چیلر جذبی

سیستم پرچ در چیلر های مختلف

سیستم پرچ در چیلر های مختلف

سیستم پرچ در چیلر های مختلف

گازهای غیر قابل تقطیر NON-condensables

در چیلرهای جذبی جمع آوری و پرچ گازهای غیر قابل تقطیر امری است ضروری زیرا باعث خوردگی و افزایش فشار در چیلر شده و راندمان را کاهش می دهند.

منظور از گازهای غیر قابل تقطیر گازهایی است که در فشار موجود در چیلر به حالت گاز هستند و قابلیت تغییر فاز به حالت مایع را ندارند و در فشار چیلر کندانس(میعان) پذیر نیستند.

این گازها به دو صورت در چیلر جذبی موجود هستند:

  1. گازهایی غیر قابل تقطیری که در نتیجه خوردگی در چیلر تولید شده اند.
  2. هوا که ممکن است در اثر لیک(رخنه) به چیلر راه پیدا کرده باشد.

این گازها در ابزوربر همانند پتو بر روی لوله های مسی قرار می گیرند و انتقال دما را مشکل می سازند و توانایی ابزوربر را برای جذب بخار مبرد کاهش می دهند.

گازهایی که در قسمت بالایی چیلر در کندانسور جمع می شوند و بر روی لوله های مسی موجود در کندانسور نشسته و ظرفیت را کاهش می دهند و به دلیل افزایش فشار کندانسور ظرفیت چیلر نیز کاهش خواهد یافت.

مقادیر گازهای غیر قابل تقطیر

یک چیلر را از لحاظ سلامتی کارکرد می توان با استفاده از مقدار و کیفیت گازهای غیر قابل تقطیر تولیدی در آن بررسی کرد. مقدار کم گاز تولیدی را می توان شرایط طبیعی در نظر گرفت. نشتی و لیک(leak) هوا هر مقدار که کم باشد باز می تواند میزان گازهای غیر قابل تقطیر را در چیلر به صورت مداوم افزایش دهد.

با یک سیستم پرچ(خالی کردن) مناسب میتوان از افزایش میزان این گازها مطلع شد و گازهایی که به صورت طبیعی در چیلر تولید می شوند را نیز تخلیه کرد. این گازها شامل نیتروژن N2))، آمونیاک(NH3)، تتروکساید نیتروژن(N2O4) و دیگر ترکیبات نیتروژن و گاز هیدروژن(H2) می باشد.

یک سیستم پرچ برای جمع آوری گازهای غیر قابل تقطیر به صورت خودکار و پیوسته از ابزوربر و جمع آوری آنها در مخزنی که آن را مخزن پرچ می نامند طراحی شده است و از این مخزن، گازها می توانند به صورت دستی و یا خودکار تخلیه گردند که وابسته به طراحی چیلر شرکت سازنده است و زمانی که فشار مخزن پرچ به  mm Hg absolute 80 برسد بایستی گازها تخلیه گردند. در سیستم های اتوماتیک تخلیه بعد از این که فشار مخزن به  mm Hg 30 برسد، تخلیه متوقف می شود.

ساختار پرچ چیلرهای یورک

اجزای سیستم پرچ

چندین قطعه برای تشکیل یک سیستم پرچ نیاز است. بسیاری از اجزا در سیستم پرچ از بیرون از سیستم قابل دیدن هستند و از تعدادی لوله و شیر سوپر وکیوم تشکیل شده است(شکل1) و هر چیلر دارای یک پمپ وکیوم است که برای کارکرد با لیتیوم طراحی شده، تشکیل شده است.

سیستم پرچ چیلر یورک

پمپ وکیوم برای این استفاده می شود که:

  1. گازهای غیر قابل تقطیر جمع شده در مخزن پرچ را جمع آوری کند.
  2. در صورت نیاز به صورت دستی ابزوربر را پرچ کنیم.

دقت داشته باشید پمپ وکیوم بعد از روشن شدن و بعد از طی زمانی شروع بع داغ شدن می کند و بایستی آب مبردی که از داخل چیلر در داخل پمپ وکیوم است را تخلیه کنید.

