در این فیلم به توضیح رفتار و روش کارکرد سنسورهای ترموکوپل، ترمیستورها و PTCها و NTC ها می پردازیم و به صورت خلاصه درمورد روش ساخت آنها صحبت می کنیم.

چیلر تراکمی و کمپرسور

تعمیر کمپرسور برودتیتعمیرات کمپرسورهای برودتیسیم پیچی کمپرسورهای برودتی