شاتون های کمپرسور کریر

شماره سریال مدل
06DA660-041 6D48
06DA660-048 X.010
6D68-1442 6D62 – 6D68
06DA660-042 6D67 – 6D75
06EA660-026 06E SHORT
06EA660-086 X.010
6D68-1442 6D62 – 6D68
06DA660-042 6D67 – 6D75
06EA660-026 06E SHORT
06EA660-086 X.010
06EA660-034 LONG
06EA660-085 X.010
5F20-103 5F20, 30, 40, 60
5H40-103 5H40 – 6L120
5H46-953 5H46 – 5H126

شاتون های کریر شاتون های کریر

گروه مهندسی مهراسپند شاتون های باکیفیت تولید کنندگان و دارای استانداردهای معتبر را عرضه می کند. شاتون های عرضه شده ما از آلیاژ مناسب با روش فورج تولید شده اند و عملیات حرارتی شده اند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان گروه تماس بگیرید.

کمپرسور کریر

قطعات کمپرسور کریر،تعمیر کمپرسور،اجزای کمپرسور،فروش کمپرسور