چیلر تراکمی

طراحی تاسیسات چیلر قسمت سوم

سیستم برگشت مستقیم و معکوس

توزیع افقی برگشت معکوس

 

 

 • جریان هدر برگشت مشابه جریان رفت است.
 • آب واحد 1 را ترک می کند و به مسیر برگشت باز می گردد.
 • اولین واحد آخرین برگشت را دارد.
 • افت فشار در تمام واحد ها برابر است.

Unit-1 = Unit-2 = Unit-3 = Unit-4 = Unit-5

  ممکن است نیاز به شیر بالانس کننده پیدا شود.

توزیع لوله کشی افقی برگشت

آب از طریق مسیر رفت به واحد 1 وارد می شود.

آب واحد 1 را ترک می کند و مستقیما به خط برگشت باز می گردد.

اولین واحد اولین خط برگشت نیز هست.

نتیجه این کار افت فشار نابرابر است.

افت فشار برابر زیر است:

Unit-1 < Unit-2 < Unit-3 < Unit-4 < Unit-5

نصب شیرهای بالانس کننده ضروری است.

جنس لوله کشی

شیرهای کنترل

منابع انبساط

 

مثالی از لوله کشی

 

 

افت فشار اجزا، به فوت برابر مقادیر زیر می باشد.

 • 3.0ft Coil 
 • Pipe

تلاش کنید افت فشار 4 فوت به ازای هر 100 فوت داشته باشید.

 

2” Pipe= 3.1ft/100ft

                                                      10.7 ft

 • شیر دروازه ای                        0.04 ft
 • شیربالانس                               2.0 ft
 • 4 زانو                                0.91ft                                   
 • 2 سه راهی   0.64ft                             
 • شیرکنترل                                 8.2 ft    

 در مجموع:                                            25.35 ft

Air Vents  (شیر تخلیه هوا یا ایر ونت)

گیج ها

ساپورت لوله ها

اجزای الکتروپمپ

   

   

 

 چیلر تکی

 سیستم جریان موازی

بار ساختمان  100% (700 Tons)

 اولیه/ ثانویه3 x 267 Ton

700 tons / 3 chillers = 233 تن به ازای هر چیلر

زمانی که بار ساختمان 100% است دمای آب ورودی کندانسور= 85F

طراحی تاسیسات چیلر قسمت اول

طراحی تاسیسات چیلر قسمت دوم