چیلر تراکمی

سطح روغن کمپرسورهای کوپلند

سطح روغن کمپرسورهای 4M و 6M کوپلند (Copeland)

سطح روغن کمپرسورهای کوپلند

سطح مناسب روغن را زمانی می توان کنترل کرد که شرایط کارکرد کمپرسور متعادل شده باشد و سطح روغن کمپرسورهای 4M و 6M  کوپلند (Copeland) را می‌توان با شکل زیر مقایسه کرد. سطح روغن در ساید گلس باید 1/8 و حداکثر 1/4 سایدگلس باشد. برای کمپرسورهای تعمیرشده و در زمانیکه از رگلاتور روغن استفاده می شود، سطح روغن باید حداقل 1/8 و حداکثر 3/4 سایدگلس باشد. سطح روغن را همچنین می توان در 10 ثانیه اول خاموشی چک کرد. برای کمپرسورهای 4M و 6M در صورت استفاده از رگلاتور روغن، می توان روغن را مقدار کمی بالاتر برد.

روغن ها و مبرد های مجاز مورد استفاده در کمپرسور کوپلند :

مبرد های مجاز

R404A, R407 series, R134a, R22, R507

روغن استاندارد مورد استفاده توسط کوپلند

Emkarate RL 32 3MAF

روغن سرویس

Emkarate RL 32 3MAF

Mobil EAL Arctic 22 CC

کمپرسورهای  4M و 6M

سؤالات خود را از ما بپرسید.

و یا به کانال گروه مهندسی مهراسپند بپیوندید و فیلم‌های مرتبط را مشاهده کنید.