شاتون کمپرسور کوپلند

شاتون کمپرسور کوپلند مدل copeland DMRH-750 D2DL-750 D2DB-750 9RS-1500 9RS-0760 9RS-1010 D2DC-500 2DA-0500 2DD3-50X/500 D2DD-50X/500 دارای سایز conrod 38.1(std)x95.2(std)x19.0 است.

شاتون کمپرسور کوپلند copeland DLSG prestcold PLG74 دارای سایز conrod 40.1(std)x71.1(std)x19.0 است.

شاتون کمپرسورهای کوپلند مدل copeland D3DC3/4-1000 D9RC-1000 D9RA-750 D3SC-750 D3SS-1000 D3DA3/4-750 D3DA5-500 D9RA-500L 9RS-0765 9RS-1015 D9RS-1000 D9RS-1500 9RS1-1505 9RT-1505 D3DS3/4-1000 D3SS-1500 D3DS5-150X/1500 D3DA5-75X/750 دارای سایز conrod 44.4(std)x92.1(std)x19.0 است.

شاتون کمپرسورهای کوپلند مدل copeland D4SF-1000 D4DF3/4-1000 D6TH-2000 D6TJ-2500 6RA4-2000 6RH1-3500 6RL1-2500 D6SJ-3000 D8SJ1-6000 D8DJ1-6000 6RN2-3000 6RP2-3500 D4DA5-1000 D4SL-1500 D4DL5-1500 D8DH-5000 6TA-1500 D4SA-2000 4RA-2000 6DS3-4000 6DD3A270E D6SH-350X/3500 4RK دارای سایز conrod 44.5(std)x80.9(std)x19.0 است.

شاتون کمپرسورهای کوپلند مدل copeland D2SC,D2SK-650,DLHA2 دارای سایز conrod 44.5(std)x72.9(std)x19.0 است.

شاتون کمپرسورهای کوپلند مدل copeland D8SK1-6000 D8SK1-7000 D8SK2-6000 D8SK2-7000 D8SK1-7000 D8SK2-7000 8SK3-7000 دارای سایز conrod 47.0(std) x 84.1(std) x 20.0 است.

شاتون کمپرسورهای کوپلند مدل opeland 6DG3-3500 4MU1-25X 4MK1-35X 6MU1-40X 6MK1-50X 4MM1-20X 4MI1-30X 6MM1-30X 6MI1-40X 4MA1-22X دارای سایز conrod 47.0(std)x82.1(std)x19.0 است.

شاتون کمپرسور کوپلند conrod 47.0(std)-83.5(std)-19.0 دارای سایز conrod 47.0(std)-83.5(std)-19.0 است.

شاتون کمپرسورهای کوپلند مدل copeland KA KAT1 KAT2 دارای سایز conrod 49.2(std) x 30.1(std) hole x 15.8 است.

شاتون کمپرسورهای کوپلند مدل copeland DKJ KAT DLJ DKL KSL KAM1 KAM2 DKM KAN1 LAN2 KAG1 KAG2 KAE1 KAE2 KAJ1 KAJ3 DKM-100 DKM-75 دارای سایز conrod 49.2(std)-33.3(std)hole-12.7(1/2) است.

شاتون کمپرسور کوپلند copleand prestcold K0013/17/20/25 دارای سایز conrod 53.9(std) x 28.6(std) x 12.7(1/2) است.

شاتون کمپرسور کوپلند copeland DKSJ-100 DKSL دارای سایز conrod 55.5(std)-26.9(std)-15.8 است.

شاتون کمپرسورهای کوپلند مدل copeland-LAC1,LAH1,LAL1 DLLP20X 9RC-1000 LALB DLL-301 DLLP-40X دارای سایز conrod 69.8(std)-60.2(std)hole-19.0 است.

شاتون کمپرسورهای کوپلند مدل copeland-LACA,LACB,LAH,LALA,LALB DLE DLF LAHA LAHB LALA LALB دارای سایز conrod 69.8(std)-60.2(std) hole -19.0-19.0 است.

شاتون کمپرسورهای کوپلند مدل copeland NRA2 NRD1 DNRA500 9RS-1505 NRB NRA NRE LAM1 دارای سایز copeland-LACA,LACB,LAH,LALA,LALB DLE DLF LAHA LAHB LALA LALB است.

گروه مهندسی مهراسپند دارای تخصصی ترین کارگاه تعمیرات کمپرسورهای برودتی در ایران است. در کارگاه گروه مهندسی مهراسپند تعمیرات سبک و سنگین و فوق سنگین بر روی کمپرسورهای تبرید انجام می گیرد و پس از تعمیر، کمپرسور در محل نصب و پس از کارکرد تحویل داده می شود و ضمانت کارکرد را داراست. همچنین میتوانید برای خرید قطعات کمپرسور کوپلند با کارشناسان گروه مهندسی مهراسپند تماس حاصل فرمایید.