تاسیسات

سنجش سختی آب سختی گیر رزینی

تست کیت سنجش سختی آب

سختی آب یکی از مشکلاتی است که باعث صرف هزینه های زیاد و کاهش راندمان در چیلرهای تراکمی و چیلرهای جذبی می شود. ین های کلسیم و منیزیم با رسوب گذاشتن در کندانسور و ابزوربر چیلرها باعث کاهش تبادل حرارتی می شوند. برای جلوگیری از این امر از انواع مختلفی از سختی گیرها استفاده می شود که شامل سختی گیر رزینی، التراسونیک، سختی گیر مکانیکی، سختی گیر اسمز معکوس و انواع دیگری از آنها می شوند.

برای کنترل سختی، مشخص کردن میزان سختی آب پارامتر مهمی است زیرا در بسیاری از موارد دانستن میزان سختی آب می تواندبه انتخاب نوع سختی گیر کمک کند و همچنین پس از عملیات سختی گیری، استفاده از تست کیت های سنجش سختی از شرایط آب نرم شده به اپراتور اطلاعات خوبی را می دهد.

در این فیلم روش کار با تست کیت سنجش سختی آب، از نوع محلول نشان داده شده است.

برای مشاوره می توانید با کارشناسان فنی گروه مهندسی مهراسپند تماس بگیرید.