید مناسب است و یک گاز ترکیبی زئوتروپیک است که در دسته A1 مبردهای ASHRAE قرار می گیرد و پتانسیل آسیب لایه اوزون آن صفر است.

روغنکاری

R-404A با روغن های قدیمی و سنتی که برای R-502 استفاده می شدند، مخلوط نمی شود و بایستی با روغن های POE استفاده شود و در صورت تغییر مبرد بایستی حداکثر 5% روغن باقی مانده در سیکل روغن معدنی باشد در غیر اینصورت باعث برگشت روغن نامناسب و یا دیگر مشکلات می شود.

شارژ

به دلیل طبیعت زئوتروپیک R-404A بایستی به صورت مایع شارژ گردد. تست های مختلف نشان می دهد که نشتی معمولا باعث مشکل برای R-404A نمی شود. نشتی را برطرف کنید و کسری شارژ را انجام دهید.

جایگزینی

R-404A را می توان در سیستم هایی که از R-502 استفاده می کنند، استفاده کرد. خواص فیزیکی و ترمودینامیکی ترکیب باعث شباهت آن با R-502 می شود. در فشارهای بالاتر، بایستی دقت لازم در هنگام تعویض صورت گیرد.

ویژگی مبردهای فریونی R-404A

مبردهای فریونی R-507A

مبرد R-507A یک گاز ترکیبی زئوتروپیک HFC و ترکیب R-134a و  R-125 است. R-507A دارای خواص نزدیک به R-502 است و به این دلیل مبردی مناسب برای دماهای متوسط و پائین سردخانه ها است.

کاربرد

مبرد R-507A برای کاربرد در سیستم های جدید طراحی گردیده است مانند سردخانه ها ، حمل و نقل و تبرید سردخانه ای.

خواص و راندمان

R-507A برای بسیاری از سیستم های جدید و در حال کار قدیمی طراحی شده است. این گاز ترکیبی یک مبرد ترکیبی HFC است که در رده A1 مبردهای ASHRAE قرار می گیرد و پتانسیل آسیب به لایه ازون آن صفر است.

روغنکاری

R-507A با روغن های سنتی که برای سیستم های R-502 استفاده می شدند، مخلوط شدنی نیست و بایستی از روغن POE در هنگام جایگزینی مبرد استفاده شود و تنها حداکثر 5% روغن معدنی در سیکل باقی بماند.

شارژ

مبرد R-507A بایستی به صورت مایع شارژ گردد تا از ترکیب درست مبرد اطمینان داشته باشیم.

جایگزینی

مبرد R-507A برای جایگزینی R-502 استفاده می شود و به دلیل فشارهای کارکرد بالاتر بایستی تنظیمات و اصطلاحات مناسب صورت گیرد.

ویژگی مبردهای فریونی R-507A

مبردهای فریونی R-22

مبرد R-22 یک مبرد HCFC است و برای رنج وسیعی از کاربردها می تواند استفاده شود که شامل سردخانه ها و چیلرهای تراکمی و تهویه مطبوع است و به دلیل پروتکل مونترال استفاده از آن محدود گردید است.

کاربرد

R-22 برای رنج وسیعی از کاربردها از قبیل چیلرها، سردخانه ها، حمل و نقل و کاربردهای سردخانه ای استفاده می شود.

خواص و راندمان

خواص R-22 باعث مفید شدن این مبرد برای بسیاری از کاربردهای سردخانه ها و چیلرهای تراکمی شده است. R-22 دارای یک جزء است و در ره A1 گازها در ASHRAE قرار می گیرد.

روغنکاری

R-22 با روغن های معدنی و آلکیل بنزین یا POE استفاده می شود. براساس نوع کاربرد و کمپرسور بایستی روغن انتخاب شود.

شارژ

شارژ گاز R-22 را می توان به صورت مایع یا گاز انجام داد.

ویژگی مبردهای فریونی R-22

مبردهای فریونی R-408A

مبرد R-408A یک مبرد تقریبا آزئوتروپیک و ترکیب R-22 و R-125 و R-143a است و دارای خواص نزدیک به R-502 است.

کاربرد

R-408A یک جایگزین برای سردخانه های دما متوسط و پائین است که در حال حاضر از R-502 استفاده می کنند. R-408A نبایستی با R-502 مخلوط شود یا برای کسری شارژ R-502 استفاده شود.

R-408A برای کاربرد در سیستم های جدید ساخته نشده است. کاربردهای سردخانه که برای R-502 طراحی شده اند می توانند از این مبرد استفاده کنند.

خواص و راندمان

زمانی که مبرد R-408A را جایگزین R-502 می کنید، ظرفیت و راندمان معمولا بهبود می یابد. فشارهای بالا و پائین این دو مبرد شبیه هم است. ممکن است در دماهای محیط بالا ، 5psi فشار بالاتر در قسمت فشار بالای R-408A مشاهده شود.

روغنکاری

R-408A میتواند با روغنهای معدنی و آلکیل بنزین یا POE کارکند. بنابراین در سیکل های تبرید که از  R-502 و روغن معدنی استفاده می کردند میتوان از مبرد R-408A به همراه روغن معدنی استفاده کرد . آلکیل بنزین و یا POE ممکن است به تنهایی یا ترکیبی یا روغن معدنی برای بهبود قابلیت اختلاط و برگشت روغن به کمپرسور استفاده شود که بایستی به توضیحات سازنده کمپرسور مراجعه کنید.

