در این مجموعه فیلم(قسمت 3) می توانید با روش کارکرد سیکل تراکمی چیلر تراکمی و سردخانه آشنا شوید و اجزای سیکل تبرید از قبیل کمپرسور، کندانسور، شیر انبساط یا اکسنشن ولو ترموستاتیک، اواپراتور، موفلر، فیلتر درایر و شیر برقی را بهتر بشناسید.در این مجموعه فیلم ها میتوانید با سیکل های تبرید آشنایی پیدا کنید و در در دوره های آموزشی، به صورت عملی می توانید با روش کار ، تعمیر و طراحی آشنا شوید.