تاسیسات

قوانین گازها

تعریف اصول پایه ای مانند: فشار اتمسفریک، فشار و نقطه جوشش، وکیوم مطلق، وکیوم نسبی، اندازه گیری خلا، گیج ترکیبی، گیج مانیفیلد، ۱ تن برودت.


برای مشاهده فیلم اینجا کلیک کنید