سیکل تهویه مطبوع و چیلر

سیکل گردش آب چیلد در هواساز و اواپراتور چیلر و آب برج خنک کننده و گردش آن در کندانسور و برج خنک کننده در این فیلم شرح داده شده است.


برای دیدن فیلم اینجا کلیک کنید.