تشکیل لایه آهنربایی اکسیده شده توسط اینهبیتور برای محافظت در برابر خوردگی

تشکیل لایه آهنربایی اکسیده شده توسط اینهبیتور برای محافظت در برابر خوردگی


در صورت جمع شدن اکسیدهای فلزی در چیلر جذبی به مرور زمان گرفتگی در بعضی از قسمت ها(برای مثال: مبدل حرارتی و یا اریفیس ها) اتفاق می افتد. جهت جلوگیری از این امر بایستی محلول لیتیوم بروماید را فیلتر کرد که با استفاده از تجهیزات مخصوص این امر امکانپذیر است.
خوردگی بالای محلول لیتیوم بروماید باعث واکنش با فلز آهن می شود که برای جلوگیری از این امر از اینهبیتورها استفاده می شود. خوردگی خیلی زود و از زمان راه اندازی چیلر اتفاق می افتد. بنابراین بایستی یک بازدارنده از خوردگی به محلول اولیه اضافه گردد(inhibitor) تا از بروز خوردگی جلوگیری کند. در غیاب اینهبیتور، خوردگی باعث تولید گاز هیدروژن می گردد. این گاز در صورت پرچ(تخلیه) نشدن از چیلر، باعث کاهش راندمان چیلر می شود.
در کل اینهبیتور باعث تشکیل لایه اکسید مغناطیسی آهن می شود که این لایه اکسید باعث به حداقل رساندن میزان خوردگی دستگاه می گردد. با تزریق درست محلول می توان این لایه را در زمان ابتدایی و شروع به کار دستگاه تشکیل داد.
در تست انواع اینهبیتورها، سوالی پیش می آید که میزان انحلال اینهبیتور در محلول لیتیوم بروماید با افزایش دما چگونه تغییر می کند. مقدار دقیق انحلال پذیری اینهبیتورها در لیتیوم بروماید مشخص نیست اما می دانیم این مقدار وابسته به دما و آلکالیتی است.

تشکیل لایه آهنربایی اکسیده شده توسط اینهبیتور برای محافظت در برابر خوردگی

تشکیل لایه آهنربایی اکسیده شده توسط اینهبیتور برای محافظت در برابر خوردگی

با تمام کارهای محافظتی خوردگی امری است اجتناب ناپذیر که در طول کارکرد چیلر جذبی باعث کاهش راندمان چیلر جذبی می شود و جمع شدن این اکسیدها در بعضی از قسمت های چیلر باعث کاهش راندمان چیلر می شوند.
گروه مهندسی مهراسپند با بهره گیری از پرسنل کارآزموده و با تجربه و امکانات روز دنیا اقدام به فیلتراسیون چیلرهای جذبی می نماید.
مشاورین گروه مهندسی مهر اسپند آماده پاسخگوئی به سوالات شما در این زمینه می باشند.
برای مشاوره می توانید با کارشناسان فنی گروه مهندسی مهراسپند تماس بگیرید.

چیلر جذبی

چیلر جذبی،سیکل چیلر جذبی،تعمیر چیلر جذبی