رینگ پیستون کمپرسور کریر

رینگ گاز کمپرسور کریر 06D 05K 06DA818(6D48) 05G37 :

قطر رینگ گاز این کمپرسورها 50.8 میلی متر یا دو اینچ است همچنین ضخامت رینگ این کمپرسور 1.58 میلی متر است.

رینگ روغن کمپرسور کریر 06D 05K 06DA818(6D48) 05G37 :

قطر رینگ روغن این کمپرسورها دو اینچ یا 50.8 میلی متر است و ضخامت رینگ این کمپرسورها 2.35 میلی متر است.

رینگ گاز کمپرسور کریر 06CC 06E-150 06E-175 06E-199 06E-250 :

قطر این رینگ ها 2-11/16=68.2 است. رینگ گاز این کمپرسورهای کریر دارای ضخامت 1.58 میلیمتر است.

رینگ روغن کمپرسور کریر 06CC 06E-150 06E-175 06E-199 06E-250 :

قطر این رینگ ها 2-11/16=68.2 است. رینگ گاز این کمپرسورهای کریر دارای ضخامت 2.35 میلیمتر است.

رینگ روغن کمپرسور کریر 5H40 5H46 5H60 5H66 5H80 5H86 5H120 5H126 :

قطر این رینگ ها 3-1/4=82.5 است. رینگ گاز این کمپرسورهای کریر دارای ضخامت 4.73 میلیمتر است.

گروه مهندسی مهراسپند دارای تخصصی ترین کارگاه تعمیرات کمپرسورهای برودتی در ایران است. در کارگاه گروه مهندسی مهراسپند تعمیرات سبک و سنگین و فوق سنگین بر روی کمپرسورهای تبرید انجام می گیرد و پس از تعمیر، کمپرسور در محل نصب و پس از کارکرد تحویل داده می شود و ضمانت کارکرد را داراست. همچنین میتوانید برای خرید رینگ پیستون کمپرسور کریر و دیگر قطعات کمپرسور با کارشناسان گروه مهندسی مهراسپند تماس حاصل فرمایید.