هیدرومتر ابزاری است که می توان از آن برای محاسبه وزن مخصوص و چگالی نسبی مایعات استفاده کرد. که نسبت چگالی مایع مخلوط در آب به چگالی آب هست. هیدرومتر از یک استوانه شناور تشکیل شده است و انتهای پایینی آن به شکل مخروط و وزنه دار و انتهای بالایی آن باریک است. زمانی که آب‌سنج را در یک مایع قرار دهیم به صورت عمودی قرار می گیرد و در مایع فروخواهد رفت. میزان فرورفتن این ابزار با چگالی آن مایع متناسب است و این امکان را می دهد که چگالی را از روی مقیاس روی لوله بتوانیم بخوانیم.

سطحی از مایع که با ساقه ی هیدرومتر برخورد می کند لحاظ می شود.آب سنج ها معمولاً یک درجه کنار ساقه دارند و چگالی نسبی می‌تواند مستقیماً خوانده شود. انواعی از درجه بندی ها وجود دارد. هیدرومترها برای استفاده های مختلفی مدرج می شوند. مانند یک شیر سنج برای اندازه گیری غلظت(چربی) شیر و یا قند سنج برای اندازه گیری غلظت شکر در یک مایع و یا یک الکل سنج برای اندازه گیری درجات بالاتر سیال دارای الکل.

عملکرد هیرومتر مطابق قانون ارشمیدس است که یک جامد معلق در سیال بوسیلهٔ یک نیرو برابر وزن سیال جابجا شده شناور می‌ماند. پس هر چه چگالی ماده کمتر باشد هیدرومتر بیشتر فرو می‌رود.

در سیالات که دارای چگالی پایین مانند نفت سفید، بنزین و الکل هستند، هیدرومتر پایین تر می رود و در سیالات با چگالی بالاتر مانند آب شور – شیر و اسیدها زیاد فرو نمی‌رود. در واقع معمولاً دو وسیله جداگانه دارد که یکی برای مایعات سنگین ، با علامت ۱٫۰۰۰ برای آب نزدیک بالای لوله است و دیگری برای مایعات سبک که علامت ۱٫۰۰۰ برای آب نزدیک پایین لوله است.

برای شاوره می توانید با کارشناسان فنی گروه مهندسی مهراسپند تماس بگیرید.

چیلر جذبی

چیلر جذبی،لیتیوم بروماید،آزمایش لیتیوم بروماید