شارژ

به دلیل طبیعت زئوتروپیک گاز ترکیبی R-408A تنها بایستی به صورت مایع شارژ شود. نسبت شارژ R-408A تقریبا 85%-90% شارژ وزنی R-502 است.

جایگزینی

اجزای سیکل تبرید (TXV ، سایز لوله ها ، کمپرسورها) دارای راندمان مشابه R-502 است و نیازی به تعویض و تغییرات نیست.

ویژگی های مبرد R-408A

مبرد فریونی R-409A

مبرد R-409A یا FX-56 یک گاز ترکیبی با تاثیر کم بر لایه ازون و ترکیب مبردهای HCFC ، R-22، R-124 ، R-142b و دارای خواص نزدیک به R-12 است.

کاربرد

در بسیاری از سردخانه های دما پائین و متوسط کاربرد دارد و در سیستم هایی که از مبردهای R-500 یا R-12 استفاده می کنند، کاربرد دارد.

خواص و راندمان

مبرد R-409A دارای خواص شبیه به R-502 و R-12 است. فشار قسمت ساکشن این مبرد شبیه به R-12 است اما فشار دیسچارج 15 تا 25 psi بالاتر است.

ویژگی های انتقال دمای آن برابر یا بهتر از مبردهای R-12 یا  R-502 است.

روغنکاری

مبرد R-409A با روغن های MO یا AB که برای R-12 یا R-502 استفاده می شوند، خوب کار می کند و معمولا نیاز به تعویض روغن نیست. برای دمای پائین روغن معدنی که برای R-12 استفاده می شود. (دمای اواپراتور کمتر از صفر درجه فارنهایت) را با کمتر از 30% روغن آلکیل بنزین مخلوط کنید. مبرد R-409A کاملا با روغنهای AB یا POE مخلوط پذیر است.

شارژ

به دلیل طبیعت زئوتروپیک R-409A بایستی به صورت مایع شارژ گردد. نسبت وزنی شارژ 85-90% شارژ گاز R-12 است.

جایگزینی

R-409A پیشنهاد می شود با R-12 یا R-500 در چیلرهای DX عوض شود که شارژ روغن POE انجام نمی شود. مبرد R-409A را پیشنهاد می شود در سیستم های تهویه مطبوع اتوماتیک یا اواپراتورهای فلودد (برای مثال چیلرهای سانترفیوژ) استفاده نکنید . برای این سیستم ها گاز r-134a پیشنهاد می شود.

ویژگی های مبرد R-409A

تعاریف

نقطه حباب دمای اشباع مایع (bubble point. Saturated liquid temperature) دمایی (داده شده برای یک فشار) که مبرد مایع ترکیبی (هر خانواده سری 400 یا 500) تبخیر یا جوش می آید. این دما شبیه به دمای مایع اشباع یک مبرد تک جزئی  است.

 نقطه شبنم (دمای اشباع مایع )(saturated vapor temperature)  Dew point دمای (داده شده برای یک فشار) که مبرد مایع ترکیبی (هر خانواده سری 400 یا 500 ) مایع یا کندانس می شود. این دما شبیه یه دمای اشباع بخار یک مبرد تک جزئی است.

نقطه جوش طبیعی (NBP) Normal Boiling point دمایی که مبرد در فشار اتمسفریک (14.7psi) به جوش می آید.

Alkyl benzene-AB

Global warning potential

Mineral oil-Mo

Ozone depletion potential

Original equipment Manu facture

Polyester-POE

Polyakylene glycol-PAG

روغن معدنی mineral oil:

روغن معدنی روغنی است که برای بسیاری از مبردهای CFC و HCFC استفاده می شود. هر دو خانواده CFC و HCFC دارای اختلاط کافی با روغن معدنی هستند که به برگشت مناسب روغن کمک می کند. بعضی اوقات روغن سنته تیک (AB یا POE ) برای موارد ویژه نیاز است تا به برگشت روغن در شرایط کارکرد کمک کند . برای تعویض مبردهای CFC قدیمی، مقداری شارژ از معدنی به آلکلیل بنزین ممکن است.

آلکیل بنزین: آلکیل بنزین یک روغن سینته تیک است که در سیستم های تبرید جدید و برای جایگزینی CFC به HCFC استفاده می شود. معمولا آلکیل بنزین دارای خاصیت اختلاط بهتر با HCFC ها نسبت به روغن معدنی است که باعث برگشت روغن می شود. در بعضی موارد شارژ مقداری روغن معدنی در آلکیل بنزین ممکن است مورد تائید باشد.

پلی استر:

مبردهای HFC که جایگزین CFC و HCFC ها می شوند، دارای خاصیت اختلاط ضعیف با HFC ها هستند و برگشت روغن را نامناسب می کند.

POE ها روغنهای سنته تیک هستند که در سیستم های HFC استفاده می شود. در هنگام شارژ روغن بایستی دقت بالایی برای شارژ و قابلیت جذب رطوبت این مبردها شود.

پلی آلکیلین گلیکول (Polyalkylene glycol): این روغن (PAG) با R-134a در کاربردهای چیلر تراکمی اتوماتیک استفاده می شود . همانند POE ، PAG دارای قدرت جذب رطوبت بالا است. این دو روغن را برای مبرد R-134a به کار می برند قابلیت مخلوط شدن با تعویض با یکدیگر را ندارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *