در این فیلم به بررسی اجزا و روش کارکرد اکسپنشن ولو ترموستاتیک می پردازیم. شیرهای انبساط دمایی یا ترموستاتیک وظیفه کنترل جریان مبرد به اواپراتور را دارا هستند. این شیرها به دلیل قابلیت های بالا در کنترل شرایط کارکرد، یکی از اجزای کلیدی برای راهبری چیلرهای تراکمی و سردخانه ها می باشند.
شیرهای انبساط ترموستاتیک در دو مدل اکولایزر داخلی و اکولایزر خارجی وجود دارند که در این فیلم تشریح شده است.

چیلر تراکمی و کمپرسور

تعمیر چیلرفروش اکسپنشن ولو ترموستاتیکفروش شیر انبساط دمایی