چیلر تراکمی و کمپرسور

سنسورهای تبرید

سنسورهای دمایی تبرید

سنسورهای تبرید : در این فیلم قصد داریم تا سنسورهای تبرید  که شامل سنسورهای دمایی ntc -ptc-ها را کاملا توضیح دهیم وبیان کنیم هر کدام از آنها در چه محلی از سیستم تبرید به کار برده می شوند 

سنسورهای تبرید

در این فیلم به توضیح رفتار و روش کارکرد سنسورهای ترموکوپل، ترمیستورها و PTCها و NTC ها می پردازیم و به صورت خلاصه درمورد روش ساخت آنها صحبت می کنیم.