فشار و دمای مبرد R-134a در چیلر تراکمی

روش استفاده از جدولP-T(جدول فشار دما) که در این فیلم سیکل برای مبرد R-134a R-22 R-12 توضیح داده شده و مفاهیم سابکول سوپرهیت اشباع شرح داده شده است.


برای دیدن فیلم اینجا کلیک کنید.