چیلر تراکمی

شیرهای انبساط ترموستاتیک

شیرهای انبساط ترموستاتیک

شیرهای انبساط ترموستاتیک

اکسپنشن ولو ترموستاتیک Thermostatic expansion valves

یک شیر انبساط (اکسپنشن والو)  از یک قسمت اصلی ترموستاتیک(1) تشکیل شده که از باقی اجزای شیر توسط یک دیافراگم جدا شده است.

کارکرد

کارکرد یک اکسپنشن والو به 3 فشار وابسته است:

P1: فشار حباب: که بر روی قسمت بالایی دیافراگم تاثیر می گذارد و باعث باز شدن شیر می گردد.

P2: فشار اواپراتور که بر روی قسمت پایینی دیافراگم تاثیر می گذارد.

P3: فشار فنر که بر روی قسمت زیرین دیافراگم اثر می گذارد.

زمانی که اکسپنشن والو عمل می کند، تعادلی بین فشار حباب که بر روی قسمت بالایی اثر می کند و فشار کاری سیستم و نیروی فنر بر روی قسمت دیگر دیافراگم برقرار می گردد.

فنر برای تنظیم کردن مافوق داغ بودن(superheat) استفاده می شود.

مافوق داغ (superheat)

سوپرهیت اندازه ایست در نقطه تماس حباب و خط ساکشن و برابر است با اختلاف بین دما در حباب و فشار اواپراتور/دمای اواپراتور در همان نقطه که قبلا به صورت مفصل توضیح داده شده است.

سوپرهیت بر اساس درجه کلوینk و یا درجه c اندازه گیری می شود و مقیاسی است برای تنظیم اکسپنشن ولو و مایع تزریقی به اواپراتور.

مافوق سرد (subcool)

سابکول اندازه ایست از اختلاف بین دمای/فشار کندانسور و دمای مایع در ورودی اکسپنشن ولو.

سابکول بر اساس درجه کلوین k و یا c اندازه گیری می شود. محاسبه این پارامتر برای جلوگیری از ورود حباب های گاز به اکسپنشن والو ضروری می باشد. در مبحث سابکول و سوپرهیت راجع به این مطلب به صورت مفصل توضیح داده شده است.

وجود حباب های گاز در خط مایع باعث کاهش ظرفیت در اکسپنشن والو و در نتیجه کاهش مایع ورودی به اواپراتور می گردد.

درجه سابکول 4-5k در بیشتر موارد دمای مناسبی است.

تنظیم فشار خارجی (equalizer)

اکسپنشن ولو با تنظیم کننده فشار خارجی در بسیاری از موارد نصب می گردد به ویژه در زمانهایی که یک اواپراتور فشرده کوچک مانند اواپراتورهای صفحه ای جایی که افت فشار در حالت طبیعی بیشتر از 2k است.

انتخاب شیرهای انبساط ترموستاتیک

شیرهای انبساط ترموستاتیک را می توان با داشتن پارامترهای زیر تعیین کرد.

  • مبرد
  • ظرفیت اواپراتور
  • فشار کندانسور
  • سابکول
  • افت فشار در شیر
  • فشار داخلی و یا خارجی تثبیت کننده(equalization)

نصب

شیر انبساط بایستی در خط مایع و چسبیده به اواپراتور نصب گردد و حباب آن بایستی به خط ساکشن محکم بسته شود.

اگر اکولایزر وجود دارد، بایستی این خط نیز به خط مکش دقیقا بعد از حباب وصل گردد.

بهترین مکان برای نصب حباب، خط افقی است و در ساعت بین 1 و 4 بایستی نصب گردد.

توجه:

حباب نبایستی به هیچ عنوان پایین لوله ساکشن نصب گردد، جایی که روغن در کف لوله وجود دارد و تبادل دمای خط ساکشن و حباب را سخت می کند.

حباب بایستی قادر به حس کردن دمای سوپرهیت بخار ساکشن باشد و بنابراین نبایستی جایی قرار گیرد که تحت تبادل دمایی با محیط سرد و گرم محیط قرار گیرد.

اگر حباب تحت تاثیر از محیط گرم اطراف خود قرار گیرد، پیشنهاد میگردد حتما عایق گردد.

حباب نبایستی بعد از یک مبدل حرارتی قرار گیرد زیرا احتمال فرستادن سیگنال خطا از طرف آن زیاد است.

حباب نبایستی نزدیک به شیر نصب گردد زیرا احتمال فرستادن سیگنال خطا از طرف آن زیاد است.

همانطوری که قبلا ذکر شد، حباب بایستی در خط افقی ساکشن، درست بعد از اواپراتور نصب گردد و همچنین نباید بعد از یک تله روغن نصب گردد.

شیر انبساط بایستی قبل از هر خط مایع شکنی نصب گردد.

تنظیمات

بر روی اکسپنشن والو در کارخانه تنطیمات لازم انجام گرفته و برای بیشتر کاربردها مناسب است.

اگر احساس کردید تغییرات لازم است همانند شکل پیچ دوک مانند را ساعتگرد بچرخانید تا سوپرهیت افزایش یابد و پادساعتگرد برای کاهش سوپرهیت.کاتالوگ های شرکت های سازنده بیان کننده میزان تغییرات درجه سوچرهیت با هر دور چرخاندن پیچ تنظیم است.

در صورت افزایش سوپرهیت با چرخاندن پیچ به راست، راندمان اواپراتور را کاهش می دهیم و بلعکس اما بایستی در نظر بگیریم در کمپرسورهای نیمه بسته(semi-hermetic) بایستی مقداری از خنکی گاز برای خنک کردن سیم پیچ صرف گردد و نمی توان تمام سرمای گاز را در اواپراتور صرف کرد و به این دلیل است که کمپسورهای نیمه بسته راندمان کمتری نسبت به گونه های دیگر دارند.

برای هر گونه مشاوره با کارشناسان فنی گروه مهندسی مهراسپند تماس بگیرید.