چیلر تراکمی و کمپرسور

فیلتر درایر چیست؟

فیلتر درایر چیست؟

فیلتر درایر وسیله ایست که مواد نامطلوب سیکل را جذب می کند. از قبیل: رطوبت، اسید که می توانند تاثیرات مخربی را بر روی سیکل تبرید بگذارند.

وظیفه فیلتر درایرها در سیستم های تبرید:

فیلتر درایر از سیستم تبرید در برابر ذرات نامطلوب برای سیستم محافظت می کند.

فیلتر درایرها واکنش های شیمیایی در سیکل تبرید را با حذف ذرات خارجی به حداقل می رسانند.

فیلتر درایر همچنین می تواند اسید و ذرات جامد را جمع آوری کند.

فیلتردرایر از تشکیل برفک در اریفیس شیرانبساط به وسیله جمع آوری رطوبت در سیسستم جلوگیری می کند.

محل قرار گیری فیلتر درایر در سیستم تبرید

 • فیلتر درایر به صورت طبیعی در خط مایع نصب می شود جایی که برای محافظت از اکسپنشن ولو به کار می رود.
 • سرعت مبرد در خط مایع بسیار پایین است و بنابراین تماس بین مبرد و هسته فیلتر خوب است همچنین افت فشار در فیلتر درایر پایین است.
 • فیلتر درایر را همچنین می توان در خط ساکشن نصب کرد تا از کمپرسور در برابر مواد زاید و رطوبت محافظت کند.
 • فیلتر خط ساکشن را همچنین فیلتر سوختن نیز می نامند زیرا می توان از آن برای زدوودن اسید تولید شده بعد از سوختن کمپرسور استفاده کرد و اطمینان داشت که افت فشار کم است. فیلتر درایر خط ساکشن همیشه بزرگتر از فیلتر درایر خط مایع است.
 • فیلتر درایرهای خط ساکشن را قبل از رسیدن افت فشار به مقادیر زیر بایستی تعویض کرد:

در سیستم های کوچک: 0.5 bar

در سیستم های تبرید: 0.25 bar

در سردخانه ها: 0.15 bar

فیلتر درایرهای استاندارد

فیلتر درایرها را بایستی در جهتی که بر روی آنها با فلش مشخص شده نصب کرد و به صورت مرسوم در خط مایع نصب می شوند.

 انواع فیلتر درایرها

فیلتر درایر خط مایع

فیلتر درایرهای دو جهته که می توان از هر سمتی آنها را نصب کرد.

فیلتر درایرهای دوجهته همچنین برای خط مایع نیز استفاده می شوند.

فیلتر درایرهای دوجهته دارای شیر یکطرفه ای می باشند که به آنها اطمینان می دهد مبرد از تمام سطح فیلتر استفاده کند و مواد زاید در قسمت محیط فیلتر جمع شود.

فیلتر درایرهای ترکیبی

فیلتر درایرهای خط ساکشن

ساختار فیلتر درایرها:

فنر: فیلتر را بدون حرکت می کند و فیلتر را در تلورانس خود منقبض می کند.

نمد: از آسیب فنر به هسته جلوگیری می کند.

هسته: رطوبت در سیستم را جذب می کند.

صفحه توری: از خروج ذرات از فیلتر جلوگیری می کند و در زمان جوشکاری از سوختن اجزا جلوگیری می کند.

فیلتر درایرهای هسته جامد

یک فیلتر درایر هسته جامد شامل:

ملکولهای غربال کننده

آلومینای فعال

هسته جامد را می توان با اسفنج مقایسه کرد که توانایی جذب آب را دارد.

دانه بندی ملکولی آب را در خود نگه می دارد و آلومینای فعال نیز اسید را نگه می دارد.

پلی استر به کار رفته در فیلتر باعث جذب مواد زاید سیکل می شود.

هسته بیشتر مواد زاید درشت را جذب می کند و پلی استر  ذرات ریز را جذب می کند.

فیلتر درایر توانایی نگه داری مواد زاید با اندازه بزرگتر از 25 میکرون را داراست.

دانه های هسته شامل کریستال های زیولیت که از جنس سیلیکات است، می باشد.

