چیلر تراکمی

شکستن ساختار روغن و گازهای فریونی

شکستن ساختار روغن و گازهای فریونی

شکستن ساختار روغن و گازهای فریونی

تحت شرایط عادی کارکرد، گاز و روغن باعث خوردگی قطعات نمی شوند. در شرایط ویژه ای هرچند گازهای HCFC دچار شکستگی ساختار می شوند و گاز کلر و فلوئور که در بیشتر مبردها (گازها) وجود دارد به همراه هیدروژن به فرم اسید هیدروکلریک و اسید هیدروفلوئوریک در می آیند.

گازهای HCFC (برای مثال R-22 از این خانواده ست) بدترین نوع در خانواده گازهای فریونی هستند. و به دلیل داشتن هر سه عنصر ذکر شده، مواد اولیه واکنش را به صورت بلقوه دارند. در حالی که مبردهای CFC دارای ملکول H (هیدروژن) نبودند. این مبردها در حضور عواملی از قبیل اکسیژن مستعد شکستن ساختار می شوند .

دومین شرط ضروری برای خوردگی حضور آب است. اسیدهای هیدروفلوئوریک و هیدروکلریک خشک( عدم حضور آب) خیلی خورنده نیستند اما در حضور آب یکی از قویترین اسید ها را که دارای قدرت خورندگی بالا هستند، تشکیل می دهند.

شرط سوم دمای بالا است. در محدوده دمایی بسیاری از سیکل های تبرید (کمتر از 100 درجه سانتی گراد ) احتمال خطر پائین است اما با حضور اجزای کاتالیزر ، شکستن ساختار شتاب می گیرد. (اکسیدهای نیکل، کروم، مولیبدیوم، وانادیوم و غیره به عنوان کاتالیزر عمل می کنند ) این اکسیدها می توانند در نتیجه جوشکاری یا لحیم کاری در سیکل باقی بمانند یا سوپاپ های دیسچارج نیز بهترین محل برای شروع این شکستن ساختار است.

دومین منبع خوردگی اجزا، تشکیل اسیدهای ارگانیک است

که در حین شکستن ساختار روغن بروز می کند. این پدیده در حضور آب به سرعت و حجم بیستر انجام می گیرد. روغن های معدنی معمولا خیلی پایدار هستند و مشکلات کمتری ایجاد میکنند. بعضی روغن های جدیدتر سنته تیک (synthetic oil) شامل ملکول هایی با اتصال دوبل هستند. تحت بعضی شرایط این اتصالات می توانند با آب (و اکسیژن) واکنش نشان دهند و اسیدهای ارگانیک بوجود آورند. روغن های پلی استر نیز به ویژه حساس هستند. بعضی روغنهای جدید پلی استر بسیار پایدارتر می باشند. شکستن ساختار روغن همچنین می تواند باعث کاهش قابلیت روغنکاری روغن کمپرسور شود.

سومین منبع محصولات خوردگی ناشی از جوشکاری است که به صورت تصادفی وارد سیکل تبرید می شود. این محصولات ممکن است دارای پتانسیل قوی خوردگی باشند.

جلوگیری از محصولات شکستن ساختار

  • فیلتر درایرها را به صورت منظم بررسی کنید.
  • دمای دیسچارج کمپرسور را محدود کنید
  • فیلترها را به لحاظ گرفتگی و نشانه های شکستن ساختار روغن بررسی کنید.
  • درهنگام جوشگاری از گاز نیتروژن برای خروج گازها از سیکل استفاده کنید. راحتترین راه شارژ میزان ناچیزی نیتروژن و ونت آن در حین جوشکاری است.
  • بعد از جوشکاری، در صورت نیاز سیکل تبرید را شستشو دهید.

برای مشاوره بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید.