چیلر تراکمی

طراحی تاسیسات چیلر قسمت اول

طراحی تاسیسات چیلر

طراحی تاسیسات چیلر چیست؟

اجزای اصلی

ساختمان یا بار سرمایی مورد نیاز

چیلر آب خنک (می تواند هوا خنک نیز باشد)

برج خنک کننده

پمپ ها و لوله کشی

کنترل کننده ها

به چه دلیل از آب چیلد استفاده می شود؟

آب چیلد به راحتی می تواند انرژی را در ساختمان منتقل کند

لوله انرژی بیشتری را نسبت به کانال منتقل می کند

با نصب شیر بر روی لوله کشی آب چیلد می توان کنترل خوبی بر آن داشت

رطوبت گیر خوب

لوله کشی آب چیلد بسیار بهینه می باشد

تجهیزات را می توان در فاصله دوری از ساکنین قرار داد

سرویس آن راحت، ایمنی بالا و صدای آن برای ساکنین قابل شنیدن نیست

انرژی مورد استفاده

بار سرمایی مصرفی

حداکثر بار در طراحی روز

سوال: بار سرمایی”روز طرح”  چیست؟

  1. روزی که محاسبه بار ساختمان آغاز شده است؟
  2. اولین روزی که سیستم hvac آغاز به کار کرده است؟
  3. گرمترین روز سال؟
  4. سردترین روز سال؟

    جواب: گزینه c

اساسی ترین اجزای سیستم

انرژی سالیانه مورد استفاده

اصول اولیه چیلر

  •  هوا یا آب بوسیله یک اوپراتور خنک می شود
  •  کمپرسورهای سیلندر پیستونی، اسکرو، اسکورال یا سانترفیوژ (گریز از مرکز)
  •  اواپراتورهای DX OR FLOODED

چیلر تکی

جزییات یک چیلر هوا خنک

جزییات یک چیلر آب خنک