تجزیه مبرد در شرایط زیر امکان اتفاق افتادن دارد:

دمای بالا

ناپایداری شیمیایی

کاتالیزرهای فعال

آب

اکسیژن

تشکیل اسید در سیستم تراکمی

در سیستم های تبرید امان تشکیل اسید به وسیله شکستن ساختار مبرد و روغن وجود دارد. دو نوع اسید می تواند در سیستم تبرید تشکیل شود:

 1. اسیدهای غیر ارگانیک – این اسید در سیستم هایی که از مبردهای شامل کلر و فلوراستفاده می کنند، تشکیل می شود.
 2. اسیدهای ارگانیک – که حاصل شکستن ساختار روغن است.

روغن های معدنی: که با فعالیت کاتالیزری انجام می شود(این اتفاق تحت بارهای مکانیکی و دمایی اتفاق می افتد)

روغن های POE: این اتفاق در اثر وجود رطوبت بوجود می آید.

اسیدهای غیر ارگانیک

 • اسیدهای غیر ارگانیک حاصل شکستن ساختار مبرد هستند(برای مثال کلر و فلور)
 • در زیر عواملی که باعث تاثیر در شکستن ساختار مبرد می شوند، ذکر شده است:
 • دما
 • وجود اکسیژن در سیکل تبرید
 • آلودگی آب
 • فعالیت کاتالیزری
 • پایداری مبرد(بسیاری از مبرد ها دارای کیفیت مناسبی نمی باشند)
 • اگر فاکتورهای بالا تعدیل شود، مبرد پایدارباقی می ماند.
 • برای مثال اگر دما، آب و فعالیت کاتالیزری به حداقل برسد. میزان زیاد اکسیژن نمی تواند باعث اسیب و شکستن ساختار مبرد شود.

اسید ارگانیک

 • این اسید در اثر شکستن ساختار روغن تشکیل می شود( برای مثال: MINERAL OIL & POE OIL)
 • روغن های معدنی – اسیدهای ارگانیک از روغن های معدنی دراثر بارهای مکانیکی و یا حرارتی تشکیل می شوند.
 • روغن های POE – اسیدهای ارگانیک از روغن های POE دراثر وجود رطوبت در سیستم، تشکیل می شوند.این اسیدها دارای فعالیت کمی هستند.

فیلتر درایرها – جاذب رطوبت

 • این فیلترها از موادی تشکیل شده اند که جاذب شدید رطوبت هستند.
 • این مواد رطوبت موجود در گاز و مایع مبرد را جذب می کنند.
 • مواد جاذب با جذب رطوبت، آب را به شکل اشباع در می آورند و در سطح خود نگه می دارند.
 • آمونیای فعال و دانه بندی به عنوان عوامل اصلی جذب رطوبت به شمار می روند.

جاذب رطوبت چگونه کار می کند؟

چگونگی جذب رطوبت مهم است.

جذب رطوبت نتیجه 3 پدیده است:

 1. جذب شیمیایی CHEMISORPTION
 2. جذب فیزیکی PHYSISORPTION
 3. میعان

1 جذب شیمیایی

زمانی که رطوبت نسبی افزایش می یابد. اولین گام برای جذب رطوبت به روش شیمیایی و در سطح مواد جاذب به وسیله لایه تک ملکولی سطح انجام می شود.

2 جذب فیزیکی

زمانی که رطوبت نسبی افزایش می یابد. زمانی که میزان رطوبت نسبی به 10% می رسد، در این نقطه چندین لایه بخار آب تشکیل می شود و در این شرایط مهمتری روش جذب، جذب فیزیکی است.

3 میعان

زمانی که فشار بخار آب(رطوبت نسبی) به 40% می رسد، میعان اتفاق می افتد

جذب رطوبت توسط جاذب

 • محتوای اب موجود در گاز مشخص کننده میزان وزن وحجم آب در واحد وزن یا حجم گاز است.
 • برای مشخص کردن میزان آب از واحد جزء در میلیون یا PPMV و یاPPMW استفاده می کنند.
 • برای هر دمای مشخص می توان رطوبت نسبی را که مشخص کننده نسبت فشار به فشار اشباع است، بیان کرد.

فیلتر درایر- جذب رطوبت

ظرفیت جذب رطوبت توسط ملکولهای جاذب رطوبت در زیر نشان داده شده است.

