در جدول زیر روغن­های کمپرسور تولیدی شرکت سانیزو و معادل آن و کاربری برای انواع مختلف کمپرسور نشان داده شده است.

سانیزو

سانیزو