مخزن پرچ

مخزن پرچ، مخزنی است که گازهای غیر قابل تقطیر تا زمان تخلیه در آن جمع آوری می شوند و گازهای غیر قابل تقطیر توسط سیستم اجکتور (eductor) به مخزن پمپ می شود.

گازهایی که در مخزن جمع آوری می شوند، دیگر توانایی کاهش راندمان چیلر را ندارند. مخزن پرچ از باقی سیستم توسط یک تله u شکل جدا می شود و تا زمانی که تله از مایع پر است، مخزن می تواند با ایمنی گازها را تا فشار mm Hg absolute 100 بدون ترس از ورود گازها به ابزوربر نگهداری کند.

اجکتور سیستم پرچ

سیستم اجکتور در شکل 2 نشان داده و در اصل یک پمپ جت با مایع(ejector) است. پمپ های جت هیچ قطعه گردنده ای ندارند و برای بوجود آورن فشار بالای مایع به کار می روند( محلول سولوشن خروجی از پمپ سولوشن)  و همانطور که در شکل می بینید باعث مکیدن گازهای غیر قابل تقطیر از کندانسور می شود.

اجکتور پرچ
مخزن پرچ

جدا کننده گاز

جدا کننده برای جدا کردن گازهای غیر قابل تقطیر از محلول سولوشن خروجی از اجکتور به کار می رود( شکل 4 ).

محلول سولوشن مخلوط شده با گازها از پهلو وارد جدا کننده گاز می شود و مسیر دواری را بین ورودی و خروجی طی می کند. حرکت چرخشی و تلاطم در جدا کننده سبب می شود که گازها بالا رفته و در بالای جدا کننده انباشته گردند و از طریق خروجی بالایی از خروجی خارج گردند.

جدا کننده گازهای غیر قابل تقطیر

شیرها

تعدادی شیر نیز در طراحی این سیستم پرچ استفاده شده است. تمام آنها از نوع سوپر وکیوم می باشند. شیرهای برقی و یک طرفه نیز در این سیستم استفاده شده است و توجه کنید هر شیر در شکل دارای شماره ایست تا بتوانید در ادامه علت استفاده از آن را متوجه شوید.

VP1

این شیر برای پرچ دستی مورد استفاده قرار می گیرد و در لوله کشی قبل از شیر VP4 قرار دارد و هر دو شیر برای پرچ دستی به کار می روند.

VP2

این شیر دیافراگمی برای خروج گازها از مخزن پرچ مورد استفاده قرار می گیرد و در حالت عادی بایستی باز باشد تا سیستم خودکار بتواند گازها را خارج کند.

VP4

این شیر برای وکیوم دستی ابزوربر مورد استفاده قرار می گیرد و در حالت خودکار این شیر بسته است.

شیر فشار مخزن پرچ 7SOL

این شیر برقی تنا در مدلهایی که دارای سیستم خودکار هستند مورد استفاده قرار می گیرد و تنها در حالتی باز می شود که PT3 فشار 15mm Hg و یا پایین تر را حس کند و زمانی که این شیر باز می شود، گازها اجازه خروج را پیدا می کنند.

8SOL( شیر فشار پمپ وکیوم)

این شیر نیز تنها در مدلهای اتوماتیک وجود دارد. بعد از شروع به کار پمپ وکیوم و پس از 60 ثانیه  این شیر باز می شود و اگر فشار در PT3 پایین تر از 15mm Hg مشاهده شود، بعد از 60 ثانیه اگر شرایط به همان صورت بودريا، 60 پانیه دیگر نیز زمان طی خواهد شد و اگر فشار هنوز 15 باشد بعد از 60 ثانیه شیر 8SOL بسته شده و پمپ خاموش می شود.

VP8

این شیر یکطرفه بین پمپ وکیوم و تله روغن قرار دارد که بایستی افقی نصب گردد و وسیله ایست ایمنی تا در صورت قطعی برق و خاموشی پمپ وکیوم، هوا نتواند وارد چیلر شود.

جداکننده روغن OIL SEPERATOR

جداکننده در خط مکش پمپ وکیوم قرار دارد و اجازه نمی دهد روغن از پمپ وکیوم در صورت خاموشی پمپ، وارد چیلر شود و همچنین نقش یک تله برای سولوشن را بازی می کند تا در صورتی که لیتیوم به سمت پمپ راه پیدا کرد، در این قسمت جمع شود و همچنین اجازه ورود آلودگی ها را به پمپ وکیوم نمی دهد.