دانه بندی ملکولی – زیولیت

 • زیولیت یک نوع دانه بندی ملکولی است که حتی با نام سیلیکات آبدار نیز شناخته می شود.
 • این دانه بندی ها به صورتی هستند که ملکولهای آب می توانند به آنها وارد شوند اما ملکولهای گاز نمیتوانند.

تاریخچه جاذب رطوبت

 • نوع جاذب رطوبت به روغن مورد استفاده و مبردی که در سیستم به کار برده می شود وابسته است.
 • با روغن های معدنی، فیلتر شامل آمونیای فعال با قابلیت جذب بالای مواد قطبی است. آلومینا به صورت گزینشی ملکولهای اسید ارگانیک را جذب می کند.
 • با روغن های POE یا PAG، به دلیل هیدرولیز بودن آب در این روغن ها بایستی جاذب قوی آب باشد.

فیلتر درایرها – پارامترهای انتخابی

در ادامه پارامترهای اصلی  مورد نیاز برای انتخاب فیلتر درایر آمده است.

ساید گلس ها

یک سایت گلس مشخص کننده میزان مبرد و رطوبت موجود در سیستم است.

به صورت طبیعی بعد از فیلتر درایر نصب می شود.

شناسانگر رنگی موجود در داخل سایت گلس، نشاندهنده سطح رطوبت موجود در سیستم است.

سبز – میزان رطوبت در مبرد خطرناک نیست.

زرد – میزان رطوبت در خط مایع و قبل از شیر انبساط بالاست.

اگر در سایت گلس حباب را مشاهده کردید، نشانگر یکی یا چند تا از موارد زیر است:

 1. افت فشار در فیلتر درایر زیاد است، این امر ممکن است باعث قفل شدن مسیر جریان مبرد شده باشد.
 2. نقص در سابکول یا مادون سرد بودن مبرد وجود دارد.
 3. میزان شارژ مبرد در کل سیستم کافی نیست.

نکته: در صورتی که سایت گلس میزان رطوبت را بالا مشخص کرد، فیلتر درایر بایستی تعویض شود.

فیلتر درایرها – تعویض

تعویض فیلتر درایر زمانی انجام می شود که:

سایت گلس میزان رطوبت موجود در سیستم را بالا مشخص کند(زرد).

یکی از اجزای اصلی سیستم، برای مثال کمپرسور تعویض شده باشد.

افت فشار در فیلتر درایر بالا باشد(حباب ها در طول کارکرد عادی سیستم تشکیل شود).

هر وقت که سیستم تبرید برای هر دلیلی برای مثال تعمیرات باز می شود، بایستی فیلتردرایر تعویض گردد.

جمع بندی

 • یک فیلتر درایر وسیله ایست که مواد نامطلوب و رطوبت را که بر کارکرد بهینه سیکل تاثیر می گذارد را جذب می کند.
 • فیلتر درایرها را می توان به صورت اصلی و یا با تغییراتی برای کاربرد مورد نظرتان به کار برد که در فیلم های بعدی آموزش داده خواهد شد.
 • فیلتر درایرها را می توان در خط ساکشن و/ یا در خط مایع نصب کرد.
 • تشکیل اسید در سیستم تبرید می تواند در اثر محتوای رطوبتی در سیستم در روغن و یا مبرد تشکیل شود.
 • هسته فیلتر درایر شامل مواد جاذب رطوبت است که رطوبت مبرد در سیکل تبرید را جذب می کند.
 • آلومینای فعال و دانه بندی ملکولی جاذبهای اصلی رطوبت هستند.
 • زیولیت یک نوع از دانه بندی ملکولی است که به عنوان هسته جامد فیلتر درایر به کار می رود.
 • نوع رطوبت گیر براساس روغن کاری و مبرد مورد استفاده قرار می گیرد.
 • یک سایدگلس نشان گر میزان مبرد سیستم و رطوبت موجود در سیستم است.
 • سایت گلس را به صورت معمول بعد از فیلتر درایر نصب می شود.
 • فیلتر درایر را درصورت مشاهده موارد زیر بایستی تعویض کرد:

اگر سایت گلس به رنگ زرد در بیاید.

اگر در طول کارکرد عادی سیستم حباب در سایت گلس مشاهده شود.

اگر یکی از اجزای اصلی سیستم تعویض شده باشد.

اگر سیستم تبرید باز شده باشد تا یکی اجزای سیستم تبرید تعمیر شود.

جهت کسب اصلاعات بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید.