چیلر تراکمی

سیستم تزریق مایع CIC کمپرسورهای بیتزر

سیستم تزریق مایع CIC کمپرسورهای بیتزر

سیستم تزریق مایع CIC کمپرسورهای بیتزر

1. سیستم CIC کمپرسور بیتزر

با استفاده از CIC مبرد مورد نیاز جهت تزریق و خنک کاری برای کاربردهای دما پایین مانند R407F و R407A و R22 تامین می شود.

خنک کردن گاز ساکشن، خنک کاری سرسیلندر از طریق فن و کنترل تزریق مایع برای خنک کاری روش هایی هستند که برای نگه داری دما در محدوده مجاز به کار می روند.

از طریق کنترل کننده CIC می توان دمای گاز داغ دیسچارج را کنترل کرد.

سیستم CIC شامل:

وسیله کنترل (2)

سنسور دمای گاز دیسچارج (3)

شیر تزریق (5) و نازل تزریق (4) است

1 – کمپرسور

2 – وسیله کنترل کننده

3 – سنسور دمای دیسچارج

4 – نازل تزریق

5 – شیر تزریق

6 – فن خنک کننده

 1. روش کار

زمانی که دما از میزان مشخصی عبور کند، مایع مبرد توسط نازل ویژه ای (4) به قسمت ساکشن کمپرسور و سرسیلندر تزریق می شود. شیر تزریق (5) میزان دقیق مورد نیاز تزریق را مشخص می کند. مبرد مایع تزریق شده، محفظه سیلندر را با تبخیر خود خنک نگه می دارد و در همان زمان دمای سوپرهیت گاز ساکشن را که به قسمت موتور کمپرسور وارد می شود را کاهش می دهد. این روش و استفاده از فن بر روی سرسیلندر، دمای گاز دیسچارج را در کمپرسورهای تک مرحله ای در محدوده مجاز نگه می دارد.

با افت دما، سیستم تزریق متوقف می شود و در صورت نیاز مجددا به کار ادامه می دهد.

 1. محدودیت های کارکرد

تزریق مایع مبرد به صورت مستقیم به کمپرسور دارای خطرات و فوایدی است. در صورت ورود حجم زیادی از مبرد مایع تبخیر نشده به سیستم تزریق، ریسک کاهش بار برودتی به دلیل کاهش جریان مبرد به اواپراتور افزایش می یابد. خطر خوردگی قطعات به دلیل شسته شدن روغن از سطح قطعات کمپرسور و شسته شدن روغن از سطح دیواره سیلندر کمپرسور افزایش می یابد.

شکل زیر محدودیت های کاربرد CIC را در کمپرسورهایی که از مبرد R407F و R407A و R22 استفاده می کنند ، نشان می دهد

 1. نکات کلیدی در کمپرسور بیتزر

مهمترین فرق بین سیکل تبرید با کمپرسور دارای CIC  ، لوله کشی یک خط از خط مایع به شیر تزریق (5) در کمپرسور است. برای اطمینان از عدم ورود حباب و ورود 100% مایع به شیر تزریق، لوله انشعابی بایستی ابتدا رو به پایین حرکت کند. برای محافظت از شیر و کمپرسور، پیشنهاد می شود که فیلتر (8) مناسب نصب شود و همچنین با نصب سایدگلس (7) می توان مایع تزریقی را چک کرد.

سایز انشعاب از خط مایع به شیر تزریق 10mm

دیاگرام سیکل تبرید با سیستم تزریق مایع CIC کمپرسورهای بیتزر
 1. کمپرسور
 2. وسیله کنترل CIC
 3. سنسور دمای گاز دیسچارج
 4. نازل تزریق
 5. شیر تزریق
 6. فن اضافه
 7. سایدگلس
 8. فیلتر
 9. کندانسور
 10. ریسیور مایع
 11. شیر انبساط (اواپراتور )
 12. اواپراتور

طراحی و کنترل مدار تاثیر زیادی بر سیکل تزریق دارد و در نتیجه بر روی راندمان کلی سیکل تاثیر می گذارد.

پیشنهادات طراحی سیکل تبرید :

1 – لوله کشی هوشمندانه و کوتاه بودن خط ساکشن

2 – حذف مبدل های حرارت داخلی

3 – حداقل افت فشار در لوله کشی و کمپرسور

4 – حداقل اختلاف دما در اواپراتور و کندانسور

5 – کنترل هوشمندانه فشار کندانسور / کمترین دمای ممکنه برای کندانسور تنظیم شود.

برای مشاوره بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید.

نصب CIC بر روی کمپرسور بیتزر سیلندر پیستونی

زمانی که کمپرسور با سیستم CIC سفارش داده می شود، وسیله کنترلی (2)، سنسور دمای دیسچارج (3) و کابل های اتصال و نازل تزریق (4) بر روی کمپرسور نصب شده اند.

نازل تزریق ( 2 نازل برای کمپرسورهای 6 سیلندر ) بر روی کمپرسور نصب شده است.

شیر تزریق (5) شامل لوله اتصال است که جداگانه به همراه کمپرسور ارسال می شود و بایستی قبل از تست فشار، نصب شود.

برای توضیحات نصب فن خنک کننده سر سیلندرها می توانید به سایت گروه مهندسی مهر اسپند مراجعه کنید.

محل های اتصال تزریق مایع در کمپرسورهای 4 سیلندر ( دارای 1 نازل ) و در کمپرسورهای 6 سیلندر (دارای 2 نازل ) در تصاویر نشان داده شده است.

طریقه نصب شیر تزریق کمپرسورهای بیتزر

شیر تزریق (5) به همراه  سلونوئید (B) در تصویر نشان داده شده است.

4 – نازل تزریق

5 – شیر تزریق

5a – صفحه ثابت کننده

5b – گیره لوله

5c   – پیچ m68*12

5d – مهره m6

A سرسیلندر

B سلونوئید

C پیچ

 D مهره m10

E پایه نصب فن سرسیلندر

کمپرسورهای بیتزر مدل 4VE(S)-7(Y)..6FE-44(Y)

برای این کمپرسورها، شیر تزریق را به سر سیلندر ثابت کنید و برای نصب فن نیز از پیچ های سرسیلندر کمک بگیرید.

روش نصب بر روی کمپرسورهای بیتزر در شکل زیر نشان داده شده است.

محل نصب شیر تزریق در کمپرسورهای بیتزر مدل 4FE-28Y4VES-7Y

شیر تزریق (5) به همراه سلونوئید (B) نشان داده شده است.

4 نازل تزریق

5 شیر تزریق

5a صفحه ثابت

5b گیره لوله

5c پیچ m6*12

5d پیچ m6*12

6 واشر

A پیچ سرسیلندر

B سلونوئید

محل قرارگیری شیر تزریق کمپرسورهای بیتزر6JE-25(Y)..6FE-44(Y)

شیر تزریق (5) با سلونوئید (B) نشان داده شده است.

3 سنسور دمای گاز دیسچارج

4 نازل تزریق

4a نازل تزریق

5b گیره لوله

5c پیچ m6*12

5d مهره m6

A پیچ سرسیلندر

B سلونوئید

C وسیله کنترل

6 مدار فرمان کمپرسور بیتزر

اتصالات الکتریکی موتور و کنترلرهای ایمنی با نصب CIC تغییری نمی کند. یک محافظ دمای گاز دیسچارج اضافی نیاز است . این وسیله حفاظتی توسط CIC قرائت می شود.

سیستم cic را مطابق شماتیک سیم کشی داده شده، وصل کنید و کلید فشاری ریست s2 و s3 در مدار قرار دهید.

نقشه زیر مربوط به مدار pws ( دوضرب ) است، در صورت راه اندازی موتور به حالت تک ضرب k2 ، k1t و y1 را می توان حذف کرد.

A1/A2 اتصال خطا

M1/M2 مدار کنترل به کمپرسور

L/N تغذیه ورودی

PE/2 ترمینال سنسور دمای گاز دیسچارج

R7 سنسور دمای گاز دیسچارج

Y5 شیر تزریق

K1 کنتاکتور اولیه دو ضرب یا کنتاکتور اصلی کمپرسور

F11 فیوز کنترلر CIC

S11 ریست خطای CIC

مدار فرمان و مدار قدرت کمپرسور بیتزر با کنترلرCIC

F1 فیوز اصلی

F2 فیوز کمپرسور

F3 فیوز مدار فرمان

F5 قطع (cut out) فشار بالا

F6 قطع (cut out) فشار پایین

F10 فیوز فن (فن خنک کننده سرسیلندر)

F12 فیوز هیتر کارتر کمپرسور

F13 ترمینال اورلود (اضافه بار) موتور PW1

F14 ترمینال اورلود (اضافه بار) موتور PW2

H1 لامپ سیگنال افزایش دمای موتور

H2 لامپ سیگنال خطای روغن

H5 لامپ سیگنال خطای CIC

K1 کنتاکتور اولیه PW موتور دو ضرب

K2 کنتکتور دوم PW موتور دو ضرب

K1T تایمر تاخیر موتور دو ضرب

K2T تایمر زمان توقف 300 ثانیه

K5 رله کمکی (فن سرسیلندر)

M1 کمپرسور

M2 فن اضافه

Q1 کلید اصلی

R1-6 سنسورهای PTC در سیم پیچ موتور

R7 سنسور دمای گاز دیسچارج

R8 هیتر کارتر کمپرسور

S1 کلید کنترل

S2 ریست خطا افزایش دمای موتور /دمای گاز دیسچارج کمپرسور

S3 ریست خطای نقص در روغن

S11 ریست خطای کنترلر CIC

Y1 شیر برقی راه اندازی بی بار

Y2 شیر برقی خط مایع

Y5 شیرتزریقCIC

7.اطلاعات کلی اجزای سیکل تبرید

ولتاژ ورودی

230 V AC+/-10%

فرکانس ورودی

50/60 Hz

مجموع قدرت مصرفی

Max. 2VA

چرخه عملکرد

100%

نوع سنسور

PT1000

خروجی رله:

ولتاژ سوئیچ

جریان سوئیچ

ظرفیت سویچ

Max. 250 V AC

Max. 8A AC

Max. 200 VA

فیوز

Max. 5A

اتصالات:ترمینالهای پیچی

دمای کارکرد

1,5 mm²

-20 .. +55°C

رطوبت نسبی مجاز بدون کندانس شدن

10 .. 95%

rF/RH/HR

شیشه محافظ

IP54

وزن

450g

مطالب مرتبط