تاسیسات

شیر چند راهه سختی گیر رزینی

شیر سه راهه سختی گیر رزینی

روش کار با شیر چند راهه سختی گیر رزینی که به شیر کله گاوی و سولو ولو نیز معروف است بسیار ساده می باشد که قبلا در فیلم طرز کار سختی گیر رزینی توضیح داده شده است.

شیرهای سختی گیر زرینی بعد از گذشت زمان و کارکرد در پروسه سختی گیری دچار مشکلاتی می شوند که این مشکلات شامل کاهش دبی آب، عدم کشیدن نمک از مخزن سختی گیر، سختی بالای آب با وجود نرم کردن آب است.

این مشکلات در بسیاری از موارد به دلیل مشکلات ساخت این شیرها و یا خوردگی لاستیک بین مسیرها است که در فیلم نشان داده شده است. در بعضی از موارد حلقه تفلونی در مسیر آب که در فیلم می بینید نیز دچار خوردگی می شود و باعث عدم کارکرد درست سختی گیر می شود. ر این مواقع بایستی شیر سختی گیر مورد بازبینی قرار گیرد تا درصورت لزوم مورد سرویس قرار گیرد.

برای مشاوره می توانید با کارشناسان فنی گروه مهندسی مهراسپند تماس بگیرید.