در این فیلم روش کار کمپرسور اسکرو هنبل که کاربرد زیادی در چیلرهای تراکمی، سردخانه ها و سیستم های یخساز دارد را همراه با سیستم اکونومایزر و سیسم تزریق مایع به قسمت سیم پیچ کمپرسور اسکرو و قسمت محفظه کمپرس کردن نشان داده شده است.

همچنین روش کارکرد کنترل بار و سیستم پله ای کنترل ظرفیت و همچنین حالت بدون پله کنترل ظرفیت که قابلیت کارکرد در بارهای مختلف را به کمپرسور می دهد، نشان داده شده است.

برای مشاوره می توانید با کارشناسان فنی گروه مهندسی مهراسپند تماس بگیرید.

چیلر تراکمی و کمپرسور

اجزای کمپرسور اسکرو،تعمیر کمپرسور اسکرو