چیلر تراکمی و کمپرسور

روش کار کمپرسور اسکرو بیتزر

روش کار کمپرسور اسکرو بیتزر

روش کار کمپرسور اسکرو بیتزر   : در این فیلم قصد داریم تا روش کار کمپرسور اسکرو بیتزر  را کاملا توضیح دهیم

وویژگی های این کمپرسور را به زبان ساده به شما انتقال دهیم 

روش کار کمپرسور اسکرو بیتزر 

در این فیلم روش کار کمپرسورهای اسکرو بیتزر سری csh و csw را مشاهده می کنید

که کاربرد گسترده ای در تهویه مطبوع دارند.

این کمپرسورها کامپکت(قسمت جدا کننده روغن یا اویل سپراتور) به همراه کمپرسورمی باشد

و اویل سپراتور به سورت جداگانه و بعد از کمپرسور در خط دیسچارج قرار ندارد.

کنترل ظرفیت پله ای

در کنترل ظرفیت پله ای، هر پله کنترل ظرفیت با برقرار شدن شیر برقی ها بدست می آید. می توانید در تصویر ببینید

که در کنترل ظرفیت پله ای کمپرسورهای اسکرو بیتزر، ظرفیت با برقرار شدن شیرهای برقی و شیر برقی 4 بدست می آید.

شیر برقی 4 نقش کنترل ظرفیت 100% را دارد که به صورت پیوسته 10 ثانیه قطع است.

همچنین در ظرفیت 100% تنها شیر برقی CR4 یا 100% برق دار است.

ما در مورد کنترل ظرفیت پیوسته (نامحدود) قبل تر در فیلم های دیگر صحبت کردیم.

در کنترل ظرفیت پیوسته کمپرسورهای اسکرو بیتزر CSH و CSW می توان از طریق 2 روش انجام شود.

در روش اول از طریق 2 شیر برقی انجام می گیرد که شیرهای برقی 3 و 4 است.

شیر برقی 3 ظرفیت 25% و شیر برقی 4 ظرفیت 100% را کنترل می کند.

بنابراین در این روش شیر برقی 3 یا CR3 در زمان راه اندازی و برای کاهش ظرفیت وصل است.

می توانیم از شیر برقی 4 یا CR4 برای افزایش ظرفیت استفاده کنیم.

در یک روش دیگر کنترل ظرفیت پیوسته، شیر برقی شماره 2 و 4 برق دار می شود.شیر برقی 2 ظرفیت 50% را کنترل می کند.

با شیر برقی 2 می توانیم ظرفیت را کاهش و با شیر برقی شماره 4 می توانیم ظرفیت را افزایش دهیم.

بایستی به شیر برقی ها در روش کنترل پیوسته دقت کنید که همانند کنترل پله ای به صورت دائم وصل نیستند

و باید به صورت پالسی برق دار شوند.

برای مشاوره می توانید با کارشناسان فنی گروه مهندسی مهراسپند تماس بگیرید.