درهنگام تعمیر کمپرسور در کارگاه گروه مهندسی مهراسپند گزارش کاملی از علت بوجود آمدن مشکل گزارش داده می شود. با استفاده از این گزارش، اپراتورها و راه اندازهای چیلر می توانند قبل از نصب کمپرسور جدید، مشکل را براورد کنند و اقدام به رفع مشکل نمایند و از خرابی مجدد کمپرسور جلوگیری گردد.

چیلر تراکمی و کمپرسور

تعمیرات کمپرسور بیتزرتعمیرگاه بیتزرتعمیرگاه کمپرسور بیتزر