پرچ چیلر جذبی

ساختار پرچ چیلرهای یورک

این سیستم از منبع پرچ، هدر پاشنده، کویل سرد کننده و یک پمپ وکیوم است که به این سیستم وصل می شود.

در منبع پرچ، آب برج خنک کننده در کویل جریان دارد و وظیفه آن، سرد کردن و کندانس بخار مبرد است تا از گازهای غیر قابل تقطیر جدا شود. اجزای داخلی این سیستم را می توانید در شکل 5 ببینید.

شکل5- جزییات منبع پرچ

در تصویر می توانید کویل سیستم پرچ را مشاهده کنید.

کویل سیستم پرچ

اسپری پاشش محلول سولوشن بر روی کویل در تصویر دیده می شود.

اسپری پاشش محلول سولوشن بر روی کویل
سیستم-پرچ-یورک

سیستم پرچ در چیلر های یورک

ساختار سیستم پرچ نسبت به مدل اولی که از یورک توضیح دادیم تغییرات کمی کرده است و از اجکتور جهت مکیدن گازها استفاده می کند و از جدا کننده گاز جهت جدا کردن گاز و محلول استفاده می کند و محلول باقی مانده از قسمت جدا کننده را به خط پمپ سولوشن می فرستد.

سیستم پرچ چیلر کریر

در حین کارکرد چیلر، گازهای غیر قابل تقطیر در ابزوربر نگه داشته می شوند که پایین ترین فشار را در چیلر دارد. با استفاده از یک خط که از دهش پمپ سولوشن گرفته شده است، یک اجکتور را تغذیه می کند و گازهای غیر قابل تقطیر را از ابزوربر می مکد و سپس گازها همراه با محلول به جدا کننده ای وارد می شوند که در مخزن پرچ قرار دارد و در این مکان گازها از محلول جدا می شوند. گازهای غیر قابل تقطیر سپس به مخزن ذخیره جریان پیدا می کنند و محلول سولوشن نیز به تشتک ابزوربر باز می گردد. گازهایی که از چیلر جدا شده اند دیگر نمی توانند به چیلر بازگردند. این امر حتی در زمان خاموشی چیلر نیز نی تواند اتفاق بیفتد. این گازها از مخزن ذخیره توسط یک دستورالعمل ساده و توسط اپراتور در زمان روشن بودن دستگاه قابل تخلیه هستند.

سیستم بدون موتور پرچ کریر(جت استایزر) چگونه کار می کند:

در طول کارکرد چیلر، لیتیوم بروماید از خروجی پمپ سلوشن به سمت خروجی جت مانند حرکت می کند. خروجی A-1 مستقیما به مبل B می رود البته بعد از این که گازهای غیر قابل تقطیر به کندانسور فرستاده شود که توسط خروجی جت دومA2  به جداکننده C فرستاده می شود. در این ابزار جداسازی، گازهای غیر قابل تقطیر در مخزنD جمع آوری می شوند و محلول به ابزوربر باز می گردد. زمانی که مخزن از گاز پر شود، سطح سولوشن کاهش می یابد تا به میزان مشخص شده می رسد. محلول سولوشن به ابزوربر باز می گردد. در این نقطه، یک چراغ سیگنال در تابلو روشن می شود که نشان دهنده زمان پرچ است. روش وکیوم کردن بسیار ساده است و بایستی مسیر ببرگشت سولوشن E به ابزوربر را ببندید و شیر L به کندانسور را نیز ببندید. سولوشن مجبور می شود به مخزن برود و گازها را با فشاری بالاتر از فشار اتمسفر فشرده می کند. شیر تخلیه H را باز کنید تا گازهای غیر قابل تقطیر تخلیه شوند و سپس سریعا آن را ببندید و سیستم پرچ را به حالت اول برگردانید. در طول خاموشی چیلر گازها در مخزن تله شده و امکان ورود به سیستم را پیدا نمی کنند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید.

سیستم-پرچ-کریر